Strona główna

UE dla niepełnosprawnych

Serwis Spraw Obywatelskich Osób Niewidomych

O nas
Aktualności
Statut
Sprawozdania
Władze
Kontakt

Audiodeskrypcja

Kiosk z prasą dla Osób Niewidomych

Internetowy kiosk z prasą dla Osób Niewidomych

Serwis edukacyjny uczniów niewidomych i słabowidzących

Kiosk audio z prasą dla Osób Niewidomych

Serwis opinii prasowych

Quizy

e-Wybory
Aktualności
Programy wyborcze
Prawybory
Zapytaj kandydata

Odwiedź nas na Facebook'u

Działania realizowane

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
REALIZACJA PROJEKTU OD 01.04.2013 r DO 30.09.2014 r

Szanowni Państwo,

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” prowadzi jedyny w Polsce i w Europie Kiosk z prasą dla niewidomych. Czasopisma w Kiosku są przetwarzane są na formaty dostępne dla osób niewidomych a potem są bezpłatnie przesyłane do osób niewidomych. Niewidomi uczniowie będący czytelnikami Kiosku może samodzielnie czytać treść artykułów z czasopism edukacyjnych. Natomiast nie są w stanie zapoznać się z informacjami zawartymi w ilustracjach.

Ten stan rzeczy prowadzi do dyskryminacji niewidomych uczniów w dostępie do edukacji. Obecnie jedyną znaną metodą częściowego rozwiązania problemu jest wykonywanie audiodeskrypcji (opisów słownych) ilustracji.

Upowszechnienie tej metody utrudnia duża jej pracochłonność. Wykonanie jednego opisu zajmuje około pół godziny a jednym wydaniu jednego czasopisma jest około 100 ilustracji. Aby upowszechnić wykonywanie audiodeskrypcji ilustracji jedynie do czasopism edukacyjnych, ich wykonaniem powinni zająć się wolontariusze.

Poszukujemy szkół gimnazjalnych które chciałyby włączyć się do naszego projektu i zawiązać Szkolną Grupę Wolontariatu (dalej SGW) uczniów widzących na rzecz uczniów niewidomych. W ramach projektu członkowie SGW zostaną objęci szkoleniami umożliwiającymi wykonywanie AD oraz poznanie barier które utrudniają uczniom niewidomym dostęp do edukacji. Zaplanowaliśmy spotkania i wspólne zajęcia uczniów z osobami niewidomymi by wykształcić wśród uczniów akceptację dla niepełnosprawności i obudzić chęć niesienia pomocy słabszym.

Proponujemy pracę w wolontariacie za pośrednictwem Internetu przy pomocy komputera. Uczniowie będą otrzymywać ilustracje do opisu przez Internet od naszego Stowarzyszenia. Po wykonaniu opisów będą wysyłać je do nas pocztą elektroniczną. Opisy ilustracji będą dołączane do artykułów z czasopism z Kiosku z prasą dla niewidomych i potem bezpłatnie przekazywane do uczniów niewidomych z całej Polski.

Dysponujemy doświadczeniem, wzorami dokumentów oraz proponujemy niezbędna szkolenia umożliwiające wykonywanie opisywanego e-wolontariatu.

Proponowany e-wolontariat może być wykonywany w czasie wybranym przez ucznia. Można go godzić z obowiązkami szkolnymi. Może być wykonywany w każdej szkole. Nie wymaga opuszczania miejsca zamieszkania i dojazdów. Umożliwia doskonalenie umiejętności obsługi komputera i wykorzystania Internetu. Prosimy o zgłoszenia do 15 maja 2013 r.

Osoba do kontaktu: Renata Nych – koordynator projektu.
Adresy: e-mail: defacto.org@wp.pl lub telefon: 604 408 468

Z wyrazami szacunku
Renata Nych


Ogłoszenie wyników przetargu

Wyniki postępowania przetargowego na ?Świadczenie usług noclegowych i wyżywienia wraz z wynajmem sal szkoleniowych?.


11 STYCZNIA 2013 ROKU. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Świadczenie usług noclegowych i wyżywienia wraz z wynajmem sal szkoleniowych Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”, ul. Małachowskiego 4b/3, 09-400 Płock, woj. Mazowieckie

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ

 3. Oferta załącznik _nr_1_do siwz

 4. Wzór_umowy_załącznik_nr_2 do siwz

 5. Oświadczenia załącznik nr 3_ załącznik _nr_4_do siwz


 

Stowarzyszenie „De Facto” oraz Urząd Miasta Płocka zapraszają do udziału w Drugim Festiwalu Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2012. Program festiwalu znajduje się w zakładce Festiwal Kultury i Sztuki, Płock 2012 na stronie www.ikfon.defacto.org.pl

Serdecznie Państwa zapraszamy!


1 kwietnia 2012 r

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Projekt realizowany w okresie od 1.04.2012 do 31.12.2012 Współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pomysł zorganizowania IKFON „Pociąg” zrodził się we wrześniu 2011. Wtedy Stowarzyszenie „De Facto” zorganizowało pierwszy Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych. Spotkania osób niewidomych z twórcami kultury, wspólne oglądanie filmów uświadomiło wszystkim istnienie barier, które uniemożliwiają wolny dostęp do sztuki filmowej. Zwłaszcza poza dużymi miastami. Celem Internetowego Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” jest usuwanie barier jakie w dostępie do filmów napotykają osoby niewidome z całej Polski.

Mamy nadzieję, że IKF ON „Pociąg” zmieni tę sytuację i zdecydowanie ułatwi dostęp do dzieł filmowych oraz umożliwi edukację kulturalną.

Filmy oferowane w programie IKFON „Pociąg” będą zawierały audiodeskrypcję, która udostępnia treści wizualnych osobom z dysfunkcją wzroku.

Osoba niewidoma czy słabowidząca mieszkająca obojętnie w jakim miejscu Polski, mająca znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności, może bezpłatnie zająć miejsce w „Pociągu” IKF ON.

