Strona główna

O nas
Deklaracja dostępności
Statut
Sprawozdania
Władze
Kontakt

Kiosk z prasą dla niewidomych

Niewidzialna Galeria Sztuki

Opera dostępna dla osób niewidomych

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

e-Wolontariat

Odwiedź nas na Facebook'u

Projekty Rok 2021

Projekty Rok 2022

Zamówienia na towary i usługi

Od 1.01.2021 - 31.12.2021 roku Stowarzyszenie „De Facto” realizuje projekt „Adaptacja i wydawanie miesięcznika „Kino” dla osób niewidomych
Umowa nr DUK.50.24559.2021

„Kino” Miesięcznik poświęcony twórczości i edukacji filmowej. W piśmie publikowane są recenzje filmów z bieżącego repertuaru kin, DVD i książek o tematyce filmowej, relacje z festiwali filmowych, wywiady z twórcami, eseje i analizy z dziedziny filmoznawstwa. Do tego bieżące informacje o imprezach oraz konkursach i nagrodach filmowych. Z pismem związana jest Nagroda im. Bolesława Michałka przyznawana dla najlepszej książki filmowej roku oraz Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego przyznawana młodym aktorom wyróżniającym się wybitną indywidualnością. Dzięki realizacji projektu miesięcznik „Kino” dostępne jest dla osób niewidomych i słabowidzących w plikach HTML, TXT oraz audio mp3.

Dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej


Stowarzyszenie „De Facto” oraz Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (DZdN) Dział Zbiorów dla Niewidomych utworzyły i prowadzą Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Polską Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych (KZCFzA).
Realizacja projektu Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych będzie trwała od 2020-2022 roku.

Stowarzyszenie „De Facto“ w roku 2021 roku zasili Krajowy Zasób 32 filmami z AD Łącznie przez wszystkie lata współpracy to aż 183 ścieżek z audiodeskrypcją.
Tytuły przekazane w 2021 roku:

 1. „Dzięki Bogu”- reż. Francois Ozon

 2. „Proxima”- reż. Alice Winocour

 3. „Kłamstewko”- reż. Lulu Wang

 4. „Ojciec”- reż. Kristina Grozeva/Petar Valchanov

 5. „Nic nie ginie”- reż. Kalina Alabrudzińska

 6. „Monument”- reż. Jagoda Szelc

 7. „Nędznicy”- reż. Ladj Ly

 8. „Kraina miodu”- reż. Tamara Kotevska/Ljubomir Stefanov

 9. „Jojo Rabbit”- reż. Taika Waititi

 10. „Powstanie Warszawskie”- reż. Jan Komasa

 11. „Kanał”- reż. Andrzej Wajda

 12. „Madame Butterfly”- komp. Giacomo Puccini

 13. „Aida”- komp. Giuseppe Verdi

 14. „Carmen”- komp. Georges Bizet

 15. „Halka”- komp. Stanisław Moniuszko

 16. „Fidelio”- komp. Ludwig van Beethoven

 17. „Cosi fan tutte”- komp. Wolfgang Amadeus Mozart

 18. „Wesoła wdówka”- komp. Ferens Lehar

 19. „Łucja z Lammermooru”- komp. Gaetano Donizetti

 20. „Don Giovanni”- komp. Wolfgang Amadeus Mozart

 21. „Zemsta nietoperza”- komp. Johann Strauss

 22. „Wysoka dziewczyna”- reż. Kantemir

 23. „1917”- reż. Sam Mendes

 24. „Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia” – reż. Teona Strugar Mitevska

