Strona główna

O nas
Statut
Sprawozdania
Władze
Kontakt

Kiosk z prasą dla niewidomych

e-Kiosk

Niewidzialna Galeria Sztuki

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

Audio-Wolontariat

Serwis Obywatelski Osób Niewidomych

Odwiedź nas na Facebook'u

VI Festiwal Kultury i Sztuki
(dla osób niewidomych)

Zamówienia na towary i usługi

23.09-30.09 VII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2017

Rusza rekrutacja na VII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2017. Serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji można przeczytać tutaj.


Drogie Kobiety! Każdy moment jest dobry by pomyśleć o sobie. O sobie jako Kobiecie. I zdecydować się na udział w metamorfozie.
„Metamorfoza Kobiet” to projekt do którego zapraszamy 18 kobiet niewidomych lub słabowidzących, ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu wzroku. Kobiet które czują potrzebę zmian w swoim życiu i chcą intensywnie popracować nad sobą.

Tym listem rozpoczynamy proces rekrutacji 18 kobiet do projektu „Metamorfoza Kobiet”.
Więcej informacji wraz z ankietą


Projekt współfinansowany przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Stowarzyszenie „De Facto” od 1.03.2017-31.12.2017 realizuje Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja o warsztatach dla osób niewidomych i słabowidzących poświęconych nauce sprzętu elektronicznego

Ankieta zgłoszeniowa do udziału w warsztatach


Jeśli cenicie sobie Państwo swobodny, bezpłatny dostęp do prasy w prowadzonym przez nas kiosku z prasą dla Osób Niewidomych
i myślicie komu przekazać swój 1 procent podatku, prosimy o rozważenie naszej organizacji:

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”

KRS 0000247597


Projekt „BRIGDE między sztuką a człowiekiem” edycja 2016 współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt tworzył od 01.01.2016 do 31.12.2016 spójną ofertę kulturalną i edukacyjną kierowaną do osób niewidomych i młodzieży szkolnej z małych miast. Wspólny udział w spektaklach teatralnych umożliwił edukację kulturalną i rozwijanie kompetencji kulturalnych młodzieży i osób niewidomych oraz wywołanie w uczestnikach zadania dobrych, pozytywnych wrażeń i doświadczeń, których będą potem poszukiwać przez całe życie.

Cel główny został zrealizowany przez organizację nieodpłatnych 2 spektakli teatralnych z audiodeskrypcją dla niewidomych w których wzięło udział:

 • 91 uczniów pozbawionych dostępu do instytucji kultury, ze szkół z małych miejscowości z całej Polski

 • 150 osób niewidomych, z powodu niepełnosprawności pozostających poza obiegiem otwartego życia kulturalnego

Zorganizowaliśmy nieodpłatne 2 spektakle z audiodeskrypcją:

 • W dniu 4 czerwca 2016 roku godz.19:00 zorganizowaliśmy w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie spektakl teatralny „Ukraiński Dekameron” w reżyserii Wlado Troińskiego, z audiodeskrypcją dla niewidomych

 • W dniu 2 grudnia 2016 r. o godz.17:00 zorganizowaliśmy spektakl teatralny- monodram Gabrieli Muskały „Podróż do Buenos Aires" z audiodeskrypcją dla niewidomych w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi

Materiały z realizacji projektu na naszym profilu na Facebook

Plakat projektu „BRIGDE między sztuka a człowiekiem”

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

               


Szanowni Państwo, Drodzy Płocczanie!

Zapraszamy na VI Festiwalu Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2016

Program VI Festiwalu Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2016

Wstęp wolny.

REZERWACJE WEJŚCIÓWEK: festiwal2016@defacto.org.pl / 728 997 275

INFORMACJE na : FB: Stowarzyszenie De Facto

Serdecznie zapraszamy!


