Strona główna

O nas
Deklaracja dostępności
Statut
Sprawozdania
Władze
Kontakt

Kiosk z prasą dla niewidomych

Niewidzialna Galeria Sztuki

Opera dostępna dla osób niewidomych

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

Wszystkie zmysły na Gdynię – odkrywanie i poznawanie dziedzictwa miasta przez osoby niewidome

e-Wolontariat

Odwiedź nas na Facebook'u

Projekty Rok 2021

Zamówienia na towary i usługi

Projekt Niewidzialna Galeria Sztuki dla Osób Niewidomych
realizowany w latach 2020-2022
w ramach programu Edukacja Kulturalna

W Niewidzialnej Galerii Sztuki znajdują się opisy różnorodnych dzieł, reprezentujących rozmaite gałęzie sztuki – od architektury po malarstwo – i wszystkie epoki (od prehistorii po sztukę współczesną).
Galeria powstała w 2015 roku i osiągnęła obecnie rozmiary sporego muzeum, mogąc się pochwalić kolekcją ponad 1000 dzieł sztuki udostępnianych w formie audiodeskrypcji. W Galerii są zgromadzone zarówno dzieła znane, jak też te zapomniane, skrywane w małych regionalnych muzeach i kolekcjach na całym świecie.
W Niewidzialnej Galerii Sztuki odkryjesz tajemnice i poznasz prawdę o najsłynniejszych procesach o dzieła sztuki. Poznasz Fidiasza. Architekturę i rzeźbę początków naszej kultury, poznasz Braci Limburg. Bogactwo koloru i detalu a także Rokokowe królestwo kobiet. Françoisa Boucher i jego jawny erotyzm w malarstwie.
Niewidzialna Galeria Sztuki przybliża w formie audiodeskrypcji, nie tylko sztukę, ale też historię w niej ukrytą.
Niewidzialna Galeria Sztuki to również przygotowywane w formie comiesięcznego periodyku albumy tematyczne. Poszczególne albumy, na kształt osobnych wystaw, podejmują szerzej jeden z wybranych tematów. Są w nich prezentowani poszczególni artyści, epoki oraz zjawiska w sztuce. Albumy są dostępne na stronie Galerii oraz Kiosku z prasą.
Niewidzialna Galeria Sztuki jest w pełni wirtualna, łatwa w dostępie i ogólnodostępna pod adresem: https://ekiosk.defacto.org.pl/Galeria/
Nowi użytkownicy, chętni poznać i zwiedzić pełne zbiory Galerii, mogą dokonać rejestracji na stronie: https://ekiosk.defacto.org.pl/Galeria/Home/Register

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Niewidzialna Galeria Sztuki dla Osób Niewidomych
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Nazwa zadania: Niewidzialna Galeria Sztuki dla Osób Niewidomych
Całkowita wartość zadania: 317 360,00 PLN
Wartość dofinansowania: 282 800,00 PLN

Krótki opis zadania: Zostaną wykonane audiodeskrypcje kolejnych 120 dzieł sztuki, tym samym zasoby Niewidzialnej Galerii Sztuki zwiększą się do 1.040 dzieł. Zostaną opracowane i wydane kolejne 24 Albumy Niewidzialnej Galerii Sztuki zawierające AD oraz odwzorowania wypukłe (tyfloobrazy) kluczowych dzieł z zakresu malarstwa, architektury i rzeźby. Zostanie zorganizowanych 6 warsztatów edukacyjno-animacyjnych opartych na twórczym i eksperymentalnym współdziałaniu osób niewidomych ze specjalistami sztuki, których celem będzie poznanie dzieł sztuki zmysłami dostępnymi dla osób niewidomych.

 

Projekt Albumy Niewidzialnej Galerii Sztuki dla Osób Niewidomych
realizowany w okresie 1 stycznia 2020 do 31 marca 2023

W projekcie przewidziano publikację co rok 8 albumów w formie dostępnej dla osób niewidomych; w formie elektronicznej i w zapisie Braille’a. Albumy udostępniają i interpretują dzieła o dużej wartości artystycznej - zapewniając edukację i rozwój wrażliwości poznawczej i estetycznej osób niewidomych, grupy napotykającej bariery w dostępie do sztuki i życia kulturalnego. Albumy NGS kształtują potrzebę uczestnictwa osób niewidomych w kulturze oraz poszerzają wiedzę i dziedziny sztuki umożliwiające zrozumienie wizualnego obrazu sztuki, kształtującego naszą kulturę.

W ramach projektu każdego roku opracujemy 8 albumów, wykonamy 40 audiodeskrypcji dzieł, opracujemy 8 tyflografik dzieł sztuki i zapewnimy minimum 828 osobom niewidomym dostęp do wiedzy o sztuce.

W roku 2021 opracujemy następujące albumy:

  • Starożytność. Fidiasz

  • Średniowiecze. Bracia Limbourg

  • Renesans. Donato Bramante

  • Manieryzm. Jacopo Pontormo

  • Barok. Johannes Vermeer

  • Rokoko. Francois Boucher

  • Klasycyzm. Antonio Canova

  • Sztuka XIX wieku. Edgar Degas

Albumy Niewidzialnej Galerii Sztuki dla Osób Niewidomych
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Nazwa zadania: Albumy Niewidzialnej Galerii Sztuki dla Osób Niewidomych

Całkowita wartość zadania w okresie od 01.01.2020 do 31.03.2022: 200.242,41 zł
Wartość dofinansowania w okresie od 01.01.2020 do 31.03.2022: 139.884,70 zł

Krótki opis zadania: każdego roku opracujemy 8 albumów, wykonamy 40 audiodeskrypcji dzieł, opracujemy 8 tyflografik dzieł sztuki i zapewnimy minimum 828 osobom niewidomym dostęp do wiedzy o sztuce. Albumy są regularnie wysyłane do beneficjentów w plikach HTML,txt, audio mp3 i w zapisie Braille’a. Albumy są także regularnie zamieszczane w Niewidzialnej Galerii Sztuki https://ekiosk.defacto.org.pl/Galeria/

Copyright (c) 2021 defacto.org.pl