 25. „Mężczyzna imieniem Ove”- reż. Hannes Holm

 26. „Czarnobyl” odc. 1 reż. Johan Renck

 27. „Czarnobyl” odc. 2 reż. Johan Renck

 28. „Czarnobyl” odc. 3 reż. Johan Renck

 29. „Czarnobyl” odc. 4 reż. Johan Renck

 30. „Czarnobyl” odc. 5 reż. Johan Renck

 31. „Babyteeth”- reż. Shannon Murphy

 32. „Małe kobietki”- reż. Greta Gerwig

Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych jest portalem filmowym skierowanym na udostępnianie sztuki filmowej bardzo szerokiej grupie osób niewidomych i słabowidzących. Siedziba Zasobu, Dział Zbiorów dla Niewidomych (DZdN) jest instytucją uznaną i najbardziej dedykowaną gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów kultury wszystkim osobom niewidomym w Polsce.
➡Jak skorzystać z zasobu?
➡Instrukcja korzystania z odtwarzacza on-line filmów.
➡Cechy odtwarzacza filmów on-line.
Te wszystkie informacje oraz aktualny spis filmów z audiodeskrypcją udostępnionych w ramach Krajowego zasobu link: http://dzdn.pl/filmy-z-audiodeskrypcja/krajowy-zasob-spis/
Dodatkowo ścieżki audiodeskrypcji do filmów są przekazywane i archiwizowane w Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa
Projekt „Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Nazwa zadania: Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych.
Całkowita wartość zadania: 295.980,00 zł
Wartość dofinansowania: 176.568,00 zł
Krótki opis zadania: Projekt jest zgodny z polityką państwa w zakresie opracowania, digitalizacji i udostępnienia osobom niewidomym obiektów o szczególnym znaczeniu dla ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego. Umożliwia ponowne wykorzystywanie zdigitalizowanych zasobów filmów z audiodeskrypcją do celów popularyzacyjnych i edukacyjnych w środowisku osób niewidomych. W ramach zadania będzie kontynuowane w partnerstwie z Działem Zbiorów dla Niewidomych działanie pierwszego i jedynego w Polsce Krajowego zasobu cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych. Będą kontynuowane działania dla zwiększenia dostępności opracowanych i zdigitalizowanych zasobów, przy zastosowaniu atrakcyjnych form ich prezentacji, także wykorzystujących możliwości nowoczesnych technologii, w celu przełamywania barier w dostępie do dóbr kultury osób niewidomych wykluczonych cyfrowo.


Stowarzyszenie „De Facto” realizuje projekt
Opera za Rogiem – edycja 2021

Celem zadania jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym 200 osób niewidomych, poprzez zaadaptowanie i zorganizowanie, unikalnych w Polsce, 8 pokazów rejestracji najsłynniejszych spektakli operowych, upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury wśród osób niewidomych, dotąd wykluczanych z kultury z powodu niewidzenia i barier w samodzielnym poruszaniu się.
Zostaną zaadaptowane do potrzeb osób niewidomych rejestracje 4 nowe spektakle operowe i operetkowe oraz udostępnione wraz z 4 spektaklami które zostały wcześniej opracowane, w całej Polsce w sposób dostępny i przyjazny dla osób niewidomych. Przed każdym pokazem będzie zorganizowana prelekcja dla osób niewidomych, pozwalająca zrozumieć sztukę operową i libretto organizowanych pokazów.
Zadanie będzie wspomagać lokalne społeczności w działaniach zapobiegających dyskryminacji kulturalnej osób niewidomych, umożliwiając Im trwałą partycypację w otwartym życiu kulturalnym i zwiększenie kompetencji kulturalnych.
„Opera za Rogiem” spektakle operowe z audiodeksrypcją:

 • Opera „Halka” Stanisława Moniuszki w wykonaniu chóru i orkiestry Opery Wrocławskiej pod dyrekcją Ewy Michnik, (140 min.);

 • Opera „Carmen” Georges`a Bizeta w wykonaniu chóru i orkiestry Royal Opera House Covent Garden w Londynie pod dyrekcją Zubina Mehta, (164 min.);

 • Opera „Aida” Giuseppe Verdiego w wykonaniu chóru i orkiestry Fondazione Arturo Toscanini pod dyrekcją Massimiliano Stefanelliego, (142 min.);

 • Opera „Madame Butterfly” Giacomo Pucciniego w wykonaniu chóru i orkiestry Teatro alla Scala pod dyrekcją Lorin Maazela, (144 min.);

 • Operetka „Wesoła wdówka” Franz Lehar w wykonaniu The San Francisco Opera, czas trwania 141 min

 • „Włoszka w Algierze” Gioacchino Rossini w wykonaniu Orkiestra Symfoniczna Radia w Stuttgarcie oraz Bułgarski Chór Męski z Sofi pod dyrekcją Ralfa Weikerta, 148 min.