24.09-1.10  VI festiwal Kultury i Sztuki dla Osób  Niewidomych, Płock 2016


Projekt Audio-Wolontariusze – Ice Breakerzy
Stowarzyszenie „De Facto” realizuje w okresie od 1.05.2015-31.12.2015

W szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polsce. Uczestniczą w nim uczniowie z: Blachowni, Dobrzykowa, Częstochowy, Gryfic, Kutna, Mikołowa, Panek, Pawonkowa, Pelplina, Sobolewa, Sztabina, Wyszkowa, Włoszczowej, Złotnik Kujawskich.

Te miejscowości odwiedzamy z grupą osób niewidomych i organizujemy tam:

 • Audiopikniki i Happeningi pod nazwą „Nie widzę przeszkód” które są lekcją obywatelskiego zachowania – którą każdy człowiek powinien „przeżyć”, a także

 • Integracyjny Rajd Górski Beskidy 2015

Więcej


Projekt „BRIGDE między sztuką a człowiekiem”
współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt tworzy od 01.08.2015 do 31.12.2015 spójną ofertę kulturalną i edukacyjną kierowaną do osób niewidomych i młodzieży szkolnej z małych miast, w celu ułatwienia obydwu grupom dostępu do dziedzictwa kultury o znaczeniu narodowym oraz umożliwienia integracji społecznej. Dzięki wspólnemu, aktywnemu i regularnemu uczestnictwu w kulturze powstają oddolne związki trwale integrujące młodzież i osoby niewidome.

Zorganizowaliśmy nieodpłatne 2 spektakle z audiodeskrypcją:

 • "Mayday" w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Płocku, w dniu 20.09.2015

 • "Ziemia obiecana" w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, w dniu 05.12.2015 oraz 2 seanse filmowe z audiodeskrypcją

 • "Carte Blanche" reż. Jacka Lusińskiego w kinie „Beskid” Szczyrku w dniu 29.08.2015 oraz w Centrum Rozrywki Rodzinnej „Kapitol” w Gryficach w dniu 27.11.2015

W projekcie wzięło udział:

 • 267 uczniów/uczennic obecnie działających jako wolontariusze na rzecz niewidomych, ze szkół średnich z 8 małych miejscowości dotąd pozbawionych dostępu do instytucji kultury

 • 253 osoby niewidome, które z powodu niepełnosprawności pozostają poza obiegiem otwartego życia kulturalnego, nie mogąc samodzielnie dotrzeć ani do instytucji kultury ani zrozumieć przekazu dzieł sztuki

Materiały z realizacji projektu na naszym profilu na Facebook
Plakat projektu „BRIGDE między sztuka a człowiekiem”

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

               



Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu
Obywatele dla Demokracji

W ramach projektu Audio-wolontariusze i Audio-wolonatriusze- Ice Breakerzy organizowanego przez Stowarzyszenie „De Facto” dniach od 26-30 sierpnia w Szczyrku odbędzie się Integracyjny Rajd Górski Beskidy 2015 w Szczyrku. Uczestniczyć w nim będą opiekunowie i gimnazjaliści z Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława Orkana 95/109, 42-229 Częstochowa i z Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 20, 43-190 Mikołów, Płocki Wolontariat oraz osoby niewidome i słabowidzące i ich przewodnicy z całej Polski.

Program Integracyjnego Rajdu Beskidy 2015 w Szczyrku
Informacje dla Rodziców i uczestników

Zapowiedzi, ciekawe informacje oraz relacja z rajdu na Niewidzialnej Galerii Ilustracji Audio-wolontariat


Informacja o rekrutacji do projektu Audio-wolontariat

Do projektu zapraszamy przede wszystkim szkoły z ośrodków do 15 tys. mieszkańców, gdzie aktywność obywatelska uczniów wymaga wzmocnienia. W czasie trwania projektu uczniowie poznają bariery utrudniające niewidomym dostęp do edukacji. Udział w projekcie bezsprzecznie wpłynie na większą akceptację problematyki niepełnosprawności oraz chęć niesienia pomocy osobom słabszym i dyskryminowanym. Projekt zwiększy także integrację społeczną uczniów niewidomych i widzących, co w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Celem projektu pn. „Audio-wolontariat” jest zwiększenie do 30.04.2016 świadomości i aktywności obywatelskiej 180 uczniów z 12 szkół w wyniku udziału w nowoczesnym, długoterminowym wolontariacie na rzecz niewidomych.

