Strona główna

O nas
Statut
Sprawozdania
Władze
Kontakt

Kiosk z prasą dla niewidomych

Niewidzialna Galeria Sztuki

Opera dostępna dla osób niewidomych

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

e-Wolontariat

Odwiedź nas na Facebook'u

X Festiwal Kultury i Sztuki
(dla Osób Niewidomych)

Zamówienia na towary i usługi

Stowarzyszenie „De Facto” w okresie od 18.07.2019 do 30.10.2019 realizuje projekt „Dotknąć dziedzictwa”.

W ramach zadania „Dotknąć dziedzictwa” skupiamy się na działaniach edukacyjnych oraz popularyzujących dziedzictwo kulturowe wśród Osób Niewidomych i młodzieży. Na szkoleniach wolontariuszy z zakresu audiodeskrypcji , na opracowaniu albumu audiodeskrypcji i tyflografik 14 Pomników Historii. A wszystko to posłuży nam do stworzenia modelu dobrych praktyk współpracy Osób Niewidomych i młodzieży w upowszechnianiu dóbr kultury. Przed nami ciekawy czas. Wypełnimy go twórczym działaniem.

Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa- Wspólnie dla dziedzictwa.


Kulturalny Tydzień bez barier, Płock 2019

21-28 września 2019

Celem projektu jest kreowanie i wspieranie aktywności kulturalnej osób niewidomych z Mazowsza

Zadanie dofinansowane ze środków będących w dyspozycji Województwa Mazowieckiego (pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Program Kulturalny Tydzień bez barier, Płock 2019

Realizacja: Stowarzyszenie „De Facto” Partner: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach


Projekt „IX Festiwal Kultury i Sztuki (Osób Niewidomych), Płock 2019"
realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” w okresie od 21 do 28 września 2019

Festiwal wspiera aktywność kulturalną Osób Niewidomych w Polsce. Otwiera dostęp osób niewidomych i słabowidzących do dorobku polskiej, europejskiej i światowej twórczości kulturalnej. Umożliwia twórcze eliminowanie istniejących barier i realnie zapobiega dyskryminacji w dostępie do życia kulturalnego.

Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacjpełnosprawnych

Projekt dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt dofinansowanych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Projekt dofinansowanych przez Gminę Miasto Płock

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT

Program IX Festiwalu oraz fotorelacja na


Projekt „Kiosk z prasą dla osób niewidomych” realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” w okresie od 1.04.2019 do 31.12.2019

Kiosk z prasą oferuje osobom niewidomym i słabo widzącym samodzielny dostęp do czasopism z polskiego otwartego rynku prasowego. Korzystanie z Kiosku jest bezpłatne. Pliki artykułów umieszczone w wielu „ramkach”, na wielu stronach i na wielu warstwach są przekształcane na jeden ciągły tekst w cyfrowym pliku tekstowym. Każdy artykuł jest ułożony w porządku: tytuł, autor, treść. W czasie adaptacji usuwane są element graficzne, ale w miejsce ważnych ilustracji zamieszczone są ich tekstowe opisy. Czasopisma wysyłane są tylko do zarejestrowanych czytelników. Kiosk z prasą dostępny na stronie www.ekiosk.defacto.org.pl oraz w zakładce Kiosk z prasą dla osób niewidomych.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Projekt „Informator Obywatelski Osób Niewidomych” (w skrócie IOON) realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” w okresie od 1.04.2019 do 31.12.2019

Publikacja zawiera nowości prawne, wraz z komentarzami i objaśnieniami specjalistów prawa pisanymi w języku dostępnym dla ogółu czytelników. Prezentowane są dobre praktyki, z zakresu implementacji prawa w praktyce oraz informacje z kraju i zagranicy o usuwaniu barier w dostępie osób niewidomych w przestrzeni publicznej, instytucji publicznych, kultury, edukacji itp. W miesięczniku można zapoznać się z ofertami kulturalnymi, ogłoszeniami o ciekawych przedsięwzięciach i aktywnościach dla osób z niepełnosprawnościami. Na łamach Informatora można też opublikować własny tekst w dziale „Napisz do nas” oraz podzielić się doświadczeniami z zakresu sprawdzonych przez siebie udogodnień dla osób z dysfunkcją wzroku.

Wszystkie numeru IOON dostępne na stronie www.ekiosk.defacto.org.pl oraz w zakładce Kiosk z prasą dla osób niewidomych.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 

Drodzy Państwo nasz IKFON „Pociąg” mknie rozpędzony. I będzie mknął przez 2019, 2020 i 2021 rok.

Zapraszamy na stronę www.ikfon.defacto.org.pl.

Tam znajdziecie Państwo aktualny Program IKFON „Pociąg” i Klubu Konesera na rok 2019 oraz wprowadzenia do filmów w IKFON i Klub Konesera, dyskusje i podsumowania dyskusji członków IKFON i Klubu Konesera.

Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” dofinansowywano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” dofinansowywano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Projekt „Nie widzę przeszkód e-wolontariat uczniów na rzecz osób niewidomych” Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 1.05.2018 do 31.12.2019

„Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.”

Relacja z realizacji projektu „Nie widzę przeszkód e-wolontariat uczniów na rzecz osób niewidomych” na naszym profilu


Projekt „Pomniki Historii – 100 audiodeskrypcji na 100-lecie Niepodległości” realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 2.05.2018 do 31.10.2018

„Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa”

Relacja z realizacji projektu „Pomniki Historii – 100 audiodeskrypcji na 100-lecie Niepodległości” na naszym profilu


Projekt „Królowe, czyli historia Polski po kądzieli” Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 20.04.2018 do 14.12.2018

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra"

Relacja z realizacji projektu „Królowe, czyli historia Polski po kądzieli”na naszym profilu


Projekt „Opera dostępna dla osób niewidomych” Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 1.04.2018 do 31.12.2018 w ramach Programu Kultura dostępna

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Relacja z realizacji projektu „Opera dostępna dla osób niewidomych” edycja 2018 na naszym profilu


Projekt „Opracowanie i wydanie Informatora Obywatelskiego Osób Niewidomych” Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 1 .01.2018 do 31.03.2019

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacje o projekcie „Opracowanie i wydanie Informatora Obywatelskiego Osób Niewidomych” na profilu


VIII Festiwal Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2018 Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” odbędzie się 22.09.2018 – 29.09.2018

Dofinansowano ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Kulturalny Tydzień bez barier, Płock 2018” Gminy Miasto Płock

Patronat Honorowy objął Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje o wydarzeniach VIII Festiwalu Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2018 już wkrótce na profilu


Projekt „Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych «Pociąg»” Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2018 do 31.12.2018

Projekt dofinansowano ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna

Strona projektu www.ikfon.defacto.org.pl. Szczegółowe informacje o projekcie „Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” na profilu


Projekt „Niewidzialna Galeria Sztuki dla Osób Niewidomych” Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2018 do 31.12.2018

Strona projektu www.ekiosk.defacto.org.pl.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Edukacja Kulturalna

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Albumy dzieł sztuki dla niewidomych”

Szczegółowe informacje o projekcie Niewidzialna Galeria Sztuki dla Osób Niewidomych na profilu


"International Braille Contest 2018 for the Visegrad blind community" Numer projektu: 21730191

"The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustain able regional cooperation in Central Europe." https://www.visegradfund.org/about-us/logo/

PARTNERS: Mazovian Association for the Disabled Employment „De Facto”, Poland Czech Blind United, Czech Republic IT Foundation for the Visually Impaired (INFOALAP), Hungary

Szczegółowe informacje o projekcie International Braille Contest 2018 for the Visegrad blind community"na profilu


Szanowni Państwo, jak informowaliśmy wcześniej Stowarzyszenie „De Facto” i Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego - Dział Zbiorów dla Niewidomych (DZdN) utworzyły wspólnie Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych (KZCFzA).