 • Operetka „Zemsta nietoperza” Johann Strauss, w wykonaniu The Glyndebourne Festival Opera, 160 min

 • Opera „Rigoletto” Giuseppe Verdi, w wykonaniu Chór i orkiestra dell'Arena di Verona pod dyrekcją Marcello Viottiego, 134 min.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura Interwencje 2021”


Opera dostępna dla Osób Niewidomych- edycja 2021
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto”
w okresie od 1.03.2021 do 31.12.2021

Realizacja projektu popularyzuje dziedzictwo o znaczeniu narodowym. Poszerza dostęp do oferty kulturalnej o najwyższej wartości edukacyjnej i artystycznej oraz integruje społecznie osoby niewidome i młodzież. Projekt stwarza warunki do włączania i współdziałania osób niewidomych i młodzieży szkolnej, zdobywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowania kompetencji odbiorców kultury.
Planowane spektakle operowe z audiodeskrypcją
6.11.2021 (sobota) godz.18.30 „Don Pasquale” kompozytor Gaetano Donizetti, opera buffa w trzech aktach, czas trwania 2 godz.30 min, dyrygent Marta Kosielska. W Teatrze Wielkim w Łodzi Don Pasquale gościł wielokrotnie – za każdym razem w najlepszych obsadach, zróżnicowanych wizjach scenicznych i interpretacjach realizatorskich, a każde jego pojawienie się skutecznie bawiło Publiczność przynosząc jej chwile relaksu i szczerego uśmiechu.
Nie ma wątpliwości, że i tym razem – także za sprawą znakomitej obsady – będzie podobnie. A ponieważ każde pokolenie musi mieć „swojego” Don Pasquala.
21. 11.2021 ( niedziela) godz.18.00 Opera GŁOS LUDZKI / TROUBLE IN TAHITI Francis Poulenc / Leonard Bernstein. To wieczór dwóch jednoaktowych oper. Spektakl z widownią na scenie. Podczas jednego wieczoru zaproponujemy osobom z niepełnosprawnością wzroku dwie jednoaktowe opery współczesne w reżyserii Michała Znanieckiego, kierownictwo muzyczne nad mini sprawuje Adam Banaszak. Warto przeżyć ten pełen emocji wieczór w Teatrze Wielkim w Łodzi. Zaprosimy widzów na scenę by w bezpośredniej bliskości z artystami mogli poczuć ogarniające ich emocje.

Projekt „Opera dostępna dla Osób Niewidomych - edycja 2021
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Nazwa zadania: Opera dostępna dla Osób Niewidomych - edycja 2021
Całkowita wartość zadania: 52.100,00 zł
Wartość dofinansowania: 39.000,00 zł
Krótki opis zadania: Celem zadania jest stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz integracja grup społecznych, które mają utrudniony dostęp do życia kulturalnego, poprzez adaptację 3 spektakli w Teatrze Wielkim w Łodzi do możliwości osób niewidomych oraz zorganizowanie nieodpłatnych wyjazdów na te spektakle dla łącznie 105 ON i 55 uczniów.

 


„Mosty pamięci - Powstanie Warszawskie”
Realizacja zadania od dnia 4.05.2021 do 30.11.2021
Umowa MHP/PJ/2021/3032

„Dzień 1 sierpnia 2021 będzie naszym kolejnym spokojnym i szczęśliwym dniem. Nie zapominajmy jednak, że ten spokój komuś zawdzięczamy. Powstanie Warszawskie ,,tu i teraz” to nade wszystko obowiązki. Kultywowanie pamięci Powstania Warszawskiego to działanie na rzecz bezpieczeństwa państwa. Zadbane i pielęgnowane mogiły Powstania Warszawskiego są dowodem na to, że sztafeta powstańcza trwa, a potencjalny agresor musi mieć świadomość, że każdy Polak nosi w plecaku tradycję Powstania Warszawskiego”
W ramach realizacji zadania zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy:

 1. Wykonanie audiodeskrypcji do filmów: „Kurier” reż. Władysława Pasikowskiego, „Miasto 44” i „Powstanie Warszawskie” reż. Jana Komasy oraz „Kanał” reż. Andrzej Wajdy. filmy dostępne na https://portalfilmowy.defacto.org.pl/