Szczegółowa informacja o projekcie Audio-wolontariat
Wzór porozumienia Stowarzyszenia „De Facto” ze szkołą

Wszystkie chętne gimnazja i licea prosimy o zgłaszanie się do projektu Audio-wolontariat, pisząc na e-mail: defacto.org@wp.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywna decyzja Zarządu Stowarzyszenia „De Facto”.


Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 1.09.2014 do 30.04.2016

Celem projektu jest zwiększenie do 30.04.2016 świadomości i aktywności obywatelskiej 180 uczniów z 12 szkół.
W szkołach powstaną grupy Audio-wolontariatu. 180 Audio-Wolontariuszy przez 12 m-cy przy stałym wsparciu merytorycznym specjalistów będzie opisywać ilustracje z czasopism dla 2300 osób niewidomych. Audio-wolontariusze wspólnie z osobami niewidomymi ustalą przyczyny i miejsca dyskryminacji w szkole i otoczeniu.
W 2015 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizują Ogólnoszkolne Debaty na rzecz Obalenia Barier w celu określenia głównych barier oraz podjęcia przez szkoły działań dla ich usunięcia.
Napiszą i zbiorą podpisy pod petycją do władz w sprawie usuwania pozostałych barier i będą monitorować realizację postanowień.
Partnerzy: Uniwersytet w Barcelonie - zapewni wsparcie merytoryczne szkoleń i pracy audio–wolontariuszy a Gimnazjum w Pawonkowie – stworzy model Inkubatora Audio-wolontariatu promującego efekty projektu po jego zakończeniu.


IV Festiwal Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2014

Program festiwalu


Szanowni Państwo
Stowarzyszenie „De Facto” ”otworzyło” Niewidzialną Galerię Sztuki dla Osób Niewidomych.

Galeria jest dostępna na stronie www.ekiosk.defacto.org.pl/Galeria

W Galerii udostępnione są deskrypcje najważniejszych dzieł sztuki z dziedziny malarstwa, rzeźby i architektury wybranych z ogólnoświatowego i polskiego dorobku kulturalnego.

W Galerii publikowane są regularnie nowe opisy. Do 31 grudnia 2014 roku dostępnych będzie minimum 156 opisów dzieł.

Więcej o Niewidzialnej Galerii Sztuki

Niewidzialna Galeria Sztuki jest współfinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” w okresie w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014


Komunikat Administratora e-Kiosku 19 maja 2014 roku
Komunikat Administratora e-Kiosku


Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie „De Facto” oraz Miasto Płock serdecznie zapraszają na
III Festiwal Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2013
Program festiwalu na stronie www.ikfon.defacto.org.pl
Projekt współfinansowany jest przez:



Projekt III Festiwal Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2013
z wizytą w Darmstadt
Czas trwania projektu: 01.04.2013- 30.11.2013

Projekt współfinansowany jest przez Gminę Miasto Płock w ramach zadania „Działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy z miastami partnerskimi i współpracującymi z miastem Płock”

W dniach od 24-29 czerwca 2013 roku Stowarzyszenie „De Facto” w ramach projektu organizuje wyjazd grupy osób niewidomych i słabowidzących do Darmstadt w Niemczech. Okazją jest 25-lecie zawiązania partnerstwa pomiędzy miastami. Z tej okazji w dniu 27 czerwca o godz. 19.00 w Ernst-Ludwig-Saal w Darmstadt wystawiony zostanie spektakl pt. „Manufaktura obrazu” w reżyserii Mariusza Pogonowskiego, promujący III Festiwal Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2013, w którym aktorami jest 19 osób niewidomych.

Więcej informacji o spektaklu „Manufaktura obrazu”

W trakcie wizyty odbędą się również spotkania z organizacjami pozarządowymi i podpisanie listów intencyjnych o współpracy z CBF i Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalne SALONik oraz spotkanie delegacji Stowarzyszenia w Magistracie Darmstadt. Celem nawiązania współpracy jest wymiana informacji i doświadczeń o działaniach rehabilitacyjnych, społecznych i kulturalnych kierowanych do społeczności osób niepełnosprawnych Płocka i Darmstadt.

