Strona główna

O nas
Deklaracja dostępności
Statut
Sprawozdania
Władze
Kontakt

Kiosk z prasą dla niewidomych

Niewidzialna Galeria Sztuki

Opera dostępna dla osób niewidomych

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

e-Wolontariat

Odwiedź nas na Facebook'u

Wspólnie dla Dziedzictwa edycja 2023

Projekty Rok 2024

Zamówienia na towary i usługi

W 2023 roku Stowarzyszenie „De Facto” realizuje projekt „Adaptacja i wydawanie miesięcznika „Kino” dla osób niewidomych
Umowa nr DUK.602.5.2023 z dnia 28.07.2023

„Kino” Miesięcznik poświęcony twórczości i edukacji filmowej. W piśmie publikowane są recenzje filmów z bieżącego repertuaru kin, DVD i książek o tematyce filmowej, relacje z festiwali filmowych, wywiady z twórcami, eseje i analizy z dziedziny filmoznawstwa. Do tego bieżące informacje o imprezach oraz konkursach i nagrodach filmowych. Z pismem związana jest Nagroda im. Bolesława Michałka przyznawana dla najlepszej książki filmowej roku oraz Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego przyznawana młodym aktorom wyróżniającym się wybitną indywidualnością. Dzięki realizacji projektu miesięcznik „Kino” dostępny jest dla osób niewidomych i słabowidzących w plikach HTML, TXT oraz audio mp3.

Dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej


Stowarzyszenie „De Facto” oraz Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (DZdN) Dział Zbiorów dla Niewidomych utworzyły i prowadzą
Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Polską Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych
UMOWA Nr 00374/23/FPK/DMiSK dotycząca dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Kultura cyfrowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji

Stowarzyszenie „De Facto“ w roku 2023 roku zasiliło Krajowy Zasób 32 filmami z AD

Tytuły przekazane w 2023 roku to:

 1. „Diuna” - reż. Denis Villeneuve

 2. „Zło nie istnieje” - reż. Mohammad Rasoulof

 3. „Spencer” - reż. Pablo Larrain

 4. „Annette” - reż. Leos Carax

 5. „West Side Story” - reż. Steven Spielberg

 6. „Poufne lekcje perskiego” - reż. Vadim Perelman

 7. „Po miłości” - reż. Aleem Khan

 8. „Baby broker” - reż. Hirokazu Koreeda

 9. „Zdarzyło się” - reż. Audrey Diwan

 10. „Gdzie śpiewają raki” - reż. Olivia Newman

 11. „Córka” - reż. Maggie Gyllenhaal

 12. „Mała mama” - reż. Céline Sciamma

 13. „Ballada o białej krowie” - reż. Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha

 14. „Najgorszy człowiek na świecie” - reż. Joachim Trier

 15. „Wszystkie nasze strachy” - reż. Łukasz Ronduda

 16. „Bo we mnie jest seks” - reż. Katarzyna Klimkiewicz

 17. „Moje wspaniałe życie” - reż. Łukasz Grzegorzek

 18. „Film balkonowy” - reż. Paweł Łoziński

 19. „Marzec ‘68” - reż. Krzysztof Lang

 20. „Paryż, 13. dzielnica” - reż. Jacques Audiard

 21. „Zołza” - reż. Tomasz Konecki

 22. „Między dwoma światami” - reż. Emmanuel Carrere

 23. „Bohater” - reż. Asghar Farhadi

 24. „Bolesław Śmiały” - reż. Witold Lesiewicz

 25. „Mistrz. Jan Matejko znany i nieznany” - reż. Maria Guzy

 26. „Nienormalni” - reż. Jacek Bławut

 27. „Tosca” - komp. Giacomo Puccini

 28. „Księżniczka czardasza” - komp. Imre Kalman

 29. „Turandot” - komp. Giacomo Puccini

 30. „Student żebrak” - komp. Karl Millocker

 31. „Otello” - komp. Giuseppe Verdi

 32. „Ptasznik z Tyrolu” - komp. Karl Zeller

Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych jest portalem filmowym skierowanym na udostępnianie sztuki filmowej bardzo szerokiej grupie osób niewidomych i słabowidzących. Siedziba Zasobu, Dział Zbiorów dla Niewidomych (DZdN) jest instytucją uznaną i najbardziej dedykowaną gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów kultury wszystkim osobom niewidomym w Polsce.