Szczegóły projekcie na stronie: www.ikfon.defacto.org.pl
Zapraszamy do podróżowania „Pociągiem” IKF ON.


27 lutego 2012 r

W dniach od 3-17 marca 2012 roku Stowarzyszenie „De Facto” organizuje dla czytelników Kiosku z prasą dla Niewidomych, warsztaty poświęcone zdrowemu i aktywnemu stylowi życia, dobrej kondycji psychicznej i fizycznej oraz hobby i pasjom czytelników kiosku z prasą. Do udziału w warsztatach zakwalifikowano 20 osób niewidomych i słabowidzących z całej Polski, które przyjadą do Szczyrku, by przez dwa tygodnie brać udział w ciekawych spotkaniach. Celem warsztatów jest zwiększenie samodzielności osób niewidomych w wyniku spotkań z redakcjami czasopism ogólnopolskich, oraz korzystania z porad i informacji.

Projekt współfinansowany jest przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach umowy ZZO/0000100/07/D


1 grudnia 2011


Stowarzyszenie „De Facto”


Teatr Dramatyczny w Płocku im. Jerzego Szaniawskiego

Kolejny spektakl z audiodeskrypcją
„Rozmowy z Piotrem” w reżyserii Jana Nowickiego
10 grudnia 2011, godz.19.00
AUDIODESKRYPCJĘ DO SPEKTAKLU OPRACOWAŁY:
URSZULA BUTKIEWICZ, IZABELA KüNSTLER A CZYTAŁ JĄ BĘDZIE STEFAN KNOTHE.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę -Miasto Płock
w ramach projektu „O (Twórzmy) Teatr dla Niewidomych”


19 października 2011


Stowarzyszenie „De Facto”


Teatr Dramatyczny w Płocku im. Jerzego Szaniawskiego

Słodkie rodzynki, gorzkie migdały

kolejny spektakl z audiodeskrypcją odbędzie się w dniu 5 listopada (sobota) 2011 roku o godz.19:00

Teatr Dramatyczny im.Jerzego Szaniawskiego, ul.Nowy Rynek 11

AUDIODESKRYPCJĘ DO SPEKTAKLU OPRACOWAŁY: URSZULA BUTKIEWICZ, IZABELA KüNSTLER A CZYTAŁ JĄ BĘDZIE STEFAN KNOTHE

Widziała to samo, co my wszyscy, tylko inaczej stwierdziła jej córka. Osiecka była autorką wesołych, lirycznych, nostalgicznych, niebanalnych piosenek; napisała około 2 tysięcy tekstów, z których większość była i jest śpiewana. Lata dziewięćdziesiąte były dla niej czasem walki z chorobą i spotkań z artystami Teatru Atelier w Sopocie, który był jej wielką, prawdziwą i ostatnią miłością. Renata Putzlacher, poetka i autorka scenariuszy gościła w Teatrze Atelier i zwiedziła miejsca związane z Agnieszką Osiecką. Efektem jej poszukiwań jest bardzo osobiste widowisko muzyczne, zapis zdarzeń i olśnień, które nieżyjąca już poetka codzienności zamknęła w swoich piosenkach.


1 września 2011

Przedsięwzięcie „Kulturalne Mazowsze dla Niewidomych” finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy Państwa do udziału w imprezach Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2011
W dniach od 14-27 września.

Seanse filmowe z audiodeskrypcją dla osób niewidomych, prowadzone w konwencji dyskusyjnych klubów filmowych (z wprowadzeniem i dyskusją po filmie):

 1. 15 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Trzy minuty 21:37” Macieja Ślesickiego w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracował i będzie czytał Marcin Laskowski.

 2. 16 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Mała matura 1947” Janusza Majewskiego w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracował i będzie czytał Marcin Laskowski. Gość Specjalny: aktorka Emilia Krakowska niezapomniana odtwórczyni Jagny w filmie „Chłopi”.

 3. 20 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Pociąg” Jerzego Kawalerowicza w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracował i będzie czytał Marcin Laskowski. Gość specjalny: reżyser, aktor Tadeusz Bystram, współpracownik Jerzego Kawalerowicza oraz Maciej Gil Sekretarz Generalny Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

 4. 20 września, godz.18:30 - 20:30, pokaz filmu „Afonia i pszczoły” Jana Jakuba Kolskiego, na plaży nad Wisłą w Płocku. Audiodeskrypcję do filmu opracowały: Urszula Butkiewicz, Izabela Künstler, a czytał ją będzie Stefan Knothe. Gość Specjalny: Maciej Gil Sekretarz Generalny Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

 5. 21 września godz.10:10 (cz.1) oraz godz.14.40 (cz.2) pokaz filmu „Chłopi” w reż. Jana Rybkowskiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (pokaz zamknięty). Audiodeskrypcję do filmu opracował i będzie ją czytał Marcin Laskowski. Gość specjalny: Maciej Gil Sekretarz Generalny Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

 6. 23 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Dzień Świra” Marka Koterskiego w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracowała i będzie czytała Urszula Wołos.

 7. 26 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Sami swoi” Sylwestra Chęcińskiego w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracowała i będzie czytała Urszula Wołos. Gość Specjalny: aktor Jerzy Janeczek odtwórca niezapomnianej roli Witi.

  Wieczór poezji na Festiwalu Kultury i Sztuki dla Niewidomych, Płock 2011

 8. 19 września, godz.17:00 Wieczór poezji światowej i polskiej, recytowanej i śpiewanej w Domu Darmstadt, Płock, Stary Rynek 8. Scenariusz Marek Grala. Występują: Jacek Mąka, Katarzyna Anzorge, Maciej Woźniak oraz Michał Zawadzki (poezja śpiewana).