Instytucje wspierające naszą wizytę:
Miasto Płock http://www.plock.eu/pl/darmstadt__niemcy.html
Miasto Darmstadt http://www.darmstadt.de
Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalne SALONik www.salonik.de


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
REALIZACJA PROJEKTU OD 01.04.2013 r DO 30.09.2014 r

Szanowni Państwo,

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” prowadzi jedyny w Polsce i w Europie Kiosk z prasą dla niewidomych. Czasopisma w Kiosku są przetwarzane są na formaty dostępne dla osób niewidomych a potem są bezpłatnie przesyłane do osób niewidomych. Niewidomi uczniowie będący czytelnikami Kiosku może samodzielnie czytać treść artykułów z czasopism edukacyjnych. Natomiast nie są w stanie zapoznać się z informacjami zawartymi w ilustracjach.

Ten stan rzeczy prowadzi do dyskryminacji niewidomych uczniów w dostępie do edukacji. Obecnie jedyną znaną metodą częściowego rozwiązania problemu jest wykonywanie audiodeskrypcji (opisów słownych) ilustracji.

Upowszechnienie tej metody utrudnia duża jej pracochłonność. Wykonanie jednego opisu zajmuje około pół godziny a jednym wydaniu jednego czasopisma jest około 100 ilustracji. Aby upowszechnić wykonywanie audiodeskrypcji ilustracji jedynie do czasopism edukacyjnych, ich wykonaniem powinni zająć się wolontariusze.

Poszukujemy szkół gimnazjalnych które chciałyby włączyć się do naszego projektu i zawiązać Szkolną Grupę Wolontariatu (dalej SGW) uczniów widzących na rzecz uczniów niewidomych. W ramach projektu członkowie SGW zostaną objęci szkoleniami umożliwiającymi wykonywanie AD oraz poznanie barier które utrudniają uczniom niewidomym dostęp do edukacji. Zaplanowaliśmy spotkania i wspólne zajęcia uczniów z osobami niewidomymi by wykształcić wśród uczniów akceptację dla niepełnosprawności i obudzić chęć niesienia pomocy słabszym.

Proponujemy pracę w wolontariacie za pośrednictwem Internetu przy pomocy komputera. Uczniowie będą otrzymywać ilustracje do opisu przez Internet od naszego Stowarzyszenia. Po wykonaniu opisów będą wysyłać je do nas pocztą elektroniczną. Opisy ilustracji będą dołączane do artykułów z czasopism z Kiosku z prasą dla niewidomych i potem bezpłatnie przekazywane do uczniów niewidomych z całej Polski.

Dysponujemy doświadczeniem, wzorami dokumentów oraz proponujemy niezbędna szkolenia umożliwiające wykonywanie opisywanego e-wolontariatu.

Proponowany e-wolontariat może być wykonywany w czasie wybranym przez ucznia. Można go godzić z obowiązkami szkolnymi. Może być wykonywany w każdej szkole. Nie wymaga opuszczania miejsca zamieszkania i dojazdów. Umożliwia doskonalenie umiejętności obsługi komputera i wykorzystania Internetu. Prosimy o zgłoszenia do 15 maja 2013 r.

Osoba do kontaktu: Renata Nych – koordynator projektu.
Adresy: e-mail: defacto.org@wp.pl lub telefon: 604 408 468

Z wyrazami szacunku
Renata Nych


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” we współpracy z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby posiadające dysfunkcję narządu ruchu, mające trudności w poruszaniu się, osoby niewidome oraz osoby niedowidzące do udziału w ankiecie której celem jest określenie potrzeb osób niepełnosprawnych związanych istniejącymi na terenie miasta Płocka barierami architektonicznymi, komunikacyjnymi oraz technicznymi.

Celem tych działań jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych na terenie miasta Płocka oraz lepsze poznanie potrzeb osób niepełnosprawnych. Badanie to stanowi novum w zakresie ustalenia potrzeb osób niepełnosprawnych w naszym Mieście. Umożliwi utworzenie pierwszej mapy miejsc, z którymi związane są Państwa potrzeby.

