Strona główna

O nas
Statut
Sprawozdania
Władze
Kontakt

Kiosk z prasą dla niewidomych

Niewidzialna Galeria Sztuki

Opera dostępna dla osób niewidomych

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

e-Wolontariat

Odwiedź nas na Facebook'u

Projekty Rok 2020

Zamówienia na towary i usługi

Stowarzyszenie „De Facto” oraz Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (DZdN) Dział Zbiorów dla Niewidomych utworzyły i prowadzą Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych (KZCFzA).

Realizacja projektu Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych będzie trwała od 2020-2022 roku.

Stowarzyszenie „De Facto“ w roku 2020 roku zasiliło Krajowy Zasób 32 filmami z AD !.

Łącznie przez wszystkie lata współpracy to aż 150 ścieżek z audiodeskrypcją.

W 2020 były to między innymi filmy:
„Ból i blask”- reż. Pedro Almodóvar, „Nie ma nas w domu- reż. Ken Loach, „Forrest Gump”- reż. Robert Zemeckis, „Van Gogh. U bram wieczności”- reż. Julian Schnabel, „Taksówkarz”- reż. Martin Scorsese, „Piknik pod wiszącą skałą”- reż. Peter Weir, „Helikopter w ogniu” reż. Ridley Scott, „Boże ciało” reż. Jan Komasa, „Fuga” reż. Agnieszka Smoczyńska „Ułaskawienie” reż. Jan Jakub Kolski.

Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych jest portalem filmowym skierowanym na udostępnianie sztuki filmowej bardzo szerokiej grupie osób niewidomych i słabowidzących. Siedziba Zasobu, Dział Zbiorów dla Niewidomych (DZdN) jest instytucją uznaną i najbardziej dedykowaną gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów kultury wszystkim osobom niewidomym w Polsce.
➡Jak skorzystać z zasobu?
➡Instrukcja korzystania z odtwarzacza on-line filmów.
➡Cechy odtwarzacza filmów on-line.
Te wszystkie informacje oraz aktualny spis filmów z audiodeskrypcją udostępnionych w ramach Krajowego zasobu link: http://dzdn.pl/filmy-z-audiodeskrypcja/krajowy-zasob-spis/

Projekt „Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych” Dofinansowanio ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze środków z Funduszu Promocji Kultury uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


Od 1.01.2020 - 31.12.2020 roku Stowarzyszenie „De Facto” realizuje
projekt „Adaptacja i wydawianie miesięcznika „Kino” dla osób niewidomych

„Kino” Miesięcznik poświęcony twórczości i edukacji filmowej. W piśmie publikowane są recenzje filmów z bieżącego repertuaru kin, DVD i książek o tematyce filmowej, relacje z festiwali filmowych, wywiady z twórcami, eseje i analizy z dziedziny filmoznawstwa. Do tego bieżące informacje o imprezach oraz konkursach i nagrodach filmowych. Z pismem związana jest Nagroda im. Bolesława Michałka przyznawana dla najlepszej książki filmowej roku oraz Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego przyznawana młodym aktorom wyróżniającym się wybitną indywidualnością. Dzięki realizacji projektu miesięcznik „Kino” dostepne jest dla osób niewidomych i słabowidzących w plikach HTML, TXT oraz audio mp3.

Dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej


„Mosty pamięci – Irena Sendlerowa”
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” w okresie od 6.05.2020 do 30.11.2020 roku

W ramach projektu opracowaliśmy audiodeskrypcję do sześciu filmów o działalności Ireny Sendlerowej, o archiwum podziemnego getta i historii Żydów na ziemiach polskich tuż przed wybuchem II Wojny Światowej.

  • „PO-LIN. Okruchy pamięci”, reż. Jolanta Dylewska,

  • „Kto napisze naszą historię”, reż. Roberta Grossman,

  • „Dzieci Ireny Sendlerowej”, reż. John Kent Harrison,

  • „W imię ich matek-Historia Ireny Sendlerowej”, reż. Mary Skinner,

  • „Historia Ireny Sendlerowej”, reż. Andrzej Wolf,

  • „Miejsce urodzenia” reż. Paweł Łoziński.

Wykonaliśmy audiodeskrypcję planów, symboli, postaci i dokumentów, związanych działalnością Ireny Sendlerowej i Getta Warszawskiego. Zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjne online dla odkrywania miejsc pamięci związanych z życiem i działalnością Ireny Sendlerowej. Przeprowadziliśmy akcję „Mosty pamięci”, w wyniku której powstało wyjątkowe wydawnictwo - Listy zawierające świadectwa i osobiste przesłania uczestników projektu.

Polecamy do wysłuchania:

„Niezatarte ślady getta" – spacer online z audiodeskrypcją i nagraniami binauralnymi

Spacer przybliża uczestnikom historię warszawskiego getta, codzienne problemy jego mieszkańców i tragiczny finał społeczności warszawskich Żydów. Zobaczymy pozostałe jeszcze ulice, kamienice i place, a wyobrazimy sobie i obejrzymy na zdjęciach to, czego zobaczyć już nie można. Każdy punkt spaceru to opowieść o ludziach uwięzionych w dzielnicy zamkniętej, ich zmaganiach z trudnościami każdego spędzonego tu dnia, decyzjach i wyborach. Uczestnicy spaceru dowiedzą się, jak w getcie szmuglowano żywność, jaką sztukę można było obejrzeć w Teatrze Femina i dlaczego w dzielnicy żydowskiej znalazły się trzy kościoły rzymskokatolickie.