  Spektakle teatralne na Festiwalu Kultury i Sztuki dla Niewidomych, Płock 2011

 9. 24 września godz.19:00 w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego (scena kameralna) w Płocku przy ul. Nowy Rynek 11, przedstawienie teatralne „Wydmuszka” Marcina Szczygielskiego w reżyserii Zbigniewa Lesienia. Audiodeskrypcję do spektaklu opracowały: Urszula Butkiewicz, Izabela Künstler, a czytał ją będzie Stefan Knothe.

 10. 26 września godz. 19:00 w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego (scena Piekiełko) w Płocku przy ul. Nowy Rynek 11, przedstawienie teatralne „Ślepcy” Maurice Meterlinka w reżyserii Mariusza Pogonowskiego z Teatru Per Se w którym jako aktorzy wystąpią osoby niewidome.


10 sierpnia 2011

Stowarzyszenie De Facto w dniach 14-27 września 2011 organizuje pierwszy w Polsce i zapewne pierwszy w Europie
Festiwal Kultury i Sztuki dla Niewidomych, Płock 2011

Powstał on z myślą by przybliżyć, pokazać i otworzyć osobom niewidomym różne dziedziny kultury, które są obecne co dzień w życiu człowieka.

Festiwal jest organizowany dla czytelników Kiosku z prasą dla Niewidomych prowadzonego przez Stowarzyszenie „De Facto”. Do udziału w Festiwalu zakwalifikowano 20 osób niewidomych i słabowidzacych z całej Polski, które przyjadą do Płocka by przez dwa tygodnie brać udział w wydarzeniach Festiwalu.

Zapraszamy mieszkańców Płocka na wszystkie imprezy Festiwalu Kultury i Sztuki dla Niewidomych, Płock 2011.

Wszystko o festiwalu na stronie www.festiwal-plock2011.pl


31 maja 2011 roku

Unia Europejska dla Niepełnosprawnych
(Projekt o nazwie „With Louis Braille to United Europe”)

Rok 2011 jest rokiem wyjątkowym dla Polski. Od lipca 2011 roku Polska obejmie Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. W tym szczególnym roku Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” chce zapoznać Państwa z działalnością Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest powód realizacji projektu?

Dotąd osoby niewidome nie mogły samodzielnie poznać działań państw członkowskich Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby niewidome słyszały o działaniach Parlamentu Europejskiego, ale nie mogły samodzielnie ich przeczytać. W walce o prawa i godne miejsce w społeczeństwie, osoby niewidome powinni korzystać z prawa unijnego. Bo to prawo sprawdziło się i przynosi efekty w innych krajach członkowskich. Działania projektu powinny umożliwić samodzielne dotarcie do informacji o pracach Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza tych które pomogą poprawić Państwa sytuację.

W jaki sposób będą przygotowywane informacje o pracach Parlamentu Europejskiego?

Będzie przygotowanych 13 pakietów Informacji o pracach Parlamentu Europejskiego, o przepisach prawnych i istniejących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o funkcjonujących rozwiązaniach dotyczących praw osób niepełnosprawnych. Pakiety informacji będą przygotowane od maja 2011 roku do kwietnia 2012 roku. Będą także przygotowane załączniki do Pakietów informacji poświecone szczegółowo wybranym zagadnieniom z zakresu niepełnosprawności w krajach członkowskich Unii Europejskiej i działaniom Parlamentu Europejskiego w tych szczególnych zagadnieniach.

Do kogo projekt jest kierowany?

Projekt jest skierowany do polskich osób niewidomych i słabo widzących: dzieci, kobiet i mężczyzn, młodych osób niewidomych, osób w wieku aktywności zawodowej oraz seniorów niewidomych.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z informacji?

Przygotowane pakiety Informacji oraz załączniki wysyłać będziemy do wszystkich zainteresowanych w plikach cyfrowych lub w plikach audio, w formie mailowej lub na płytach CD. Pakiety informacji o pracy Parlamentu Europejskiego i załączniki będą także dostępne on-line na stronie www.ekiosk.defacto.org.pl w dziale: miesięczniki pod tytułem „Unia Europejska dla Niepełnosprawnych”.

Jakie inne działania zaplanowano w projekcie?

W celu zachęcenia Państwa do wzięcia udziału w projekcie i poznanie działalności Parlamentu Europejskiego zorganizujemy 13 quizów. Każdy z nich będzie zawierał pytania z zakresu jaki był zawarty w przesyłanych plikach informacyjnych. Będą także dodatkowo pytania wymagające samodzielnie przygotowanej odpowiedzi. W quizach od numeru 1 do numeru 12 będzie wyłonionych 10 zdobywców miejsc od numeru 2 do numeru 11. W quizie numer 13 będzie wyłonionych 10 zdobywców miejsc od numeru 1 do numeru 10. Czyli zostanie wyłonionych w sumie 260 laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody będą cenne, dlatego stworzymy „koszyki” zawierające różne nagrody. Zdobywcy nagród rzeczowych będą mogli z różnych „koszyków” wybrać nagrody do wygranej wartości. Jak Państwo zauważyliście pominęliśmy pierwsze nagrody w quizach od numeru 1 do numeru 12. Ci laureaci wezmą wiosną przyszłego roku udział w wyjeździe do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego. Koszty wyjazdu pokryje Stowarzyszenie „De Facto”. Osobom niewidomym zostanie zapewniona pomoc wolontariuszy.

Stowarzyszenie „De Facto” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie. Dodatkowe informacje można uzyskać, a także uwagi zgłaszać na adres poczty elektronicznej uedlaniepelnosprawnych@defacto.org.pl lub na podane numery telefonów Stowarzyszenia „De Facto”.

Projekt współfinansowany ze środków Parlamentu Europejskiego

Logo Parlamentu Europejskiego składa się z rysunku symbolizującego salę obrad i umieszczonej na nim flagi Unii Europejskiej. Rysunek przypomina ćwiartkę okręgu. Linia pionowa jest lekko pochylona w lewą stronę. Linia pozioma biegnie prosto. Linie te nie łączą się ze sobą. Pomiędzy nimi narysowane są dwie półokrągłe linie nie dochodzące do poziomej. Linie półokrągłe poprzecinane są krótkimi nie dotykającymi brzegu liniami poprzecznymi. Pod liniami poprzecznymi jest mała półokrągła linia. Całość rysunku jest wykonana szarym kolorem. Na linii poziomej umieszczona jest flaga Unii Europejskiej. Jest to lazurowy prostokąt a na nim okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd.