Stowarzyszenie „De Facto“ w 2017 roku zasiliło Krajowy Zasób 52-oma filmami z AD. W 2018 i 2019 zasili kolejnymi 36-oma filmami. Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych jest portalem filmowym skierowanym na udostępnianie sztuki filmowej bardzo szerokiej grupie osób niewidomych i słabowidzących. Siedziba Zasobu, Dział Zbiorów dla Niewidomych (DZdN) jest instytucją uznaną i najbardziej predystynowaną do gromadzenia i udostępniania zbiorów kultury wszystkim osobom niewidomym w Polsce.

Jak skorzystać z Krajowego Zasobu Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych
 Z Krajowego Zasobu Cyfrowych Filmów z AD skorzystać mogą osoby, będące czytelnikami DZdN, legitymujące się ponadto orzeczeniem o niepełnosprawności uniemożliwiającej czytanie zwykłego druku. Płyty DVD z filmami mogą być wówczas wypożyczone na miejscu w siedzibie DZdN albo wysyłkowo - na zasadach analogicznych do udostępniania innych typów zbiorów. Cyfrowy dostęp do filmów jest możliwy dla czytelników DZdN, którzy aktywowali konto w Serwisie Wypożyczeń On-line po zalogowaniu się na stronie https://wypozycz.dzdn.pl. Filmy są tam dostępne w dwóch wersjach: wersja wideo (obraz i dźwięk), którą można obejrzeć on-line bez możliwości jej pobierania oraz ścieżka dźwiękowa filmu z audiodeskrypcją, możliwa do pobrania w formacie mp3 albo odsłuchania on-line.

Instrukcja korzystania z odtwarzacza on-line filmów
Aby wyświetlić katalog filmów posiadających wersję wideo, wystarczy kliknąć link "Filmy z wersją wideo on-line" w tabelce na dole strony głównej po zalogowaniu. Po kliknięciu w wybrany tytuł z tej listy, wyświetlane są jego szczegóły - analogicznie jak w przypadku wszystkich zbiorów Serwisu. Poniżej znajduje się odnośnik umożliwiający pobranie wersji mp3, link "Słuchaj w odtwarzaczu audio on-line" (dostępne już dawniej) oraz link do odtwarzacza wersji wideo: "Oglądaj on-line". Filmy są również możliwe do odszukania przy pomocy innych katalogów Serwisu albo po skorzystaniu z wyszukiwarki.

Cechy odtwarzacza filmów on-line:

 • Jest w pełni dostępny dla oprogramowania odczytu ekranu (dotyczy to całego Serwisu Wypożyczeń DZdN)

 • W trakcie odtwarzania, można regulować głośność i prędkość, przełączać wideo w tryb pełnego ekranu oraz przełączać się płynnie między wersją obrazu z dźwiękiem oraz tylko audio

 • Dwa rodzaje przewijania (krótki fragment - 10 sek. albo dłuższy - 1 min.)

 • Łatwe wznawianie odtwarzania od miejsca, w którym zostało przerwane, nawet jeśli wcześniej materiał był odtwarzany na innej przeglądarce lub urządzeniu. Aktualna pozycja w filmie jest zapisywana na serwerze po naciśnięciu pauzy albo co minutę w trakcie odtwarzania, więc po zamknięciu odtwarzacza i jego otwarciu na tym samym lub innym urządzeniu, nastąpi automatyczny powrót do ostatnio słuchanego miejsca

 • Spis treści, szczególnie przydatny w filmach wieloodcinkowych, pozwala szybko przejść do wybranego odcinka

 • Z limitu transferu użytkownika, w momencie rozpoczęcia odtwarzania filmu odliczana jest wielkość materiału w wersji audio. - Lista materiałów otwartych w odtwarzaczu on-line przez użytkownika, jest dostępna pod nagłówkiem "Aktualnie czytasz on-line", na górze większości podstron serwisu

 • Jeżeli używane urządzenie posiada klawiaturę, wygodne może okazać się korzystanie z klawiszy skrótu do wywoływania funkcji odtwarzacza, zamiast przeznaczonych do tego przycisków na stronie. Niektóre klawisze skrótu, np. klawisze strzałek, mogą być przechwytywane przez używane oprogramowanie odczytujące ekran, więc aby ich używać, może okazać się konieczne tymczasowe wyłączenie trybu czytania na stronie odtwarzacza. Klawisze funkcyjne powinny działać w trybie odczytu strony programu czytającego ekran, ale mogą być przechwytywane przez przeglądarkę internetową.

W ramach KZCFzA w Serwisie Wypożyczeń obecnie udostępniane są 52 tytuły filmów wyposażonych zarówno w wersję audio i video. Aktualny spis filmów z audiodeskrypcją udostępnionych w ramach Krajowego Zasobu Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych

Jak zapisać się do DZDN i jak uzyskać dostęp do Serwisu Wypożyczeń On-line

Projekt „Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych” jest współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Cyfrowa.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (AD)

Na kwadratowym, białym polu, nazwa ministerstwa wypisana w czterech poziomych rzędach. Napis jest wyrównany do górnej i lewej krawędzi pola, zajmuje niewiele ponad jego połowę. Począwszy od góry, szarą czcionką, słowo: Ministerstwo. Poniżej: Kultury, napisane nieco większą, czerwoną czcionką. Niżej, ponownie na szaro: i Dziedzictwa. Poniżej, też na szaro: Narodowego. Po słowie Narodowego, przy ostatniej literze o, czerwony, mały kwadrat, pełniący rolę kropki, zamykającej całą nazwę.

Logo Stowarzyszenia “De Facto” (AD)

 Na kwadratowym, czarnym polu napis: Stowarzyszenie De Facto. Słowa rozpisane w trzech poziomych rzędach, tworzą na czarnym tle kompozycję niebieskich i białych liter różnej wielkości. Litery duże, drukowane, grube i masywne. U samej góry, zajmujące połowę całego pola, dwie niebieskie litery D oraz E. Po lewej D, przyklejone pionową ścianką do lewej krawędzi pola. Po prawej ogromne E, będące największą literą w kompozycji. Zajmuje jedną czwartą pola, nie jest kompletne górna pozioma kreska E ucięta górną krawędzią pola. Poniżej biały napis duzymu literami wielkimi literami STOWARZYSZENIE. Niżej, przy dolnej krawędzi pola, grubymi, białymi literami słowo: FACTO. Słowo rozciągnięte szeroko. Pierwsza i ostatnia litera oraz dolne części wszystkich liter w wyrazie ucięte krawędziami pola.