Informacje uzyskane z ankiet zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta Płocka w celu wykorzystania do poprawy jakości inwestycji miejskich. Badanie potrzeb bezpośrednio wśród osób niepełnosprawnych wydaje się najwłaściwszą drogą zmierzającą ku likwidacji barier występujących w przestrzeni publicznej.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć do dnia 14 czerwca 2013 roku do:

 • Urzędu Miasta Płocka, Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, pokój 15 [C]

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wolskiego 4, pokój 36 lub 39

W sprawach dotyczących wypełnienia ankiety prosimy o kontakt:

(prosimy o kontakt lub sms a konsultant Stowarzyszenia „De Facto” oddzwoni do Państwa)

Ankieta do pobrania


W dniach od 9 do 23 marca 2013 Stowarzyszenie „De Facto” organizuje warsztaty pn.”Przeżyjmy to jeszcze raz” w ramach projektu „Zwiększenie samodzielności osób niewidomych w wyniku spotkań z redakcjami czasopism ogólnopolskich, oraz korzystania z porad i informacji”.

Projekt jest dofinansowywany ze środków PFRON w ramach umowy ZZO/000100/07/D

 


Ogłoszenie wyników przetargu

Wyniki postępowania przetargowego na ?Świadczenie usług noclegowych i wyżywienia wraz z wynajmem sal szkoleniowych?.


11 STYCZNIA 2013 ROKU. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Świadczenie usług noclegowych i wyżywienia wraz z wynajmem sal szkoleniowych Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”, ul. Małachowskiego 4b/3, 09-400 Płock, woj. Mazowieckie

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ

 3. Oferta załącznik _nr_1_do siwz

 4. Wzór_umowy_załącznik_nr_2 do siwz

 5. Oświadczenia załącznik nr 3_ załącznik _nr_4_do siwz


Stowarzyszenie „De Facto” oraz Urząd Miasta Płocka zapraszają do udziału w Drugim Festiwalu Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2012. Program festiwalu znajduje się w zakładce Festiwal Kultury i Sztuki, Płock 2012 na stronie www.ikfon.defacto.org.pl

Serdecznie Państwa zapraszamy!


1 kwietnia 2012 r

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Projekt realizowany w okresie od 1.04.2012 do 31.12.2012 Współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pomysł zorganizowania IKFON „Pociąg” zrodził się we wrześniu 2011. Wtedy Stowarzyszenie „De Facto” zorganizowało pierwszy Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych. Spotkania osób niewidomych z twórcami kultury, wspólne oglądanie filmów uświadomiło wszystkim istnienie barier, które uniemożliwiają wolny dostęp do sztuki filmowej. Zwłaszcza poza dużymi miastami. Celem Internetowego Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” jest usuwanie barier jakie w dostępie do filmów napotykają osoby niewidome z całej Polski.

Mamy nadzieję, że IKF ON „Pociąg” zmieni tę sytuację i zdecydowanie ułatwi dostęp do dzieł filmowych oraz umożliwi edukację kulturalną.

Filmy oferowane w programie IKFON „Pociąg” będą zawierały audiodeskrypcję, która udostępnia treści wizualnych osobom z dysfunkcją wzroku.

Osoba niewidoma czy słabowidząca mieszkająca obojętnie w jakim miejscu Polski, mająca znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności, może bezpłatnie zająć miejsce w „Pociągu” IKF ON.

Szczegóły projekcie na stronie: www.ikfon.defacto.org.pl
Zapraszamy do podróżowania „Pociągiem” IKF ON.