19 maja 2011

Projekt pn „System kompleksowego wsparcia rodzin, mający na celu wyrównanie szans niewidomych dzieci oraz ich rodzin aby nie dziedziczyły one życia na koszt pomocy społecznej”.


Współfinansuje Urząd Miasta Płocka

Szkolenie dla niewidomych dzieci. Z życia na własną rękę

Za pięć lat mają być zupełnie samodzielne. Startuje program, w ramach którego niewidome dzieci z Płocka nauczą się, jak sobie radzić w codziennym życiu.

Fot. Piotr Augustyniak / Agencja Gazeta

Wśród dzieci objętych programem znalazła się także Wiktoria Dubielak, uczennica płockiego Gimnazjum nr 5

Nowatorski program realizuje Stowarzyszenie De Facto. Do współpracy zaprosiło warszawską Fundację Cedunis. Projekt współfinansuje Urząd Miasta.

Przedsięwzięcie jest zaplanowane na pięć lat. Jego główne założenie to kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących z Płocka.

 • Tego typu systemy funkcjonują już na zachodzie Europy, m.in. w Szwecji, Danii - opowiadają w stowarzyszeniu. - Amerykanie na ich podstawie opracowali swój, uproszczony, system. I my z tego amerykańskiego systemu czerpiemy w największym stopniu. Tyle że przenosimy go na grunt polski.

 • Pierwszy etap programu już się rozpoczął i potrwa do końca czerwca. Ma polegać na bardzo dokładnej analizie i ocenie kompetencji i możliwości każdego dziecka. Tej analizy dokonają Małgorzata Paplińska i Joanna Witczak-Nowotna, pracownice naukowe Akademii Pedagogiki Specjalnej i członkinie Fundacji Cedunis. Każde dziecko "ocenią" w jego domu i w szkole pod kątem stu różnych kompetencji. Sprawdzą np., czy umie sobie przygotować posiłek, czy prawidłowo trzyma laskę, czy potrafi samodzielnie dobrać sobie ubrania. A potem każdy z parametrów ocenią w skali od jednego do dziesięciu. Następnie dla każdego dziecka opracują indywidualny program wsparcia i wyznaczą cele. Te cele mają być bardzo precyzyjne. Rodzice dziecka zapoznają się potem z diagnozą i celami i jeśli się z nimi zgodzą, podpiszą dokument. Potem, w oparciu o diagnozę i cele, z dzieckiem będą pracowali tyflopedagodzy z Płocka. Na "poprawienie" wyników swojego podopiecznego będą mieli pół roku. Będą prowadzili indywidualne zajęcia z każdym dzieckiem m.in. z zakresu orientacji przestrzennej, samodzielnego poruszania się po szkole, wokół niej, w okolicy domu, na trasie do miejsc ważnych dla ucznia, czynności życia codziennego, nauki brajla, czytania rysunku wypukłego. Szczegółowe wskazania do pracy z dziećmi dostaną zresztą nie tylko pedagodzy, ale także rodzice. Po pół roku nastąpi "odbiór". Specjalistki z Warszawy sprawdzą, czego nauczyło się dziecko, i wyznaczą kolejne cele. Z czasem przedstawicielki warszawskiej akademii będą stopniowo przekazywać wiedzę i umiejętności tyflopedagogom z Płocka. Tak aby byli oni coraz bardziej samodzielni w swojej pracy.

 • Chcielibyśmy, aby po tych pięciu latach trwania programu dzieci niewidome były całkowicie samodzielne - przyznają w stowarzyszeniu.

 • Już po diagnozie dwójki dzieci wiadomo, że każde z nich znajduje się na innym poziomie rozwoju w poszczególnych sferach i że każde będzie miało zupełnie inny program - dodaje Witczak-Nowotna. - Odpowiedź na pytanie, co będą potrafiły dzieci po zakończeniu programu, będzie inna dla każdego dziecka. Za sześć miesięcy zostaną określone kolejne cele w kolejnych obszarach, nad którymi należałoby popracować. Podobnie za następnych sześć miesięcy. Co osiągniemy przez pięć lat? Bardzo trudno przewidzieć w tym momencie. Cel jest taki, aby uwolnić ogromny potencjał tkwiący w dzieciach, rozwinąć ich możliwości tak bardzo, jak jest to możliwe, ułatwić im samodzielność i start w dorosłe, satysfakcjonujące życie. Należy im się to tak samo, jak wszystkim innym dzieciom.

 • (…) Projekt, który będzie realizowało Stowarzyszenia De Facto, jest bardzo nowatorski i stawia na konkretne działania - mówi szefowa ratuszowego wydziału zdrowia i spraw społecznych Katarzyna Michalska. - Bardzo mi się to podoba. Warto inwestować w dzieciaki. Im bardziej będą samodzielne, tym łatwiej będzie im funkcjonować w społeczeństwie. W związku z tym jest szansa, że jako dorośli nie dołączą do grupy osób będących na utrzymaniu państwa; staną się samodzielni.

Niektóre dzieci, które uczestniczą w programie, już spotkały się ze specjalistkami z Warszawy. - Panie były u nas w sobotę przez cztery godziny - opowiada tata Maćka Kapczyńskiego. - Oceniały np., jak syn radzi sobie z chodzeniem z laską. Maciek uczy się tego już od trzech lat. I próba wypadła chyba całkiem nieźle. Następne spotkanie odbędzie się w szkole. Pierwsze wrażenia, i nasze, i Maćka, są bardzo pozytywne.

Artykuł Gazety Wyborczej-Płock, autor Małgorzata Siuta, dn.19-05-2011.