Logo Krajowego Zasobu Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych (AD)

Białe tło. Od lewej, ustawiony pionowo prostokąt w kolorze morskim z zaokrąglonymi wierzchołkami. W jego górnej części – biały, niewielki okrąg, nieprzylegający, do żadnej z krawędzi. Od okręgu koncentrycznie rozchodzą się w prawą stronę do góry, dwa równoległe do siebie łuki. Elementy te razem przypominają symbol sygnału sieciowego, płynącego z niewielkiego nadajnika. Po prawej stronie napis Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów Z Audiodeskrypcją. Zapis wielkimi literami. Pierwsza linia: KRAJOWY ZASÓB, w kolorze czarnym. Druga linia: CYFROWYCH FILMÓW, w kolorze morskim. Trzecia linia: Z AUDIODESKRYPCJĄ, w kolorze czarnym.


Szanowni Państwo, Członkowie Internetowego Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg”

Trwa rekrutacja na VIII Festiwal Kultury i Sztuki, Płock 2018, który odbędzie się w dniach od 22 września (sobota) do 29 września (sobota) 2018 roku.

Pracujemy nad przygotowaniem programu tegorocznego Festiwalu, z myślą o naszych wyjątkowych widzach. Co do przebiegu Festiwalu; utrzymamy dobrze znany Państwu rozkład dnia i wydarzeń: minimum 14 filmów z audiodeskrypcją (polskich i zagranicznych), spektakle teatralne z audiodeskrypcją, kameralne recitale muzyczne, a poza tym: spotkania z reżyserami, aktorami, krytykami filmowymi, wykłady i prelekcje twórców filmów i krytyków, spotkania z książką.

W ramach rekrutacji, prosimy o przysłanie pracy rekrutacyjnej, na temat „Moje propozycje na festiwalowy dzień w Płocku”. Prace rekrutacyjne, wraz informacją czy przyjedziecie Państwo samodzielnie czy z przewodnikiem, oraz informacje o przewodniku, prosimy nadsyłać na adres defacto.org@wp.pl z dopiskiem w temacie „VIII Festiwal zgłoszenie - imię i nazwisko”. Na zgłoszenia czekamy do 29 czerwca 2018 roku godz. 23:59. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi do 5 lipca 2018 roku. O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą e-mailową.

Kazde zgłoszenie potwierdzamy e-mailem.W przypadku nieotrzymania potwierdzenia z naszej strony prosimy o kontakt defacto.org@wp.pl. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń! Oczywiście jeśli macie Państwo pytania, chętnie odpowiemy na nie. Serdecznie zapraszamy stałych uczestników festiwalu w Płocku, ale także zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji osoby, które nigdy w festiwalu nie uczestniczyły, a chciałyby przyjechać do Płocka na to inspirujące wydarzenie kulturalne.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt „VIII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2018” Dofinansowany ze środków:
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej


Gminy Miasto Płock Stowarzyszenie „De Facto” od 1.01.2018 do 31.12.2018 realizuje projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych Pociąg”.

W ramach projektu osoby niewidome i słabowidzące mogą otrzymać bezpłatnie raz w miesiącu film z audiodesrypcją. Filmy przesyłamy do Państwa za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wystarczy zapoznać się z regulaminem, wypełnić ankietę. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Szczegóły na stronie www.ikfon.defacto.org.pl

Dofinansowywano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej


Stowarzyszenie „De Facto” i Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Dział Zbiorów dla Niewidomych (DZDN) w latach 2017-2019 realizuje projekt „Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych”. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Cyfrowa.

W ramach projektu w DZDN utworzony zostanie i regularnie zasilany przez Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych. Stowarzyszenie „De Facto“ w latach 2017-2019 zasili go 88 filmami z AD. Krajowy zasób cyfrowych filmów z AD będzie udostępniał filmy z AD niewidomym użytkownikom z całej Polski:

 1. na portalu „Serwis wypożyczeń on­line”

 2. w wypożyczalni w DZDN

W ramach projektu w 2017 roku utowrzono 5 Klubów Filmowych dla Osób Niewidomych działających przy IKFON “Pociag”: Projekt „Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych”

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Cyfrowa


Szanowni Państwo,
przedstawiamy wyniki konkursu literackiego dla osób niewidomych i słabowidzących, na temat Marszałek Piłsudski – Odzyskana NIEPODLEGŁOŚĆ – osobiste, środowiskowe i narodowe dążenia i drogi do odzyskania niepodległości przez Polskę. Współczesne znaczenie, odniesienia i wyobrażenia niepodległej ojczyzny organizowanego przez Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” w ramach projektu „Wokół Niepodległej”.

Komisja konkursowa w składzie:
Jadwiga Dziura – historyk, Sekcja Zbiorów Książki Brajlowskiej Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Ewa Lilianna Matusiak – bibliotekarka i dziennikarka, Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku
Katarzyna Solińska - historyk, historyk sztuki oraz muzeolog, prowadząca Niewidzialną Galerię Sztuki dla Osób Niewidomych Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto"
po zapoznaniu się z pracami literackimi nadesłanymi na konkurs, na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2017 r. postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda
Andrzej Liczmonik
z Wrocławia

II nagroda
Magdalena Orzeszko
z Poznania

III nagroda
Małgorzata Modrzyńska
z Wrocławia

Wyróżnienia – nagrody specjalne:
Zbigniew Oruba
z Krakowa i Antoni Szczuciński z Bielska-Białej

Zarząd Stowarzyszenia „De Facto” oraz komisja konkursowa serdecznie gratulują zwycięzcom i zachęcają autorów do kontynuacji zainteresowań historycznych oraz podejmowania kolejnych udanych prób literackich.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowanych na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

Osoby nagrodzone prosimy o kontakt e-mailowy na adres: zarząd@defacto.org.pl w celu ustalenia szczegółów odbioru nagród na zasadach ustalonych w regulaminie konkursu.

Płock, 10 listopada 2017 r.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”


Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Szanowni Państwo

W dniu 24 października o godzinie 24:00 minął termin nadsyłania prac na konkurs literacki "Wokół Niepodległej” Marszałek Piłsudski – Odzyskana NIEPODLEGŁOŚĆ organizowany przez Stowarzyszenie „De Facto”. Fakt otrzymani pracy drogą elektroniczną potwierdziliśmy stosowną informacją zwrotną. Jeśli ktoś z Państwa wysłał pracę drogą elektroniczną na adres wokolniepodleglej@defacto.org.pl a nie otrzymał potwierdzenia od nas prosimy o pilny kontakt na adres zarzad@defacto.org.pl.