 2. zorganizowanie w dniach 10 - 11 września 2021 (piątek i sobota) warsztatów edukacyjno- animacyjnych (online) dla osób niewidomych poświęconych Powstaniu Warszawskiemu,

 3. Opracowanie tyflografik i audiodeskrypcji symboli, pomników miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim. Tyflografiki najważniejszych, miejsc, postaci i symboli Powstania Warszawskiego: Gmachu PAST-y, Kotwicy Polski walczącej na Kopcu Czerniakowskim, Pomnika Ofiar Rzezi Woli, Pomnika Gloria Victis na Powązkach, Pomnika Małego Powstańca na Starym Mieście, Pomnika Polegli Niepokonani na Cmentarzu Wolskim, Pomnika Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich, samolotu Liberator B24J, pistoletu VIS, pistoletu Parabella, pistoletu maszynowego Sten, granatu filipinka.

 4. zorganizowanie w dniu 27 lipca dwóch wirtualnych spacerów po Muzeum Powstania Warszawskiego i ulicach powstańczej Warszawy, miejscach walk i pamięci Powstania nagranych techniką binauralną.

 5. zorganizowanie w dniu 5 listopada warsztatów tyflograficznych (online) dla osób niewidomych poświęconych poznawaniu miejsc walk, symboli, pomników Powstania,

Przy realizacji zadania „Mosty pamięci – Powstanie Warszawskie” współpracowaliśmy z Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie

Materiały do wysłuchania:

Spacer po ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie - oprowadzanie dr Szymon Niedziela

Spacer po niezatartych śladach Powstania Warszawskiego – oprowadzanie dr Szymon Niedziela

Nazwa zadania: „Mosty pamięci - Powstanie Warszawskie”
Całkowita wartość zadania: 72.900,00 zł
Wartość dofinansowania: 58.000,00 zł
Krótki opis zadania: Projektem „Mosty pamięci - Powstanie warszawskie”, Stowarzyszenie „De Facto” pragnie przybliżyć osobom z niepełnosprawnością wzroku genezę, przebieg i znaczenie Powstania Warszawskiego. Minimum 480 osób z niepełnosprawnością wzroku obejrzy filmy z audiodeskrypcją, weźmie udział w warsztatach, edukacyjnych i warsztatach tyglograficznych oraz weźmie udział w wirtualnych spacerach po powstańczej Warszawie oraz odwiedzi ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Projekt realizowany będzie w współpracy i przy wsparciu merytorycznym Muzeum Powstania Warszawskiego.


„Wszystkie zmysły na Gdynię – odkrywanie i poznawanie dziedzictwa miasta przez osoby niewidome” to projekt Stowarzyszenia „De Facto” dla miłośników dziedzictwa narodowego

W okresie od 27 maja do 31 października 2021
w ramach projektu zrealizowaliśmy

 • W dniach 27-28 sierpnia wyprawę na tandemach Gdynia-Puck-Gdynia odkrywając i poznając dziedzictwo kulturowe i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości a przede wszystkim gdyński szlak modernizmu. Gdynia jest unikatowa na skalę światową, bo obok Tel Awiwu i Brasilii to miasto, w którym udało się w duchu awangardy modernizmu zbudować całe śródmieście. Poznaliśmy jej architekturę, usłyszeliśmy opowieści o emigrantach z Gdyni, legendy z polskich transatlantyków oraz poznaliśmy osoby kultywujące kulturę i tradycję Gdyni. Poznaliśmy kaszubskie smaki. Smaki związane z polską tradycją kulinarną, która odegrała niebagatelną rolę w pielęgnowaniu obyczajów Polaków w czasie zaborów i tworzeniu wspólnoty Polaków.

 • Bezwzrokowe poznawanie, opracowanych w technologii druku 3D, makiet obiektów gdyńskiego modernizmu: Dworca Morskiego, Kamienicy Orłowskich i Domu Żeglarza. Nasze makiety są dostępne w Muzeum Emigracji w Gdyni.