17 marca 2011r


2 stycznia 2011 r

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”
od stycznia 2011 roku realizuje projekt
„Z Ludwikiem Brajlem do Brukseli”
Projekt współfinansowany jest ze środków Komisji Europejskiej.

Serwis „UE dla niepełnosprawnych” skierowany jest do wszystkich osób niewidomych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących problematyki niepełnosprawności.

W kwietniu 2011 roku minie 7 lat odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Wydarzenie to miało i nadal ma ogromny wpływ na życie społeczne i gospodarcze w naszym kraju. A w jaki sposób wpłynęło na życie osób niepełnosprawnych? Na to i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć Państwu w nowym serwisie „UE dla niepełnosprawnych”.

Serwis powstał po to by przybliżyć osobom zainteresowanym podstawowe informacje dotyczące Unii Europejskiej. Opracujemy dla Państwa pięć pakietów informacyjnych w których przedstawimy informacje dotyczące samej Unii, jej struktur, mechanizmów związanych z procesem decyzyjnym oraz udzielimy odpowiedzi na pytanie „czy, a jeśli tak to jak, prawodawstwo unijne zapewnia osobom niepełnosprawnym równy dostęp do praw obywatelskich, informacji publicznych i obiektów użyteczności publicznej?”

Postaramy się sprawdzić jaki wpływ na życie osób niepełnosprawnych ma członkowstwo w UE. Postaramy się również opisać prawodawstwo unijne oraz rozwiązania praktyczne dotyczące pozyskiwania sprzętu rehabilitacyjnego czy też możliwości usuwania indywidualnych barier komunikacyjnych. Serwis ten powstał również po to, by samodzielny dostęp do informacji o Traktacie Lizbońskim i prawodawstwie UE umożliwił osobom niewidomym włączenie się w nurt życia publicznego. By umożliwił nawiązanie dialogu z organami władzy oraz umożliwił osobom niewidomym udział w kształtowaniu polityki w dziedzinie integracji społecznej. By umożliwił włączenie się w działania w celu ograniczenia zakresu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z tych informacji?

Przygotowane pakiety wysyłać będziemy do wszystkich zainteresowanych w plikach cyfrowych lub w plikach audio, w formie mailowej lub na płytach CD. Pakiety informacji o Unii Europejskiej będą także dostępne on-line na stronie www.ekiosk.defacto.org.pl w dziale: miesięczniki.

Czytelnicy Kiosku z prasą dla osób niewidomych automatycznie zaczną otrzymywać pakiety informacyjne. Jeśli nie jesteście Państwo czytelnikami Kiosku z prasą dla niewidomych, a chcielibyście skorzystać z serwisu „UE dla niepełnosprawnych”, prosimy o pobranie  ankiety, jej wypełnienie, własnoręczne podpisanie i odesłanie pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie De Facto, ul. Stanisława Małachowskiego 4b / 3, 09-400 Płock.

Jeżeli ktoś z Państwa nie jest zainteresowany otrzymywaniem powyższych materiałów prosimy o przesłanie rezygnacji na adres uedlaniepelnosprawnych@defacto.org.pl.

Opracowanie pakietów informacyjnych jest nie lada wyzwaniem dla całego zespołu serwisu „UE dla niepełnosprawnych” mamy jednak nadzieję, że z Państwa pomocą uda się nam przygotować komplet informacji przydatnych wszystkim osobom niepełnosprawnym. Dlatego też namawiam Państwa do dzielenia się z redakcją serwisu swoimi przemyśleniami, wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi UE. Wszystkie uwagi dotyczące pracy serwisu proszę przesyłać na adres uedlaniepelnosprawnych@defacto.org.pl.

Pozdrawiam Państwa Serdecznie
Administrator serwisu UE dla niepełnosprawnych

„Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej”


Projekt realizowany przez Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto"


18 grudnia 2010


8 listopada 2010


27 października 2010 r

Do e-Kiosku De Facto na skróty z Biblioteki Centralnej PZN. Dzięki porozumieniu między Stowarzyszeniem De Facto i Biblioteką Centralną, czytelnicy korzystający z Serwisu Wypożyczeń online BC PZN mogą uzyskać dostęp do zasobów e-Kiosku De Facto, bez konieczności przesyłania dokumentów do Stowarzyszenia. Biblioteka Centralna od kilkudziesięciu lat gromadzi i udostępnia książki dla niewidomych. Stowarzyszenie De Facto prowadzi unikatową działalność w zakresie pozyskiwania i udostępniania prasy dla osób z dysfunkcją wzroku. Od teraz działania tych dwóch organizacji stają się jeszcze łatwiej dostępne, a czytelnicy korzystający z Serwisu Wypożyczeń online i zgromadzonych w nim zasobów książkowych, zyskują możliwość korzystania z aktualizowanych na bieżąco kilkudziesięciu tytułów prasowych w ramach e-Kiosku De Facto. Więcej o bibliotece Centralnej na stronie www.bcpzn.pl.


10 września 2010 r

Dzięki działaniom Stowarzyszenia „De Facto” od stycznia 2008 roku osoby niewidome i słabo widzące mogą samodzielnie czytać ogólnopolski magazyn „Claudia” jest dostępny dla osób niewidomych i słabowidzących.

Od stycznia 2010 roku osoby niewidome i słabowidzące mają do dyspozycji serwis opinii prasowych, w którym na adres napiszdonas@defacto.otg.pl mogą wysyłać swoje opinie, komentarze do przeczytanych artykułów, czy prośby o porady. Serwis jest miejscem gdzie osoby niewidome mogą wymienić się swoimi opiniami i poglądami. Daje jednocześnie redakcjom czasopism możliwość poznania opinii niewidomych czytelników o przeczytanych artykułach.