Dziękujemy autorom nadesłanych prac. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 10 listopada 2017 roku na stronie serwisu: www.poon.phorum.pl oraz www.defacto.org.pl, www.facebook.com/StowarzyszenieDeFacto


Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” w Płocku ogłasza konkurs literacki dla osób niewidomych i słabowidzących.

Marszałek Piłsudski – Odzyskana NIEPODLEGŁOŚĆ

– osobiste, środowiskowe i narodowe dążenia i drogi do odzyskania niepodległości przez Polskę. Współczesne znaczenie, odniesienia i wyobrażenia niepodległej ojczyzny.

Rok 2018 będzie w całej Polsce czasem świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości. Wyprzedzając te doniosłe dla naszej ojczyzny i całego narodu obchody, organizujemy konkurs literacki, którego celem jest nie tylko zgłębianie i podnoszenie poziomu wiedzy historycznej o nietuzinkowych osobach, wydarzeniach i rozlicznych miejscach pamięci związanych z tak wiekopomnym wydarzeniem oraz kształtowanie i umacnianie postaw patriotycznych. Uczestnikom konkursu chcemy dać możliwość samodzielnego wyciągania wniosków z historii, krytyczno-kreatywnej postawy wobec przeszłości z jednoczesną próbą odniesienia minionych zdarzeń i wartości do czasów nam współczesnych. Zachęcając do przełożenia swojej wiedzy i pamięci, ciekawości i dociekliwości historycznej na piękną polszczyznę oraz podjęcia próby ukazania bogatej polskiej historii w oryginalnej, samodzielnie napisanej pracy, stwarzamy również możliwość wykazania się umiejętnością twórczego myślenia, formułowania opinii i uzdolnieniami literackimi.

Uczestnikom nie narzucamy ściśle określonej formy literackiej, nie zawężamy formy pisemnej wypowiedzi. Nadsyłane prace mogą mieć zarówno charakter swobodnego referatu, eseju czy rozprawki, mogą być napisane w formie pamiętnika, wspomnień albo listów, ale mogą też być fabularyzowaną opowieścią – muszą jednak być oparte na faktach i historycznej prawdzie i nie mogą pochodzić z cudzych opracowań czy publikacji.

Najwartościowsze z nich, najoryginalniejsze i napisane piękną poprawną polszczyzną – nagrodzimy i opublikujemy!

Regulamin konkursu "Wokół Niepodległej"

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie opiekuna osoby niepełnoletniej

Informacje o projekcie znajdziecie Państwo na stronie:
www.defacto.org.pl
w serwisie:
www.poon.phorum.pl
oraz na:
https://www.facebook.com/StowarzyszenieDeFacto/

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”


Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Stowarzyszenie „De Facto” w dniach od 01.10.2017 r. do 30.11.2017 r. realizuje projekt pod nazwą „Wokół Niepodległej” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. W ramach projektu przewidziano działania mające na celu podnoszenie wśród osób niewidomych i słabowidzących poziomu wiedzy historycznej, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, samodzielnego wyciągania wniosków oraz popularyzowanie analitycznej i krytyczno-kreatywnej postawy wobec przeszłości.
Celem projektu jest ponadto umacnianie postawy patriotyzmu (w tym patriotyzmu lokalnego) poprzez pogłębienie wiedzy o losach poprzednich pokoleń oraz popularyzowanie wiedzy o osobach, wydarzeniach, miejscach pamięci, których oddziaływanie ma nie tylko lokalny, ale również ponadregionalny lub ogólnopolski charakter.
W ramach projektu przewidziano szereg działań skierowanych do osób niewidomych i słabowidzących, w tym film „Polonia Restituta” i serial „Marszałek Piłsudski” z audiodeskrypcją, publikację albumów dzieł sztuki związanych z odzyskaniem niepodległości (z audiodeskrypcją) oraz konkurs literacki.
Filmy w ramach projektu dostępne w IKFON „Pociąg” i w Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS, albumy dzieł sztuki w NGS. Informacje o projekcie dostępne będą na stronie: www.defacto.org.pl
w serwisie: www.poon.phorum.pl
oraz na: https://www.facebook.com/StowarzyszenieDeFacto/

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”


Stowarzyszenie „De Facto” w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych, Okręg Wielkopolski realizuje projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób ze specjalnymi potrzebami z Wielkopolski”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (dalej zwanego WRPO) na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja.

Celem głównym Projektu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 48 osób niepełnosprawnych (29 kobiet, 19 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 100% z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, głównie z tytułu wzroku (symbol 04-O) oraz inne niepełnosprawności, wyłącznie z wiejskich obszarów funkcjonalnych woj. wielkopolskiego (regionalne OWI). Wskutek realizacji projektu 48 osób niepełnosprawnych nabędzie kompetencje społeczne i zawodowe, co zwiększy ich szanse na rynku pracy, 26 osób niepełnosprawnych dokona postępu w wymiarze społecznym aktywizacji a 14 osób niepełnosprawnych podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

Biuro projektu:
Stowarzyszenie „De Facto”, Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski
Al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań
e-mail: zarzad@defacto.org.pl

telefon: 602 303 038, 604 408 468, 519 514 177.

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych
„De Facto”
Polski Związek Niewidomych, Okręg Wielkopolski

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektu:
Informacja dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie
Ankieta kandydata

Harmonogram udzielenia wsparcia Aktywizacja społeczno zawodowa osób ze specjalnymi potrzebami z Wielkopolski
Regulamin projektu
Regulamin wypłat stypendium szkoleniowego i wynagrodzenia stażowego
Plakat projektu
Regulamin projektu
Plakat projektu


Projekt „Opera dostępna dla osób niewidomych” Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 1.03.2017 do 31.12.2017 w ramach Programu Kultura dostępna

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Projekt „Opracowanie i wydanie Informatora Obywatelskiego Osób Niewidomych” Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 10.07.2017 do 30.11.2017

Projekt dofinansowano ze środków: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego


Projekt Spektakl „Kto nie ma nie płaci” w wykonaniu Grupy Teatralnej Osób Niewidomych Poligon BLACK” Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.05.2017 do 31.12.2017

Projekt dofinansowano ze środków: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” Kultura buduje spójność


Projekt „Metamorfoza kobiet” warsztaty zwiększania aktywności, kreatywności i samodzielności kobiet niewidomych realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2017 do 31.12.2017

Projekt dofinansowano ze środków:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Konkursu -2/2016 Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”


Projekt VII Festiwal Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2017
Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.04.2017 do 30.11.2017
Płock, 23.09.2017 - 30.09.2017

Projekt dofinansowano ze środków:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Konkursu -2/2017 Aktywność i wiedza,
Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach Programu Upowszechananie Kultury Filmowej Priorytetu II- Wydarzenia Filmowe
Narodowe Centrum Kultury, w ramach Programu Kultura-Interwencje 2017
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"
Gmina Miasto Płock w ramach zadania Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Płocka


Projekt „Przystanek Festiwal”
Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.04.2017 do 30.11.2017
Projekt dofinansowano ze środków:
Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach programu upowszechnianie kultury Filmowej Priorytetu III- Lokalne Inicjatywy Filmowe


Projekt „Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2017 do 31.12.2017
Projekt dofinansowano ze środków:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna


Projekt „Niewidzialna Galeria Sztuki dla Oósb Niewidomych”
Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2017 do 31.12.2017
Projekt dofinansowano ze środków:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Edukacja Kulturalna


Projekt „Spektakle dla młodzieży w wykonaniu Grupy Teatralnej Osób Niewidomych Poligon BLACK”
Realizowany przez Stowarzyszenie „ De Facto” od 01.01.2017 do 31.12.2017
Projekt dofinansowano ze środków:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży.