 • Spacery tematyczne po Gdyni i wspólnie z wolontariuszami opracowywanie audiodeskrypcji pereł szlaku modernistycznego, między innymi budynków : Dworca PKP, Sądu Rejonowego, ulicy 10-tego Lutego, BGK, ZUS, Banku Polskiego, Poczty Polskiej, Banku Gospodarstwa Krajowego, uliczki Abrahama i kamienicy nr 28, kamienicy Orłowskich, Skweru Kościuszki, kamienic Jurkowskiego, Peszkowskiego, Pręczkowskiego, Alei JPII, Domu Żeglarza Polskiego, Stacji Morskiej i MIR.

 • W dniu 15 października zorganizowaliśmy warsztaty „Miting z dziedzictwem” 3-godzinne spotkanie online z licencjonowanym przewodnikiem po Gdyni Łukaszem Darskim oraz historyczką sztuki Anną Cirocką. Dowiedzieliśmy się czym jest Pomnik Historii w kontekście miasta nazywanego „polskim oknem na świat” i jak rozwijała się Gdynia szczególnie w okresie międzywojennym. Zapoznaliśmy Państwa z przyczynami i skutkami emigracji na przestrzeni najbardziej intensywnych 200 lat jej trwania. Przybliżyliśmy biografię miasta, którego początki sięgają wczesnego średniowiecza, a które miastem jest dopiero od stu lat. W tym krótkim czasie stało się jednym z najlepszych miejsc do życia. Mówi się, że w Gdyni mieszkają najszczęśliwsi ludzie. Oprócz modernizmu – nurtu stylistycznego, który na unikatową, światową skalę rozwinął się właśnie w tym mieście „z morza i marzeń” przedstawiliśmy Państwu kilka miejsc, które warto zobaczyć, których warto doświadczyć nie tylko wzrokiem.

Materiały do wysłuchania:

Puck - zaślubiny Polski z morzem – wyprawa na tandemach – relacja

Gdynia- spacer szlakiem modernizmu, wizyta w Muzeum Emigracji i inne- relacja

Projekt „Wszystkie zmysły na Gdynię – odkrywanie i poznawanie dziedzictwa miasta przez osoby niewidome” Dofinansowano ramach Programu Wspólnie dla Dziedzictwa ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa


Stowarzyszenie „De Facto” oraz Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (DZdN) Dział Zbiorów dla Niewidomych utworzyły i prowadzą Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych (KZCFzA).

Realizacja projektu Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych będzie trwała od 2020-2022 roku.

Stowarzyszenie „De Facto“ w roku 2020 roku zasiliło Krajowy Zasób 32 filmami z AD !.

Łącznie przez wszystkie lata współpracy to aż 150 ścieżek z audiodeskrypcją.

W 2020 były to między innymi filmy:
„Ból i blask”- reż. Pedro Almodóvar, „Nie ma nas w domu- reż. Ken Loach, „Forrest Gump”- reż. Robert Zemeckis, „Van Gogh. U bram wieczności”- reż. Julian Schnabel, „Taksówkarz”- reż. Martin Scorsese, „Piknik pod wiszącą skałą”- reż. Peter Weir, „Helikopter w ogniu” reż. Ridley Scott, „Boże ciało” reż. Jan Komasa, „Fuga” reż. Agnieszka Smoczyńska „Ułaskawienie” reż. Jan Jakub Kolski.

Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych jest portalem filmowym skierowanym na udostępnianie sztuki filmowej bardzo szerokiej grupie osób niewidomych i słabowidzących. Siedziba Zasobu, Dział Zbiorów dla Niewidomych (DZdN) jest instytucją uznaną i najbardziej dedykowaną gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów kultury wszystkim osobom niewidomym w Polsce.
➡Jak skorzystać z zasobu?
➡Instrukcja korzystania z odtwarzacza on-line filmów.
➡Cechy odtwarzacza filmów on-line.
Te wszystkie informacje oraz aktualny spis filmów z audiodeskrypcją udostępnionych w ramach Krajowego zasobu link: http://dzdn.pl/filmy-z-audiodeskrypcja/krajowy-zasob-spis/

Projekt „Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych” Dofinansowanio ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze środków z Funduszu Promocji Kultury uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