Chcemy podzielić się z Państwem informacją, że komentarz niewidomej czytelniczki Kiosku prasą dla niewidomych oraz użytkowniczki naszego serwisu opinii prasowych został wyróżniony przez Redakcję „Claudii” mianem listu miesiąca i opublikowaniem we wrześniowym numerze Claudii. Poniżej treść nagrodzonego listu: „Co się liczy naprawdę”.
Redakcji Claudii dziękujemy za przychylność dla środowiska kobiet z dysfunkcją wzroku, a Pani Alicji gratulujemy!


01 sierpnia 2010 r

Stowarzyszenie „De Facto” informuje iż organizuje konkurs promocji i doskonalenia posługiwania się alfabetem brajla o nazwie „Otwarty konkurs brajla Stowarzyszenia „De Facto” – 2010” skierowany do osób niewidomych i słabowidzących posługujących się alfabetem brajla. Stowarzyszenie „De Facto” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie, a także zwraca się z prośbą o rozpropagowanie informacji o konkursie wśród osób niewidomych i zachęcenie do wzięcia w nim udziału.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

 1. krajowym

 2. międzynarodowym

W czasie etapu krajowego, który potrwa od 01.08.2010 do 15.10.2010, uczestnicy przysyłają do organizatora dwie prace napisane na dwa zadane tematy. Pierwszą pracę prosimy przesłać do 31 sierpnia a drugą do 30 września (liczy się data stempla pocztowego). Prace mogą być napisane zarówno na maszynach brajlowskich jak i na elektronicznych notatnikach brajlowskich. Prace napisane na maszynie brajlowskiej należy dostarczyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej do organizatora na adres:

Stowarzyszenie „De Facto”
ul. Małachowskiego 4b/3
09-400 Płock
z dopiskiem: „Otwarty konkurs brajla Stowarzyszenia „De Facto” – 2010”

Prace napisane na notatnikach brajlowskich należy przesłać w postaci plików pocztą elektroniczną na adres: edukacyjny@defacto.org.pl z dopiskiem w temacie: „Otwarty konkurs brajla Stowarzyszenia „De Facto” – 2010”.
W etapie krajowym zostanie wyłonionych czterech finalistów, których prace zostaną ocenione najwyżej przez ekspertów. Finaliści wezmą udział w konkursie międzynarodowym w Pradze. Organizator zorganizuje i opłaci wyjazd finalistów (ewentualnie z przewodnikiem) do Pragi. Finał międzynarodowy planowany jest na listopad 2010. Planowane obecnie terminy konkursu międzynarodowego to:

 1. Piątek – Niedziela 5 - 7.11.2010

 2. Piątek – Niedziela 19 - 21.11.2010

 3. Piątek – Niedziela 26 - 28.11.2010

Termin może się zmienić. W czasie pobytu w Pradze, poza finałem konkursu posługiwania się brajlem, przewidziano interesujący program pobytu:

a) Dzień pierwszy:

 • przyjazd

 • zakwaterowanie

 • nieformalny program (poczęstunek, kolacja, spotkania) z udziałem uczestników z obu krajów

b) Dzień drugi:

Rano: konkurs w dwóch grupach: czterech uczestników z Polski i czterech z Czech. Czas konkursu: 2 godziny. Konkurs międzynarodowy odbędzie się w konkurencjach:

 • Pisania brajlem na notatnikach brajlowskich Braille Pen 12.

 • Czytania pisma brajla (w języku polskim).

Południe: obiad

Popołudnie:

 • 13:00-15:30: wycieczka po Pradze dla wszystkich uczestników konkursu, poza jurorami którzy w tym czasie pracować będą nad ocenami uczestników konkursu.

 • 15:30: uroczyste wręczenie nagród (prawdopodobnie w budynku Rady Miasta Pragi).

Wieczorem: kolacja pożegnalna.

c) Dzień trzeci:

 • Wyjazd

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zgłoszenia:

 • telefoniczne na numery: 24 366 86 76 i 604 408 468

 • pocztą elektroniczną na adres: defacto.org@wp.pl lub biuro@defacto.org.pl

 • pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „De Facto”, ul. Małachowskiego 4b/3, 09-400 Płock.

Osoby zainteresowane otrzymają potwierdzenie udziału w konkursie i na podane adresy będą otrzymywać tematy prac konkursowych a także inne bieżące informacje o konkursie. Regulamin konkursu będzie przesyłany do osób zainteresowanych udziałem w konkursie, w formie elektronicznej lub w brajlu (na prośbę osoby zainteresowanej).

Regulamin konkursu o nazwie „Otwarty konkurs brajla Stowarzyszenia „De Facto” – 2010”
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie!
Zarząd Stowarzyszenia „De Facto”


27 lipca 2010

Stowarzyszenie „De Facto” od czerwca 2010 roku rozpoczęło realizację projektu
„Z Ludwikiem Brajlem do Muzeum Mazowieckiego w Płocku”
współfinansowanego przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu, którego realizacja potrwa do 30 listopada 2010 r zostanie opracowana i wykonana:

 1. Mapa barwno-wypukła Starego Miasta w Płocku z naniesionymi obiektami kultury, przeznaczona dla osób niewidomych i słabowidzących

 2. Audiodeskrypcja (czyli słowny opis) tej mapy

 3. Barwno wypukłe plany elewacji Muzeum Mazowieckiego (rzut pionowy i poziomy), dwóch budynków Muzeum Mazowieckiego

 4. Audiodeskrypcja elewacji Muzeum Mazowieckiego.

 5. Seminarium dla instytucji i urzędów Miasta Płocka, oraz specjalistów i osób niewidomych na temat współczesnych działań w wielu miastach Polski, Europy i świata w celu usunięcia barier w dostępie osób niewidomych do zasobów kultury

Do współpracy przy realizacji projektu zaprosiliśmy najlepszych w Polsce specjalistów od tyflografii oraz audiodeskrypcji. Mapy i plany pozwolą osobom niewidomym na samodzielne dotarcie do Muzeum oraz poznanie jego elewacji i pierwszej Sali Muzeum Mazowieckiego opisanej tak, by osoba niewidoma mogła być czynnym odbiorcą wrażeń. Mamy wielką nadzieję, że powodzenie projektu „przyciągnie” do Płocka niewidomych i słabowidzących turystów z całej Polski oraz ośmieli zachęci niewidomych, młodszych i starszych mieszkańców Płocka do jego odwiedzenia.