Projekt „Kto nie ma nie płaci” w wykonaniu Grupy Teatralnej Osób Niewidomych Poligon BLACK”
Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2017 do 31.12.2017
Projekt dofinansowano ze środków:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Teatr i taniec


Stowarzyszenie „De Facto” od 1.03.2017-31.12.2017 realizuje Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja o warsztatach dla osób niewidomych i słabowidzących poświęconych nauce sprzętu elektronicznego

Ankieta zgłoszeniowa do udziału w warsztatach


Jeśli cenicie sobie Państwo swobodny, bezpłatny dostęp do prasy w prowadzonym przez nas kiosku z prasą dla Osób Niewidomych
i myślicie komu przekazać swój 1 procent podatku, prosimy o rozważenie naszej organizacji:

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”

KRS 0000247597


Projekt „BRIGDE między sztuką a człowiekiem” edycja 2016 współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt tworzył od 01.01.2016 do 31.12.2016 spójną ofertę kulturalną i edukacyjną kierowaną do osób niewidomych i młodzieży szkolnej z małych miast. Wspólny udział w spektaklach teatralnych umożliwił edukację kulturalną i rozwijanie kompetencji kulturalnych młodzieży i osób niewidomych oraz wywołanie w uczestnikach zadania dobrych, pozytywnych wrażeń i doświadczeń, których będą potem poszukiwać przez całe życie.

Cel główny został zrealizowany przez organizację nieodpłatnych 2 spektakli teatralnych z audiodeskrypcją dla niewidomych w których wzięło udział:

 • 91 uczniów pozbawionych dostępu do instytucji kultury, ze szkół z małych miejscowości z całej Polski

 • 150 osób niewidomych, z powodu niepełnosprawności pozostających poza obiegiem otwartego życia kulturalnego

Zorganizowaliśmy nieodpłatne 2 spektakle z audiodeskrypcją:

 • W dniu 4 czerwca 2016 roku godz.19:00 zorganizowaliśmy w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie spektakl teatralny „Ukraiński Dekameron” w reżyserii Wlado Troińskiego, z audiodeskrypcją dla niewidomych

 • W dniu 2 grudnia 2016 r. o godz.17:00 zorganizowaliśmy spektakl teatralny- monodram Gabrieli Muskały „Podróż do Buenos Aires" z audiodeskrypcją dla niewidomych w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi

Materiały z realizacji projektu na naszym profilu na Facebook

Plakat projektu „BRIGDE między sztuka a człowiekiem”

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

               


Szanowni Państwo, Drodzy Płocczanie!

Zapraszamy na VI Festiwalu Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2016

Program VI Festiwalu Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2016

Wstęp wolny.

REZERWACJE WEJŚCIÓWEK: festiwal2016@defacto.org.pl / 728 997 275

INFORMACJE na : FB: Stowarzyszenie De Facto

Serdecznie zapraszamy!


24.09-1.10  VI festiwal Kultury i Sztuki dla Osób  Niewidomych, Płock 2016


Projekt Audio-Wolontariusze – Ice Breakerzy
Stowarzyszenie „De Facto” realizuje w okresie od 1.05.2015-31.12.2015

W szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polsce. Uczestniczą w nim uczniowie z: Blachowni, Dobrzykowa, Częstochowy, Gryfic, Kutna, Mikołowa, Panek, Pawonkowa, Pelplina, Sobolewa, Sztabina, Wyszkowa, Włoszczowej, Złotnik Kujawskich.

Te miejscowości odwiedzamy z grupą osób niewidomych i organizujemy tam:

 • Audiopikniki i Happeningi pod nazwą „Nie widzę przeszkód” które są lekcją obywatelskiego zachowania – którą każdy człowiek powinien „przeżyć”, a także

 • Integracyjny Rajd Górski Beskidy 2015

Więcej


Projekt „BRIGDE między sztuką a człowiekiem”
współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt tworzy od 01.08.2015 do 31.12.2015 spójną ofertę kulturalną i edukacyjną kierowaną do osób niewidomych i młodzieży szkolnej z małych miast, w celu ułatwienia obydwu grupom dostępu do dziedzictwa kultury o znaczeniu narodowym oraz umożliwienia integracji społecznej. Dzięki wspólnemu, aktywnemu i regularnemu uczestnictwu w kulturze powstają oddolne związki trwale integrujące młodzież i osoby niewidome.

Zorganizowaliśmy nieodpłatne 2 spektakle z audiodeskrypcją:

 • "Mayday" w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Płocku, w dniu 20.09.2015

 • "Ziemia obiecana" w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, w dniu 05.12.2015 oraz 2 seanse filmowe z audiodeskrypcją

 • "Carte Blanche" reż. Jacka Lusińskiego w kinie „Beskid” Szczyrku w dniu 29.08.2015 oraz w Centrum Rozrywki Rodzinnej „Kapitol” w Gryficach w dniu 27.11.2015

W projekcie wzięło udział:

 • 267 uczniów/uczennic obecnie działających jako wolontariusze na rzecz niewidomych, ze szkół średnich z 8 małych miejscowości dotąd pozbawionych dostępu do instytucji kultury

 • 253 osoby niewidome, które z powodu niepełnosprawności pozostają poza obiegiem otwartego życia kulturalnego, nie mogąc samodzielnie dotrzeć ani do instytucji kultury ani zrozumieć przekazu dzieł sztuki

Materiały z realizacji projektu na naszym profilu na Facebook
Plakat projektu „BRIGDE między sztuka a człowiekiem”

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

               Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu
Obywatele dla Demokracji

W ramach projektu Audio-wolontariusze i Audio-wolonatriusze- Ice Breakerzy organizowanego przez Stowarzyszenie „De Facto” dniach od 26-30 sierpnia w Szczyrku odbędzie się Integracyjny Rajd Górski Beskidy 2015 w Szczyrku. Uczestniczyć w nim będą opiekunowie i gimnazjaliści z Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława Orkana 95/109, 42-229 Częstochowa i z Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 20, 43-190 Mikołów, Płocki Wolontariat oraz osoby niewidome i słabowidzące i ich przewodnicy z całej Polski.