Jeśli nie wybrali jeszcze Państwo organizacji, której zamierzacie przekazać swój 1 procent podatku, prosimy o rozważenie naszej organizacji
Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych
„De Facto” KRS 0000247597


27 lutego 2012 r

W dniach od 3-17 marca 2012 roku Stowarzyszenie „De Facto” organizuje dla czytelników Kiosku z prasą dla Niewidomych, warsztaty poświęcone zdrowemu i aktywnemu stylowi życia, dobrej kondycji psychicznej i fizycznej oraz hobby i pasjom czytelników kiosku z prasą. Do udziału w warsztatach zakwalifikowano 20 osób niewidomych i słabowidzących z całej Polski, które przyjadą do Szczyrku, by przez dwa tygodnie brać udział w ciekawych spotkaniach. Celem warsztatów jest zwiększenie samodzielności osób niewidomych w wyniku spotkań z redakcjami czasopism ogólnopolskich, oraz korzystania z porad i informacji.

Projekt współfinansowany jest przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach umowy ZZO/0000100/07/D



Stowarzyszenie „De Facto”


Teatr Dramatyczny w Płocku im. Jerzego Szaniawskiego

Kolejny spektakl z audiodeskrypcją
„Rozmowy z Piotrem” w reżyserii Jana Nowickiego
10 grudnia 2011, godz.19.00
AUDIODESKRYPCJĘ DO SPEKTAKLU OPRACOWAŁY:
URSZULA BUTKIEWICZ, IZABELA KüNSTLER A CZYTAŁ JĄ BĘDZIE STEFAN KNOTHE.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę -Miasto Płock
w ramach projektu „O (Twórzmy) Teatr dla Niewidomych”



Stowarzyszenie „De Facto”


Teatr Dramatyczny w Płocku im. Jerzego Szaniawskiego

Słodkie rodzynki, gorzkie migdały

kolejny spektakl z audiodeskrypcją odbędzie się w dniu 5 listopada (sobota) 2011 roku o godz.19:00

Teatr Dramatyczny im.Jerzego Szaniawskiego, ul.Nowy Rynek 11

AUDIODESKRYPCJĘ DO SPEKTAKLU OPRACOWAŁY: URSZULA BUTKIEWICZ, IZABELA KüNSTLER A CZYTAŁ JĄ BĘDZIE STEFAN KNOTHE

Widziała to samo, co my wszyscy, tylko inaczej stwierdziła jej córka. Osiecka była autorką wesołych, lirycznych, nostalgicznych, niebanalnych piosenek; napisała około 2 tysięcy tekstów, z których większość była i jest śpiewana. Lata dziewięćdziesiąte były dla niej czasem walki z chorobą i spotkań z artystami Teatru Atelier w Sopocie, który był jej wielką, prawdziwą i ostatnią miłością. Renata Putzlacher, poetka i autorka scenariuszy gościła w Teatrze Atelier i zwiedziła miejsca związane z Agnieszką Osiecką. Efektem jej poszukiwań jest bardzo osobiste widowisko muzyczne, zapis zdarzeń i olśnień, które nieżyjąca już poetka codzienności zamknęła w swoich piosenkach.


Przedsięwzięcie „Kulturalne Mazowsze dla Niewidomych” finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy Państwa do udziału w imprezach Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2011
W dniach od 14-27 września.

Seanse filmowe z audiodeskrypcją dla osób niewidomych, prowadzone w konwencji dyskusyjnych klubów filmowych (z wprowadzeniem i dyskusją po filmie):

 1. 15 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Trzy minuty 21:37” Macieja Ślesickiego w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracował i będzie czytał Marcin Laskowski.

 2. 16 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Mała matura 1947” Janusza Majewskiego w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracował i będzie czytał Marcin Laskowski. Gość Specjalny: aktorka Emilia Krakowska niezapomniana odtwórczyni Jagny w filmie „Chłopi”.

 3. 20 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Pociąg” Jerzego Kawalerowicza w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracował i będzie czytał Marcin Laskowski. Gość specjalny: reżyser, aktor Tadeusz Bystram, współpracownik Jerzego Kawalerowicza oraz Maciej Gil Sekretarz Generalny Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

 4. 20 września, godz.18:30 - 20:30, pokaz filmu „Afonia i pszczoły” Jana Jakuba Kolskiego, na plaży nad Wisłą w Płocku. Audiodeskrypcję do filmu opracowały: Urszula Butkiewicz, Izabela Künstler, a czytał ją będzie Stefan Knothe. Gość Specjalny: Maciej Gil Sekretarz Generalny Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

 5. 21 września godz.10:10 (cz.1) oraz godz.14.40 (cz.2) pokaz filmu „Chłopi” w reż. Jana Rybkowskiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (pokaz zamknięty). Audiodeskrypcję do filmu opracował i będzie ją czytał Marcin Laskowski. Gość specjalny: Maciej Gil Sekretarz Generalny Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

 6. 23 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Dzień Świra” Marka Koterskiego w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracowała i będzie czytała Urszula Wołos.