Już teraz serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom Muzeum Mazowieckiego Płocku za wsparcie i pomoc podczas prowadzonych prac.

 Poniżej obraz elewacji Muzeum Mazowieckiego do Płocku wykonany na potrzeby opracowania w technice barwno-wypukłej dla osób niewidomych.


12 maja 2010

W dniach od 18-31 marca 2010 roku w Zakopanem w pensjonacie „Tatra House” odbyło się pierwsze spotkanie czytelników Kiosku z prasą dla osób niewidomych i słabowidzących z redaktorami czasopism z oferty Kiosku. Do Zakopanego przyjechali redaktorzy „Młodego Technika” i magazynu dla kobiet „Claudia”.

Spotkania były współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu: „Zwiększenie samodzielności osób niewidomych w wyniku spotkań z redakcjami czasopism ogólnopolskich, oraz korzystania z porad i informacji”.

W trwającym dwa tygodnie spotkaniu wzięło udział 20-tu czytelników Kiosku z całej Polski. W ramach spotkania przeprowadzono 60 godzin zajęć psychologicznych, 120 godzin orientacji przestrzennej (samodzielnego i bezpiecznego poruszania się w terenie górskim oraz porad indywidualnych) oraz szereg spotkań z redakcjami wymienionych wyżej czasopism, na co dzień dostępnych w Kiosku z prasą dla osób niewidomych, prowadzonym przez Stowarzyszenie „De Facto”

Regularna lektura prasy z polskiego rynku prasowego otwiera osobom niewidomym dostęp do aktualnych informacji. Umożliwia poszerzenie wiedzy i zainteresowań oraz formułowanie własnych sądów i opinii na aktualnie dziejące się sprawy. Spotkania naszych niewidomych czytelników z redakcjami czasopism dały ludziom ze „świata mediów” i przedstawicielom środowiska niewidomych wspaniałą okazję do wzajemnego poznania się.

Spotkania zawierają merytoryczną rozmowę, odpowiedzi na pytania oraz wzajemną wymianę poglądów na temat życia, pracy i codziennego funkcjonowania osób niewidomych w Polsce. Przeciętnych ludzi żyjących przeciętnym życiem, a nie cele brytów kształtujących w duchu sensacji niezbyt prawdziwy obraz środowiska. Spotkanie w Zakopanem pokazało, że redakcje czasopism ogólnodostępnych mają niewielką wiedzę na temat życia osób niewidomych, m.in. na temat wykorzystania technik teleinformatycznych i technik rehabilitacyjnych pozwalających na samodzielne życie osób niewidomych.

Poniżej znajdziecie Państwo zdjęcia ze spotkań z redakcją „Młodego Technika” oraz podczas udzielania przez najlepszych w Polsce profesjonalistów z „Claudii” praktycznych porad z zakresu mody i wizażu. Zamieszczamy także wrażania przysłane przez jedną z uczestniczek spotkań, oraz artykuł „Czytają dźwiękiem” z „Młodego Technika” w wersji tekstowej.

Galeria

List „Wielka niespodzianka”

Artykuł „Czytają dźwiękiem” (MT 05/2010)

Stowarzyszenie „De Facto” z całego serca dziękuje redakcjom Miesięczników „Claudia” i „Młody Technik” za przyjęcie zaproszenia i udział w spotkaniu w Zakopanem.


10 maja 2010

Jedno ze spotkań w ramach projektu „Usłyszeć kolor i kształt” internetowy kiosk samopomocy dla niewidomych i słabowidzących odbyło się w Kutnie na zaproszenie Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych.


5 maja 2010

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt: „Zwiększenie samodzielności osób niewidomych w wyniku spotkań z redakcjami czasopism ogólnopolskich, oraz korzystania z porad i informacji.”

Projekt składa się z dwóch części

Część I: Organizowanie spotkań osób niewidomych i słabowidzących z redakcjami czasopism ogólnopolskich, mających na celu usunięcie barier tkwiących w osobach niewidomych, nabycie wiary we własne możliwości, poznanie problemów współczesnego świata, poznanie zasad modnego ubierania się, doskonalenie sposobów konwersacji i swobodnego zachowania się w towarzystwie.

Zaplanowano zorganizowanie 6 cyklów spotkań z redaktorami popularnych czasopism ogólnopolskich. Spotkania będą połączone ze wsparciem psychologicznym i doskonaleniem samodzielnego bezpiecznego i estetycznego poruszania się przy pomocy białej laski. Dodatkowo przed każdym spotkaniem z redakcjami, pracownicy Kiosku z prasą dla niewidomych (prowadzonego przez Stowarzyszenie „De Facto”) przedstawią sposób przetwarzania czasopism i specyficzne problemy związane z ich przetwarzaniem na postać dostępną dla osób niewidomych.

Osobiste spotkania są ważne zarówno dla niewidomych uczestników jak i dla redaktorów czasopism ogólnopolskich. O osobach niepełnosprawnych media piszą głównie w tonie sensacji. Osoby z mediów nie znają problemów osób niewidomych. Stereotypy na temat niewidomych to bariera bardzo trudna do przełamania. Bardzo często z góry (i bez namysłu) przyjmuje się założenie, że osoby takie nie potrafią normalnie funkcjonować w życiu codziennym, a tym bardziej w pracy. Organizacje zajmujące się problemami ludzi niewidomych podejmują intensywne działania na rzecz zmiany takiego przeświadczenia wśród pracodawców, przedstawicieli szkół i uczelni, a także wśród samych niepełnosprawnych i ich najbliższych. Najbardziej przekonujące są pozytywne przykłady osób, które mimo swojej niepełnosprawności nauczyły się normalnie funkcjonować. Ich historie udowadniają, że warto podjąć wysiłek i pokonywać swoje ograniczenia. Pokazują także, że z białą laską mogą dojść dalej niż niejeden w pełni sprawny człowiek. To są współcześni ludzie sukcesu. Osobiste bliskie kontakty ludzi mediów z beneficjentami powinny zaowocować powstaniem artykułów o niewidomych, ich życiu i problemach. Media mogą pomóc dokonać pozytywnej zmiany nastawienia społeczeństwa do osób niewidomych.