Program Integracyjnego Rajdu Beskidy 2015 w Szczyrku
Informacje dla Rodziców i uczestników

Zapowiedzi, ciekawe informacje oraz relacja z rajdu na Niewidzialnej Galerii Ilustracji Audio-wolontariat


Informacja o rekrutacji do projektu Audio-wolontariat

Do projektu zapraszamy przede wszystkim szkoły z ośrodków do 15 tys. mieszkańców, gdzie aktywność obywatelska uczniów wymaga wzmocnienia. W czasie trwania projektu uczniowie poznają bariery utrudniające niewidomym dostęp do edukacji. Udział w projekcie bezsprzecznie wpłynie na większą akceptację problematyki niepełnosprawności oraz chęć niesienia pomocy osobom słabszym i dyskryminowanym. Projekt zwiększy także integrację społeczną uczniów niewidomych i widzących, co w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Celem projektu pn. „Audio-wolontariat” jest zwiększenie do 30.04.2016 świadomości i aktywności obywatelskiej 180 uczniów z 12 szkół w wyniku udziału w nowoczesnym, długoterminowym wolontariacie na rzecz niewidomych.

Szczegółowa informacja o projekcie Audio-wolontariat
Wzór porozumienia Stowarzyszenia „De Facto” ze szkołą

Wszystkie chętne gimnazja i licea prosimy o zgłaszanie się do projektu Audio-wolontariat, pisząc na e-mail: defacto.org@wp.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywna decyzja Zarządu Stowarzyszenia „De Facto”.


Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 1.09.2014 do 30.04.2016

Celem projektu jest zwiększenie do 30.04.2016 świadomości i aktywności obywatelskiej 180 uczniów z 12 szkół.
W szkołach powstaną grupy Audio-wolontariatu. 180 Audio-Wolontariuszy przez 12 m-cy przy stałym wsparciu merytorycznym specjalistów będzie opisywać ilustracje z czasopism dla 2300 osób niewidomych. Audio-wolontariusze wspólnie z osobami niewidomymi ustalą przyczyny i miejsca dyskryminacji w szkole i otoczeniu.
W 2015 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizują Ogólnoszkolne Debaty na rzecz Obalenia Barier w celu określenia głównych barier oraz podjęcia przez szkoły działań dla ich usunięcia.
Napiszą i zbiorą podpisy pod petycją do władz w sprawie usuwania pozostałych barier i będą monitorować realizację postanowień.
Partnerzy: Uniwersytet w Barcelonie - zapewni wsparcie merytoryczne szkoleń i pracy audio–wolontariuszy a Gimnazjum w Pawonkowie – stworzy model Inkubatora Audio-wolontariatu promującego efekty projektu po jego zakończeniu.


IV Festiwal Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2014

Program festiwalu


Szanowni Państwo
Stowarzyszenie „De Facto” ”otworzyło” Niewidzialną Galerię Sztuki dla Osób Niewidomych.

Galeria jest dostępna na stronie www.ekiosk.defacto.org.pl/Galeria

W Galerii udostępnione są deskrypcje najważniejszych dzieł sztuki z dziedziny malarstwa, rzeźby i architektury wybranych z ogólnoświatowego i polskiego dorobku kulturalnego.

W Galerii publikowane są regularnie nowe opisy. Do 31 grudnia 2014 roku dostępnych będzie minimum 156 opisów dzieł.

Więcej o Niewidzialnej Galerii Sztuki

Niewidzialna Galeria Sztuki jest współfinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” w okresie w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014


Komunikat Administratora e-Kiosku 19 maja 2014 roku
Komunikat Administratora e-Kiosku


Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie „De Facto” oraz Miasto Płock serdecznie zapraszają na
III Festiwal Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2013
Program festiwalu na stronie www.ikfon.defacto.org.pl
Projekt współfinansowany jest przez:Projekt III Festiwal Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2013
z wizytą w Darmstadt
Czas trwania projektu: 01.04.2013- 30.11.2013

Projekt współfinansowany jest przez Gminę Miasto Płock w ramach zadania „Działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy z miastami partnerskimi i współpracującymi z miastem Płock”

W dniach od 24-29 czerwca 2013 roku Stowarzyszenie „De Facto” w ramach projektu organizuje wyjazd grupy osób niewidomych i słabowidzących do Darmstadt w Niemczech. Okazją jest 25-lecie zawiązania partnerstwa pomiędzy miastami. Z tej okazji w dniu 27 czerwca o godz. 19.00 w Ernst-Ludwig-Saal w Darmstadt wystawiony zostanie spektakl pt. „Manufaktura obrazu” w reżyserii Mariusza Pogonowskiego, promujący III Festiwal Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2013, w którym aktorami jest 19 osób niewidomych.

Więcej informacji o spektaklu „Manufaktura obrazu”

W trakcie wizyty odbędą się również spotkania z organizacjami pozarządowymi i podpisanie listów intencyjnych o współpracy z CBF i Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalne SALONik oraz spotkanie delegacji Stowarzyszenia w Magistracie Darmstadt. Celem nawiązania współpracy jest wymiana informacji i doświadczeń o działaniach rehabilitacyjnych, społecznych i kulturalnych kierowanych do społeczności osób niepełnosprawnych Płocka i Darmstadt.

Instytucje wspierające naszą wizytę:
Miasto Płock http://www.plock.eu/pl/darmstadt__niemcy.html
Miasto Darmstadt http://www.darmstadt.de
Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalne SALONik www.salonik.de


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
REALIZACJA PROJEKTU OD 01.04.2013 r DO 30.09.2014 r

Szanowni Państwo,

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” prowadzi jedyny w Polsce i w Europie Kiosk z prasą dla niewidomych. Czasopisma w Kiosku są przetwarzane są na formaty dostępne dla osób niewidomych a potem są bezpłatnie przesyłane do osób niewidomych. Niewidomi uczniowie będący czytelnikami Kiosku może samodzielnie czytać treść artykułów z czasopism edukacyjnych. Natomiast nie są w stanie zapoznać się z informacjami zawartymi w ilustracjach.

Ten stan rzeczy prowadzi do dyskryminacji niewidomych uczniów w dostępie do edukacji. Obecnie jedyną znaną metodą częściowego rozwiązania problemu jest wykonywanie audiodeskrypcji (opisów słownych) ilustracji.

Upowszechnienie tej metody utrudnia duża jej pracochłonność. Wykonanie jednego opisu zajmuje około pół godziny a jednym wydaniu jednego czasopisma jest około 100 ilustracji. Aby upowszechnić wykonywanie audiodeskrypcji ilustracji jedynie do czasopism edukacyjnych, ich wykonaniem powinni zająć się wolontariusze.

Poszukujemy szkół gimnazjalnych które chciałyby włączyć się do naszego projektu i zawiązać Szkolną Grupę Wolontariatu (dalej SGW) uczniów widzących na rzecz uczniów niewidomych. W ramach projektu członkowie SGW zostaną objęci szkoleniami umożliwiającymi wykonywanie AD oraz poznanie barier które utrudniają uczniom niewidomym dostęp do edukacji. Zaplanowaliśmy spotkania i wspólne zajęcia uczniów z osobami niewidomymi by wykształcić wśród uczniów akceptację dla niepełnosprawności i obudzić chęć niesienia pomocy słabszym.

