Strona główna

O nas
Statut
Sprawozdania
Władze
Kontakt

Kiosk z prasą dla niewidomych

e-Kiosk

Niewidzialna Galeria Sztuki

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

Audio-Wolontariat

Serwis Obywatelski Osób Niewidomych

Odwiedź nas na Facebook'u

V FEstiwal Kultury i Sztuki
(dla osób niewidomych)

Debata obywatelska „Bilans 25-lecia” – Rozmowa z Osobami Niewidomymi i Gośćmi także o granicach wolności – Gość specjalny Pan Andrzej Celiński - Debata wpisuje się w projekt „Płock 1989” Rok Wolności, miejsce: Hotel Herman, 27.09.2014
1.Program debaty obywatelskiej
3.Dokumentacja zdjęciowa spotkania


Na Portalu Obywatelskim Osób Niewidomych http://poon.phorum.pl można znaleźć kolejne ciekawe informacje obywatelskie. Zachęcamy do zapoznania się z wydaniami POON Flash od numeru 22 do 25:
POON Flash nr 22
POON Flash nr 23
POON Flash nr 24
POON Flash nr 25


Spotkanie obywatelskie poświęcone problemowi braku usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w Polsce , który zdaniem użytkowników POON wymaga kompleksowych rozwiązaniach- 24 czerwca 2014.

 1. Materiały na spotkanie

 2. Wniosek złożony przez członków POON w Sejmie RP

 3. Dokumentacja zdjęciowa spotkania


Na Portalu Obywatelskim Osób Niewidomych http://poon.phorum.pl można znaleźć kolejne ciekawe informacje obywatelskie. Zachęcamy do zapoznania się z wydaniami POON Flash od numeru 15 do 21 :

POON Flash nr 15

POON Flash nr 16

POON Flash nr 17

POON Flash nr 18

POON Flash nr 19

POON Flash nr 20

POON Flash nr 21


Na Portalu Obywatelskim Osób Niewidomych http://poon.phorum.pl można znaleźć ciekawe informacje obywatelskie. Zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi wydaniami POON Flash :

POON Flash nr 14

POON Flash nr 13

POON Flash nr 12

POON Flash nr 11

POON Flash nr 10

POON Flash nr 9

POON Flash nr 8

POON Flash nr 7

POON Flash nr 6

POON Flash nr 5

POON Flash nr 4

POON Flash nr 3

POON Flash nr 2

POON Flash nr 1


Spotkanie obywatelskie poświęcone usuwaniu barier utrudniających korzystanie z przestrzeni publicznej osobom niepełnosprawnym w Polsce-13 grudnia 2013 roku

1.Program spotkania

2.Założenia do spotkania

3.Dokumentacja zdjęciowa spotkania

Spotkanie obywatelskie „Włączanie wykluczonych” poświęcone włączaniu ich do uczestnictwa w kulturze i sztuce przy zastosowaniu różnych rodzajów audiodeskrypcji-15 września 2013 roku

1.Program spotkania

2.Referat Zbigniewa Niesiołowskiego

3.Rezolucja uczestników spotkania obywatelskiego

4.Dokumentacja zdjęciowa


PROJEKT

Świadomi niewidomi

WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2013 r DO 30.09.2014 r

Cel główny projektu: zwiększenie aktywnego udziału w życiu publicznym niewidomych obywateli z terenu całej Polski.

Projekt kierowany jest do osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu wzroku. Ma umożliwić tym osobom samodzielne poznanie należnych praw obywatelskich. Ma zapewnić samodzielny dostęp do aktualnych informacji i komentarzy przede wszystkim z zakresu problemów społecznych osób niewidomych, dotyczących: świadczeń socjalnych, rehabilitacyjnych, rodzinnych. Dotyczących programów wsparcia dla niepełnosprawnym a w tym ulg i problemów na styku instytucja-obywatel, w tym szczególnie w zakresie już obowiązujących regulacji prawnych jak i przewidywanych nowelizacji. Ma umożliwić samodzielny dostęp do informacji dotyczących innych obszarów życia publicznego, takich jak prawo konsumenckie czy bariery w dostępie osób niewidomych do informacji, edukacji i kultury.

Aby umożliwić osiągnięcie celu, zostanie utworzony Portal Obywatelski Osób Niewidomych, (w skrócie POON) pod adresem: www.poon.phorum.pl oraz mailingowa lista dyskusyjna podatkowo-poon@googlegroups.com.

POON ma umożliwiać interaktywny dostęp do jego treści i tworzyć osobom niewidomym możliwość czytania i redagowania informacji i komentarzy z zakresu praw i spraw obywatelskich.

W redagowaniu POON aktywną rolę będą mieli zatrudnieni tam prawnicy, specjaliści i doradcy.

Portal Obywatelski Osób Niewidomych składać się będzie z następujących działów:

 1. „Publikacje”. Tu będą publikowane artykuły z czasopism prawnych, gospodarczo-ekonomicznych, z portali i stron www instytucji publicznych na tematy obywatelskie osób niepełnosprawnych. Wszystkie osoby niewidome mogą wybierać artykuły z czasopism i przesyłać na adres napiszdonas@defacto.org.pl oraz moderator.poon@defacto.org.pl. Artykuły mogą być opatrzone dodatkowymi subiektywnymi komentarzami, opiniami czy poglądami.

 2. „Wiadomości i informacje o regulacjach prawnych”. Tutaj będą zamieszczane informacje o nowych przepisach prawnych oraz o przygotowywanych nowelizacjach wraz z komentarzami zatrudnionych specjalistów z dziedziny prawa.

 3. „Dobre praktyki” z informacjami o zastosowanych rozwiązaniach i inicjatywach zrealizowanych i podejmowanych w zakresie praw obywatelskich w różnych regionach Polski i na świecie.

 4. „Hyde Park osób niewidomych”, czyli miejsce swobodnej wymiany opinii i doświadczeń oraz miejsce do podejmowania wspólnych inicjatyw.

 5. „Pytania i odpowiedzi”. W tej części będą publikowane pytania zarejestrowanych użytkowników i odpowiedzi zatrudnionych w POON specjalistów: prawników, doradców i moderatora POON.

Co miesiąc najciekawsze informacje z Portalu Obywatelskiego Osób Niewidomych, będą publikowane w formie wydawnictwa pod nazwą „Informacje Obywatelskie Osób Niewidomych”, w skrócie IOON.

Informacje Obywatelskie Osób Niewidomych będą publikowane w następujący sposób:

 • Dla osób posiadających specjalistyczny sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz posiadających dostęp do sieci Internet, „IOON” będą dostępne on-line na stronie www.ekiosk.defacto.org.pl w dziale „miesięczniki”, pod tytułem: „Informacje Obywatelskie Osób Niewidomych” lub będą wysyłane automatyczną pocztą elektroniczną na podane przez Państwa adresy poczty elektronicznej.

 • Dla osób posiadających specjalistyczny sprzęt komputerowy i oprogramowanie ale nie mających dostępu do Internetu, publikacje „IOON” będą nagrywane na płyty CD w plikach HTML i wysyłane na podane przez Państwa adresy zameldowania lub adresy korespondencyjne.

 • Dla osób korzystających z odtwarzaczy „IOON” będą publikowane w audio mp3 lub audio analogowym. Będą zapisywane na płytach CD i przesyłane na adresy zamieszkania osób niewidomych.

 • „Informacje Obywatelskie Osób Niewidomych” będą publikowane także w brajlu.

Projekt realizuje Stowarzyszenie „De Facto” we współpracy z Firmą Screenreader oraz Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Podkarpacki.

Copyright (c) 2015 defacto.org.pl