Część II: Zaplanowano działania które mają zwiększyć samodzielność beneficjentów ostatecznych, dzięki zapewnieniu dostępu do porad psychologicznych, społeczno prawnych, oraz z zakresu problematyki niepełnosprawności. Porady będą świadczone przez bardzo specjalistów z redakcji czasopism ogólnopolskich, oraz przez specjalistów zatrudnionych przez Wnioskodawcę.

Osoby niewidome często nie potrafią samodzielnie dotrzeć do instytucji publicznych. Nie potrafią wypełniać formularzy urzędowych, bo są one w postaci niedostępnej dla nich. Nawet w Internecie formularze i druki są zazwyczaj w plikach niedostępnych osobom niewidomym.

Trudne warunki materialne powodują, że osób niepełnosprawnych często nie stać na profesjonalną pomoc prawną. Jednocześnie te trudne warunki materialne powodują, że osoby niepełnosprawne muszą częściej niż inne grupy występować do instytucji publicznych, takich jak ZUS (renty), MOPS (zasiłki), WUP (mają problemy ze znalezieniem i utrzymaniem pracy), czy PFRON ( z prośbą o pomoc w nabyciu sprzętu rehabilitacyjnego).

Poprzez realizację projektu osoby niewidome doskonalić będą umiejętność wykorzystania komputera i Internetu do rozwiązywania swoich problemów, która to umiejętność w obecnych czasach nie powinna być traktowana jako nadzwyczajna umiejętność, tylko jako standardowa, którą każdy powinien posiadać by móc funkcjonować w społeczeństwie obywatelskim, globalnym. Działania zadania będą stymulować osoby niewidome by bez kompleksów będą korzystały z Internetu do wyszukiwania informacji i załatwiania spraw. W przyszłości może to mieć pozytywny skutek przy szukaniu pracy, pogłębianiu wiedzy, informacji na temat zdrowia czy załatwianiu spraw urzędowych.


26 kwietnia 2010

Projekt zapobiega dyskryminacji w dostępie do edukacji dzieci niewidomych uczących się w szkołach ogólnodostępnych. Zapobiega także dyskryminacji starszych osób niewidomych dostępie do informacji z czasopism, w tym dzienników regionalnych.

Data rozpoczęcia projektu 07/08/2009, a planowana data zakończenia 30/09/2010.

W wyniku realizacji działań projektu, dla osiągnięcia założonych rezultatów Stowarzyszenie De Facto uruchomiło dwa specjalne serwisy:

Serwis edukacyjny dla uczniów niewidomych i słabowidzących.

W Polsce żyje i próbuje uzyskać wykształcenie ponad 2.000 dzieci niewidomych. Dzieci przez kilka pierwszych lat (zanim nauczą się czytać) czerpią wiedzę jedynie z rysunków. Tekst pojawia się w czasopismach dla dzieci w wieku szkolnym, a tekst w nich zawarty jest ciągle uzupełnieniem ilustracji, które stanowią główne źródło informacji. Uczniowie niewidomi, pomimo że posiadają często bardzo wydajny, specjalistyczny sprzęt komputerowy, nie mogą odczytać czasopism, bo zawierają one za dużo elementów graficznych. Artykuły z czasopism z Pakietu edukacyjnego zawierają opisy najważniejszych ilustracji które były zawarte w pierwotnym tekście, a zostały usunięte przy przetwarzaniu czasopisma na potrzeby osób niewidomych. Serwis edukacyjny kierowany jest do dzieci i młodzieży, a także do instytucji: szkół, bibliotek oraz do Klubów Rodziców Dzieci Niewidomych. Zarejestrowani użytkownicy mogą otrzymywać pakiety edukacyjne czasopism nagrane w plikach tekstowych na płytach CD.

W skład Pakietu edukacyjnego, wchodzą płyty zawierające czasopisma:

 • płyta pierwsza - tygodniki: „Polityka”, „Wprost”, „Newsweek”

 • płyta druga - dwutygodniki: „Victor Junior”, „Victor Gimnazjalista”, „Cogito”

 • płyta trzecia - miesięczniki: „Młody Technik”, „Internet”, „Gitarzysta”

 • płyta czwarta - miesięcznik: „Kumpel”

Kiosk audio z prasą dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Kiosku audio z prasą dla osób niewidomych i słabowidzących dostępne są czasopisma z otwartego rynku prasowego oraz dzienniki regionalne nagrane w plikach mp3. Czasopisma te kierujemy do bibliotek dla niewidomych. Starsze osoby niewidome mają nawyk i umiejętność korzystania z bibliotek dla niewidomych, skąd wypożyczają książki „mówione”. Nie posiadają drogiego i skomplikowanego komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem, ale posiadają coraz częściej odtwarzacz mp 3, z którego mogą i umieją korzystać. Dzienniki są przygotowywane w postaci tygodników zawierających wybór najciekawszych artykułów z minionego tygodnia. Czasopisma są bezpłatnie przesyłane pocztą tradycyjną w postaci Pakietów regionalnych nagranych na płyty CD . W ofercie Kiosku audio dostępne są:

 • miesięcznik dla kobiet „Claudia”

 • tygodnik ogólnopolski „Wprost”

 • dziennik ogólnopolski „Polska The Times”

 • dzienniki regionalne

Wsparcie na realizację projektu zostało udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Copyright (c) 2011 defacto.org.pl