Proponujemy pracę w wolontariacie za pośrednictwem Internetu przy pomocy komputera. Uczniowie będą otrzymywać ilustracje do opisu przez Internet od naszego Stowarzyszenia. Po wykonaniu opisów będą wysyłać je do nas pocztą elektroniczną. Opisy ilustracji będą dołączane do artykułów z czasopism z Kiosku z prasą dla niewidomych i potem bezpłatnie przekazywane do uczniów niewidomych z całej Polski.

Dysponujemy doświadczeniem, wzorami dokumentów oraz proponujemy niezbędna szkolenia umożliwiające wykonywanie opisywanego e-wolontariatu.

Proponowany e-wolontariat może być wykonywany w czasie wybranym przez ucznia. Można go godzić z obowiązkami szkolnymi. Może być wykonywany w każdej szkole. Nie wymaga opuszczania miejsca zamieszkania i dojazdów. Umożliwia doskonalenie umiejętności obsługi komputera i wykorzystania Internetu. Prosimy o zgłoszenia do 15 maja 2013 r.

Osoba do kontaktu: Renata Nych – koordynator projektu.
Adresy: e-mail: defacto.org@wp.pl lub telefon: 604 408 468

Z wyrazami szacunku
Renata Nych


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” we współpracy z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby posiadające dysfunkcję narządu ruchu, mające trudności w poruszaniu się, osoby niewidome oraz osoby niedowidzące do udziału w ankiecie której celem jest określenie potrzeb osób niepełnosprawnych związanych istniejącymi na terenie miasta Płocka barierami architektonicznymi, komunikacyjnymi oraz technicznymi.

Celem tych działań jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych na terenie miasta Płocka oraz lepsze poznanie potrzeb osób niepełnosprawnych. Badanie to stanowi novum w zakresie ustalenia potrzeb osób niepełnosprawnych w naszym Mieście. Umożliwi utworzenie pierwszej mapy miejsc, z którymi związane są Państwa potrzeby.

Informacje uzyskane z ankiet zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta Płocka w celu wykorzystania do poprawy jakości inwestycji miejskich. Badanie potrzeb bezpośrednio wśród osób niepełnosprawnych wydaje się najwłaściwszą drogą zmierzającą ku likwidacji barier występujących w przestrzeni publicznej.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć do dnia 14 czerwca 2013 roku do:

 • Urzędu Miasta Płocka, Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, pokój 15 [C]

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wolskiego 4, pokój 36 lub 39

W sprawach dotyczących wypełnienia ankiety prosimy o kontakt:

(prosimy o kontakt lub sms a konsultant Stowarzyszenia „De Facto” oddzwoni do Państwa)

Ankieta do pobrania


W dniach od 9 do 23 marca 2013 Stowarzyszenie „De Facto” organizuje warsztaty pn.”Przeżyjmy to jeszcze raz” w ramach projektu „Zwiększenie samodzielności osób niewidomych w wyniku spotkań z redakcjami czasopism ogólnopolskich, oraz korzystania z porad i informacji”.

Projekt jest dofinansowywany ze środków PFRON w ramach umowy ZZO/000100/07/D

 


Ogłoszenie wyników przetargu

Wyniki postępowania przetargowego na ?Świadczenie usług noclegowych i wyżywienia wraz z wynajmem sal szkoleniowych?.


11 STYCZNIA 2013 ROKU. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Świadczenie usług noclegowych i wyżywienia wraz z wynajmem sal szkoleniowych Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”, ul. Małachowskiego 4b/3, 09-400 Płock, woj. Mazowieckie

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ

 3. Oferta załącznik _nr_1_do siwz

 4. Wzór_umowy_załącznik_nr_2 do siwz

 5. Oświadczenia załącznik nr 3_ załącznik _nr_4_do siwz


Stowarzyszenie „De Facto” oraz Urząd Miasta Płocka zapraszają do udziału w Drugim Festiwalu Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2012. Program festiwalu znajduje się w zakładce Festiwal Kultury i Sztuki, Płock 2012 na stronie www.ikfon.defacto.org.pl

Serdecznie Państwa zapraszamy!


1 kwietnia 2012 r

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Projekt realizowany w okresie od 1.04.2012 do 31.12.2012 Współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pomysł zorganizowania IKFON „Pociąg” zrodził się we wrześniu 2011. Wtedy Stowarzyszenie „De Facto” zorganizowało pierwszy Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych. Spotkania osób niewidomych z twórcami kultury, wspólne oglądanie filmów uświadomiło wszystkim istnienie barier, które uniemożliwiają wolny dostęp do sztuki filmowej. Zwłaszcza poza dużymi miastami. Celem Internetowego Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” jest usuwanie barier jakie w dostępie do filmów napotykają osoby niewidome z całej Polski.

Mamy nadzieję, że IKF ON „Pociąg” zmieni tę sytuację i zdecydowanie ułatwi dostęp do dzieł filmowych oraz umożliwi edukację kulturalną.

Filmy oferowane w programie IKFON „Pociąg” będą zawierały audiodeskrypcję, która udostępnia treści wizualnych osobom z dysfunkcją wzroku.

Osoba niewidoma czy słabowidząca mieszkająca obojętnie w jakim miejscu Polski, mająca znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności, może bezpłatnie zająć miejsce w „Pociągu” IKF ON.

Szczegóły projekcie na stronie: www.ikfon.defacto.org.pl
Zapraszamy do podróżowania „Pociągiem” IKF ON.


Jeśli nie wybrali jeszcze Państwo organizacji, której zamierzacie przekazać swój 1 procent podatku, prosimy o rozważenie naszej organizacji
Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych
„De Facto” KRS 0000247597


27 lutego 2012 r

W dniach od 3-17 marca 2012 roku Stowarzyszenie „De Facto” organizuje dla czytelników Kiosku z prasą dla Niewidomych, warsztaty poświęcone zdrowemu i aktywnemu stylowi życia, dobrej kondycji psychicznej i fizycznej oraz hobby i pasjom czytelników kiosku z prasą. Do udziału w warsztatach zakwalifikowano 20 osób niewidomych i słabowidzących z całej Polski, które przyjadą do Szczyrku, by przez dwa tygodnie brać udział w ciekawych spotkaniach. Celem warsztatów jest zwiększenie samodzielności osób niewidomych w wyniku spotkań z redakcjami czasopism ogólnopolskich, oraz korzystania z porad i informacji.