Od 1.01.2020 - 31.12.2020 roku Stowarzyszenie „De Facto” realizuje
projekt „Adaptacja i wydawianie miesięcznika „Kino” dla osób niewidomych

„Kino” Miesięcznik poświęcony twórczości i edukacji filmowej. W piśmie publikowane są recenzje filmów z bieżącego repertuaru kin, DVD i książek o tematyce filmowej, relacje z festiwali filmowych, wywiady z twórcami, eseje i analizy z dziedziny filmoznawstwa. Do tego bieżące informacje o imprezach oraz konkursach i nagrodach filmowych. Z pismem związana jest Nagroda im. Bolesława Michałka przyznawana dla najlepszej książki filmowej roku oraz Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego przyznawana młodym aktorom wyróżniającym się wybitną indywidualnością. Dzięki realizacji projektu miesięcznik „Kino” dostepne jest dla osób niewidomych i słabowidzących w plikach HTML, TXT oraz audio mp3.

Dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej


„Mosty pamięci – Irena Sendlerowa”
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” w okresie od 6.05.2020 do 30.11.2020 roku

W ramach projektu opracowaliśmy audiodeskrypcję do sześciu filmów o działalności Ireny Sendlerowej, o archiwum podziemnego getta i historii Żydów na ziemiach polskich tuż przed wybuchem II Wojny Światowej.

 • „PO-LIN. Okruchy pamięci”, reż. Jolanta Dylewska,

 • „Kto napisze naszą historię”, reż. Roberta Grossman,

 • „Dzieci Ireny Sendlerowej”, reż. John Kent Harrison,

 • „W imię ich matek-Historia Ireny Sendlerowej”, reż. Mary Skinner,

 • „Historia Ireny Sendlerowej”, reż. Andrzej Wolf,

 • „Miejsce urodzenia” reż. Paweł Łoziński.

Wykonaliśmy audiodeskrypcję planów, symboli, postaci i dokumentów, związanych działalnością Ireny Sendlerowej i Getta Warszawskiego. Zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjne online dla odkrywania miejsc pamięci związanych z życiem i działalnością Ireny Sendlerowej. Przeprowadziliśmy akcję „Mosty pamięci”, w wyniku której powstało wyjątkowe wydawnictwo - Listy zawierające świadectwa i osobiste przesłania uczestników projektu.

Polecamy do wysłuchania:

„Niezatarte ślady getta" – spacer online z audiodeskrypcją i nagraniami binauralnymi

Spacer przybliża uczestnikom historię warszawskiego getta, codzienne problemy jego mieszkańców i tragiczny finał społeczności warszawskich Żydów. Zobaczymy pozostałe jeszcze ulice, kamienice i place, a wyobrazimy sobie i obejrzymy na zdjęciach to, czego zobaczyć już nie można. Każdy punkt spaceru to opowieść o ludziach uwięzionych w dzielnicy zamkniętej, ich zmaganiach z trudnościami każdego spędzonego tu dnia, decyzjach i wyborach. Uczestnicy spaceru dowiedzą się, jak w getcie szmuglowano żywność, jaką sztukę można było obejrzeć w Teatrze Femina i dlaczego w dzielnicy żydowskiej znalazły się trzy kościoły rzymskokatolickie.

„Cmentarz żydowski przy ul. Okopowej" spacer online z audiodeskrypcją i nagraniami binauralnymi

Powstały w 1806 roku cmentarz przy ul. Okopowej jest drugą co do wielkości żydowską nekropolią w Polsce i jednym z nielicznych już świadków kilkuwiekowej historii społeczności żydowskiej w Warszawie. Podczas spaceru zobaczymy różne typy nagrobków — macewy, ohele, obeliski, przyjrzymy się ornamentom i dowiemy się, jakie jest ich symboliczne znaczenie. Uczestnicy spaceru odwiedzą miejsca pochówku m. in. Bera Sonnenberga, Ludwika Zamenhofa, Adama Czerniakowa i Marka Edelmana.