„Cmentarz żydowski przy ul. Okopowej" spacer online z audiodeskrypcją i nagraniami binauralnymi

Powstały w 1806 roku cmentarz przy ul. Okopowej jest drugą co do wielkości żydowską nekropolią w Polsce i jednym z nielicznych już świadków kilkuwiekowej historii społeczności żydowskiej w Warszawie. Podczas spaceru zobaczymy różne typy nagrobków — macewy, ohele, obeliski, przyjrzymy się ornamentom i dowiemy się, jakie jest ich symboliczne znaczenie. Uczestnicy spaceru odwiedzą miejsca pochówku m. in. Bera Sonnenberga, Ludwika Zamenhofa, Adama Czerniakowa i Marka Edelmana.

Listy „Mosty pamięci” - świadectwa i osobiste przesłania uczestników projektu - część 1
Listy „Mosty pamięci” - świadectwa i osobiste przesłania uczestników projektu - część 2
Listy „Mosty pamięci” - świadectwa i osobiste przesłania uczestników projektu - część 3

Autorki i Autorzy listów zdają sobie sprawę, że polska historia, choćby w temacie relacji polsko-żydowskiej w czasie drugiej światowej, nie jest tylko czarna albo jedynie biała. Mam też wrażenie, że tę historię poznali bardziej, głębiej, poszerzyli swoją wiedzę. I jeśli niektóre z tych osób swoje listy adresują do swoich dzieci, to mamy do czynienia z piękną sztafetą.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm jutra”


„Posłuchaj, aby poznać dziedzictwo kulturowe Wolnego Miasta Gdańska”. To projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto”

Nagrania techniką binauralną, audiodeskrypcja, opowieść narracyjna składają się na niecodzienne spacery po trzech obiektach dziedzictwa kulturowego Miasta Gdańska : Katedry Oliwskiej, Westerplatte i Twierdzy Wisłoujście.

Archikatedra oliwska, której początki sięgają XII wieku jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków naszego kraju. Od południa przylega do niej park oliwski im. Adama Mickiewicza zajmujący powierzchnię około 10 hektarów. Założenie parkowo-ogrodowe, częściowo zaprojektowane w stylu francuskim, a częściowo w angielskim, powstało głównie za rządów opata Jacka Rybińskiego oraz jego następcy Karla hrabiego von Hohenzollern-Hechingen w XVIII wieku, chociaż wiele drzew jest dużo starszych i dzisiaj to pomniki przyrody. Pierwszy ogród zapoczątkowali cystersi już w końcu XII wieku, ale prawdopodobnie było to wówczas jedynie niewielkie założenie przyklasztorne.

„Posłuchaj aby poznać. Niecodzienny Spacer - Gdańsk – Oliwia zespół pocystersko katedralny”

Westerplatte jest dzisiaj kojarzone z początkiem drugiej wojny światowej. Jego historia jest jednak dłuższa i dotyczy głównie handlu prowadzonego drogą morską. Gdańsk jako miasto kupieckie położone nad morzem musiał zadbać o infrastrukturę portową. Zmieniające się z powodu ujścia Wisły do morza Westerplatte pełniło zatem funkcję strategiczną dla handlu morskiego. W 1840 roku powstało nowe ujście Wisły, co łącznie z budową śluzy w Płoni zabezpieczyło port od zamulania i powodzi. Westerplatte stało się półwyspem, ale, wbrew nazwie, położonym po wschodniej stronie wejścia do portu. Zbędną śluzę rozebrano, a sam kanał poszerzono. Ostry zakręt, który jest widoczny na mapach, nazywany Zakrętem Pięciu Gwizdków jest efektem tych zmian.

„Posłuchaj aby poznać. Niecodzienny spacer - Westerplatte –miejsce pamięci narodowej.

W XIV wieku Gdańsk był dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem handlowym. Dzięki korzystnemu położeniu na skrzyżowaniu dwóch rzek: Wisły i Motławy w pewnym oddaleniu od brzegu morza sprawiło, że miasto było bezpieczne. Ujścia Wisły, które znajdowało się wówczas około 7 kilometrów od miasta, należało jednak bronić. W tym celu zbudowano pierwsze fortyfikacje w Wisłoujściu. Gdańsk został ufortyfikowany przez Krzyżaków w XIV wieku, którzy zbudowali system gotyckich murów obronnych z bramami i basztami. W Wisłoujściu w tym czasie zbudowano drewniany blokhauz, czyli konstrukcję typu obronnego służącą jako schron dla załogi. Z biegiem czasu zmieniła się sztuka prowadzenia wojen i wprowadzono artylerię zagrażającą średniowiecznym fortyfikacjom. Wówczas zaczęto dostosowywać obronę miast i budowniczowie i architekci poszukiwali nowych, skutecznych rozwiązań. Tym sposobem rozwinęła się sztuka fortyfikacji bastionowych, czyli budowli obronnych konstruowanych w oparciu o wyliczenia geometryczne.

„Posłuchaj aby poznać.Niecodzienny spacer -Twierdza Wisłoujście - strategiczne miejsce dla Gdańska.

„Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa”

Copyright (c) 2021 defacto.org.pl