Projekt współfinansowany jest przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach umowy ZZO/0000100/07/DStowarzyszenie „De Facto”


Teatr Dramatyczny w Płocku im. Jerzego Szaniawskiego

Kolejny spektakl z audiodeskrypcją
„Rozmowy z Piotrem” w reżyserii Jana Nowickiego
10 grudnia 2011, godz.19.00
AUDIODESKRYPCJĘ DO SPEKTAKLU OPRACOWAŁY:
URSZULA BUTKIEWICZ, IZABELA KüNSTLER A CZYTAŁ JĄ BĘDZIE STEFAN KNOTHE.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę -Miasto Płock
w ramach projektu „O (Twórzmy) Teatr dla Niewidomych”Stowarzyszenie „De Facto”


Teatr Dramatyczny w Płocku im. Jerzego Szaniawskiego

Słodkie rodzynki, gorzkie migdały

kolejny spektakl z audiodeskrypcją odbędzie się w dniu 5 listopada (sobota) 2011 roku o godz.19:00

Teatr Dramatyczny im.Jerzego Szaniawskiego, ul.Nowy Rynek 11

AUDIODESKRYPCJĘ DO SPEKTAKLU OPRACOWAŁY: URSZULA BUTKIEWICZ, IZABELA KüNSTLER A CZYTAŁ JĄ BĘDZIE STEFAN KNOTHE

Widziała to samo, co my wszyscy, tylko inaczej stwierdziła jej córka. Osiecka była autorką wesołych, lirycznych, nostalgicznych, niebanalnych piosenek; napisała około 2 tysięcy tekstów, z których większość była i jest śpiewana. Lata dziewięćdziesiąte były dla niej czasem walki z chorobą i spotkań z artystami Teatru Atelier w Sopocie, który był jej wielką, prawdziwą i ostatnią miłością. Renata Putzlacher, poetka i autorka scenariuszy gościła w Teatrze Atelier i zwiedziła miejsca związane z Agnieszką Osiecką. Efektem jej poszukiwań jest bardzo osobiste widowisko muzyczne, zapis zdarzeń i olśnień, które nieżyjąca już poetka codzienności zamknęła w swoich piosenkach.


Przedsięwzięcie „Kulturalne Mazowsze dla Niewidomych” finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy Państwa do udziału w imprezach Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2011
W dniach od 14-27 września.

Seanse filmowe z audiodeskrypcją dla osób niewidomych, prowadzone w konwencji dyskusyjnych klubów filmowych (z wprowadzeniem i dyskusją po filmie):

 1. 15 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Trzy minuty 21:37” Macieja Ślesickiego w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracował i będzie czytał Marcin Laskowski.

 2. 16 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Mała matura 1947” Janusza Majewskiego w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracował i będzie czytał Marcin Laskowski. Gość Specjalny: aktorka Emilia Krakowska niezapomniana odtwórczyni Jagny w filmie „Chłopi”.

 3. 20 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Pociąg” Jerzego Kawalerowicza w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracował i będzie czytał Marcin Laskowski. Gość specjalny: reżyser, aktor Tadeusz Bystram, współpracownik Jerzego Kawalerowicza oraz Maciej Gil Sekretarz Generalny Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

 4. 20 września, godz.18:30 - 20:30, pokaz filmu „Afonia i pszczoły” Jana Jakuba Kolskiego, na plaży nad Wisłą w Płocku. Audiodeskrypcję do filmu opracowały: Urszula Butkiewicz, Izabela Künstler, a czytał ją będzie Stefan Knothe. Gość Specjalny: Maciej Gil Sekretarz Generalny Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

 5. 21 września godz.10:10 (cz.1) oraz godz.14.40 (cz.2) pokaz filmu „Chłopi” w reż. Jana Rybkowskiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (pokaz zamknięty). Audiodeskrypcję do filmu opracował i będzie ją czytał Marcin Laskowski. Gość specjalny: Maciej Gil Sekretarz Generalny Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

 6. 23 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Dzień Świra” Marka Koterskiego w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracowała i będzie czytała Urszula Wołos.

 7. 26 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Sami swoi” Sylwestra Chęcińskiego w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracowała i będzie czytała Urszula Wołos. Gość Specjalny: aktor Jerzy Janeczek odtwórca niezapomnianej roli Witi.

  Wieczór poezji na Festiwalu Kultury i Sztuki dla Niewidomych, Płock 2011

 8. 19 września, godz.17:00 Wieczór poezji światowej i polskiej, recytowanej i śpiewanej w Domu Darmstadt, Płock, Stary Rynek 8. Scenariusz Marek Grala. Występują: Jacek Mąka, Katarzyna Anzorge, Maciej Woźniak oraz Michał Zawadzki (poezja śpiewana).

  Spektakle teatralne na Festiwalu Kultury i Sztuki dla Niewidomych, Płock 2011

 9. 24 września godz.19:00 w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego (scena kameralna) w Płocku przy ul. Nowy Rynek 11, przedstawienie teatralne „Wydmuszka” Marcina Szczygielskiego w reżyserii Zbigniewa Lesienia. Audiodeskrypcję do spektaklu opracowały: Urszula Butkiewicz, Izabela Künstler, a czytał ją będzie Stefan Knothe.

 10. 26 września godz. 19:00 w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego (scena Piekiełko) w Płocku przy ul. Nowy Rynek 11, przedstawienie teatralne „Ślepcy” Maurice Meterlinka w reżyserii Mariusza Pogonowskiego z Teatru Per Se w którym jako aktorzy wystąpią osoby niewidome.Stowarzyszenie „De Facto” oraz Urząd Miasta Płocka zapraszają na pierwszy w Polsce i w Europie Festiwal Kultury i Sztuki dla Niewidomych

Festiwal odbędzie się w Płocku w dniach od 14 do 27 września 2011.

Pójście do teatru jest formą spędzania wolnego czasu, zamiłowaniem, które rozwija intelektualnie i zwiększa moją wrażliwość. Teatr to nie tylko obraz. Mam artystyczną duszę, która jak powietrza potrzebuję kontaktu z kulturą przez wielkie „K”. Sztukę odbieram wszystkimi, pozostałymi zmysłami: słuchem, węchem, dotykiem ale przede wszystkim umysłem, jak wszyscy inni widzowie. Lubię gwar rozmów w szatni, szepty na widowni i tę krótką ciszę, która zapada po trzecim dzwonku. Teatr ma też swój zapach i wyjątkową dla mnie atmosferę. W czasie antraktów lubię słuchać urywków rozmów rozbawionych, przejętych, zadowolonych lub znudzonych widzów. Zawsze porównuję je z własnymi odczuciami. Jak wiele ludzi, tak wiele opinii.

Na widowni są przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodowych. Bez znaczenia jest to, czy ktoś jest zdrowy czy niepełnosprawny, najważniejsze jest czy jest wrażliwy na kulturę. Czy ma potrzebę obcowania ze sztuką.

W ostatni czasie bardzo dużo zmieniło się i dzięki audiodeskrypcji sztuka w szerokim znaczeniu stała się bardzie dostępna dla osób niewidomych. Szczerze wierzę w to, że po Festiwalu Kultury i Sztuki w Płocku i podobnych imprezach w kraju będzie jeszcze lepiej. Razem pokonamy wszystkie bariery, my niewidomi i nasi pełnosprawni przyjaciele.

Ewa Maksymowicz, osoba niewidoma, uczestnik Festiwalu
Więcej o festiwalu na : www.festiwal-plock2011.pl 

Copyright (c) 2019 defacto.org.pl