Listy „Mosty pamięci” - świadectwa i osobiste przesłania uczestników projektu - część 1
Listy „Mosty pamięci” - świadectwa i osobiste przesłania uczestników projektu - część 2
Listy „Mosty pamięci” - świadectwa i osobiste przesłania uczestników projektu - część 3

Autorki i Autorzy listów zdają sobie sprawę, że polska historia, choćby w temacie relacji polsko-żydowskiej w czasie drugiej światowej, nie jest tylko czarna albo jedynie biała. Mam też wrażenie, że tę historię poznali bardziej, głębiej, poszerzyli swoją wiedzę. I jeśli niektóre z tych osób swoje listy adresują do swoich dzieci, to mamy do czynienia z piękną sztafetą.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm jutra”


„Posłuchaj, aby poznać dziedzictwo kulturowe Wolnego Miasta Gdańska”. To projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto”

Nagrania techniką binauralną, audiodeskrypcja, opowieść narracyjna składają się na niecodzienne spacery po trzech obiektach dziedzictwa kulturowego Miasta Gdańska : Katedry Oliwskiej, Westerplatte i Twierdzy Wisłoujście.

Archikatedra oliwska, której początki sięgają XII wieku jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków naszego kraju. Od południa przylega do niej park oliwski im. Adama Mickiewicza zajmujący powierzchnię około 10 hektarów. Założenie parkowo-ogrodowe, częściowo zaprojektowane w stylu francuskim, a częściowo w angielskim, powstało głównie za rządów opata Jacka Rybińskiego oraz jego następcy Karla hrabiego von Hohenzollern-Hechingen w XVIII wieku, chociaż wiele drzew jest dużo starszych i dzisiaj to pomniki przyrody. Pierwszy ogród zapoczątkowali cystersi już w końcu XII wieku, ale prawdopodobnie było to wówczas jedynie niewielkie założenie przyklasztorne.

„Posłuchaj aby poznać. Niecodzienny Spacer - Gdańsk – Oliwia zespół pocystersko katedralny”

Westerplatte jest dzisiaj kojarzone z początkiem drugiej wojny światowej. Jego historia jest jednak dłuższa i dotyczy głównie handlu prowadzonego drogą morską. Gdańsk jako miasto kupieckie położone nad morzem musiał zadbać o infrastrukturę portową. Zmieniające się z powodu ujścia Wisły do morza Westerplatte pełniło zatem funkcję strategiczną dla handlu morskiego. W 1840 roku powstało nowe ujście Wisły, co łącznie z budową śluzy w Płoni zabezpieczyło port od zamulania i powodzi. Westerplatte stało się półwyspem, ale, wbrew nazwie, położonym po wschodniej stronie wejścia do portu. Zbędną śluzę rozebrano, a sam kanał poszerzono. Ostry zakręt, który jest widoczny na mapach, nazywany Zakrętem Pięciu Gwizdków jest efektem tych zmian.

„Posłuchaj aby poznać. Niecodzienny spacer - Westerplatte –miejsce pamięci narodowej.

W XIV wieku Gdańsk był dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem handlowym. Dzięki korzystnemu położeniu na skrzyżowaniu dwóch rzek: Wisły i Motławy w pewnym oddaleniu od brzegu morza sprawiło, że miasto było bezpieczne. Ujścia Wisły, które znajdowało się wówczas około 7 kilometrów od miasta, należało jednak bronić. W tym celu zbudowano pierwsze fortyfikacje w Wisłoujściu. Gdańsk został ufortyfikowany przez Krzyżaków w XIV wieku, którzy zbudowali system gotyckich murów obronnych z bramami i basztami. W Wisłoujściu w tym czasie zbudowano drewniany blokhauz, czyli konstrukcję typu obronnego służącą jako schron dla załogi. Z biegiem czasu zmieniła się sztuka prowadzenia wojen i wprowadzono artylerię zagrażającą średniowiecznym fortyfikacjom. Wówczas zaczęto dostosowywać obronę miast i budowniczowie i architekci poszukiwali nowych, skutecznych rozwiązań. Tym sposobem rozwinęła się sztuka fortyfikacji bastionowych, czyli budowli obronnych konstruowanych w oparciu o wyliczenia geometryczne.

„Posłuchaj aby poznać.Niecodzienny spacer -Twierdza Wisłoujście - strategiczne miejsce dla Gdańska.

„Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa”

Copyright (c) 2022 defacto.org.pl