 7. 26 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Sami swoi” Sylwestra Chęcińskiego w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracowała i będzie czytała Urszula Wołos. Gość Specjalny: aktor Jerzy Janeczek odtwórca niezapomnianej roli Witi.

  Wieczór poezji na Festiwalu Kultury i Sztuki dla Niewidomych, Płock 2011

 8. 19 września, godz.17:00 Wieczór poezji światowej i polskiej, recytowanej i śpiewanej w Domu Darmstadt, Płock, Stary Rynek 8. Scenariusz Marek Grala. Występują: Jacek Mąka, Katarzyna Anzorge, Maciej Woźniak oraz Michał Zawadzki (poezja śpiewana).

  Spektakle teatralne na Festiwalu Kultury i Sztuki dla Niewidomych, Płock 2011

 9. 24 września godz.19:00 w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego (scena kameralna) w Płocku przy ul. Nowy Rynek 11, przedstawienie teatralne „Wydmuszka” Marcina Szczygielskiego w reżyserii Zbigniewa Lesienia. Audiodeskrypcję do spektaklu opracowały: Urszula Butkiewicz, Izabela Künstler, a czytał ją będzie Stefan Knothe.

 10. 26 września godz. 19:00 w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego (scena Piekiełko) w Płocku przy ul. Nowy Rynek 11, przedstawienie teatralne „Ślepcy” Maurice Meterlinka w reżyserii Mariusza Pogonowskiego z Teatru Per Se w którym jako aktorzy wystąpią osoby niewidome.



Stowarzyszenie „De Facto” oraz Urząd Miasta Płocka zapraszają na pierwszy w Polsce i w Europie Festiwal Kultury i Sztuki dla Niewidomych

Festiwal odbędzie się w Płocku w dniach od 14 do 27 września 2011.

Pójście do teatru jest formą spędzania wolnego czasu, zamiłowaniem, które rozwija intelektualnie i zwiększa moją wrażliwość. Teatr to nie tylko obraz. Mam artystyczną duszę, która jak powietrza potrzebuję kontaktu z kulturą przez wielkie „K”. Sztukę odbieram wszystkimi, pozostałymi zmysłami: słuchem, węchem, dotykiem ale przede wszystkim umysłem, jak wszyscy inni widzowie. Lubię gwar rozmów w szatni, szepty na widowni i tę krótką ciszę, która zapada po trzecim dzwonku. Teatr ma też swój zapach i wyjątkową dla mnie atmosferę. W czasie antraktów lubię słuchać urywków rozmów rozbawionych, przejętych, zadowolonych lub znudzonych widzów. Zawsze porównuję je z własnymi odczuciami. Jak wiele ludzi, tak wiele opinii.

Na widowni są przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodowych. Bez znaczenia jest to, czy ktoś jest zdrowy czy niepełnosprawny, najważniejsze jest czy jest wrażliwy na kulturę. Czy ma potrzebę obcowania ze sztuką.

W ostatni czasie bardzo dużo zmieniło się i dzięki audiodeskrypcji sztuka w szerokim znaczeniu stała się bardzie dostępna dla osób niewidomych. Szczerze wierzę w to, że po Festiwalu Kultury i Sztuki w Płocku i podobnych imprezach w kraju będzie jeszcze lepiej. Razem pokonamy wszystkie bariery, my niewidomi i nasi pełnosprawni przyjaciele.

Ewa Maksymowicz, osoba niewidoma, uczestnik Festiwalu
Więcej o festiwalu na : www.festiwal-plock2011.pl



 

Copyright (c) 2016 defacto.org.pl