 • Jak skorzystać z zasobu?

 • Instrukcja korzystania z odtwarzacza on-line filmów.

 • Cechy odtwarzacza filmów on-line.

Te wszystkie informacje oraz aktualny spis filmów z audiodeskrypcją udostępnionych w ramach Krajowego zasobu link: http://dzdn.pl/filmy-z-audiodeskrypcja/krajowy-zasob-spis/

Projekt „Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowy fundusz celowy.

Nazwa zadania: Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych.

Nazwa zadania: Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych.
Całkowita wartość zadania: 306.600,00,00 zł
Wartość dofinansowania: 234.000,00zł
Krótki opis zadania: W ramach zadania będziemy kontynuować w latach 2023-2025 partnerstwie z Działem Zbiorów dla Niewidomych działanie pierwszego i jedynego w Polsce Krajowego zasobu cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych. W ramach zadania powiększymy zbiory Zasobu o 96 filmów z polską audiodeskrypcją oraz będziemy kontynuować działania dla zwiększenia dostępności opracowanych i zdigitalizowanych zasobów, przy zastosowaniu atrakcyjnych form ich prezentacji, także wykorzystujących możliwości nowoczesnych technologii, w celu przełamywania barier w dostępie do dóbr kultury ON wykluczonych cyfrowo.


Projekt „Opera za Rogiem – edycja 2023
Umowa nr 119/2023/NCK/KI z dnia 31.08.2023 realizowana od 24.04.2023 roku do 31.10.2023 roku

Teatr operowy jest wyjątkową formą artystycznego spotkania wielu sztuk: poezji, muzyki i obrazu, pięknego śpiewu, gry aktorskiej, choreografii, dekoracji, tańca, wreszcie – wyjątkowej przestrzeni sceny. Dzięki ogromnej sile przekazu, opera oddziałuje na emocje, zmysły i wyobraźnię, nigdy nie pozostawia nikogo obojętnym.
W 2023 roku Stowarzyszenie „De Facto” opatrzyło audiodeskrypcją kolejne 6 spektakli operowych, operetkowych i baletowych.
• Opera „Macbeth” Giuseppe Verdiego
• Opera „Czarodziejski flet” Wolfganga Amadeusa Mozarta
• Operetka „Ptasznik z Tyrolu” Karla Zellera
• Operetka „Student i żebrak” Carla Millockera
• Opera „Otello” Giuseppe Verdiego222;Otello” Giuseppe Verdiego
• Balet „Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego

Dzięki projektowi „Opera za Rogiem - edycja 2023 trafiamy z wyjątkowymi spektaklami operowymi i operetkowymi do wyjątkowej grupy odbiorców.
11 pokazów i 230 odbiorców z niepełnosprawnością wzroku między innymi w Lesznie, Grodzisku Mazowieckiem, Olsztynie, Kole, Sieradzu i Grudziądzu.
Projekt Opera za Rogiem – edycja 2023 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura-Interwencje 2023”


XIII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2023
23 -29 września 2023 roku
Realizowany w ramach umów:
Umowa nr 01218/22/FPK/FINA z dnia 30 czerwca 2022
Umowa nr ZZB/000823/BF/D z dnia 23 maja 2023
Umowa nr DUK.600.13.2023 z dnia 20 czerwca 2023
Umowa nr 31/WWS-V/Z/780/2023 z dnia 23 maja 2023

Festiwal jest wydarzeniem dostosowaniem do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością wzroku. Jest dostępny i przyjazny dla osób, które nie widzą od urodzenia lub które utraciły wzrok w trakcie swojego życia. Festiwal wyrównuje szanse w dostępnie do kultury i sztuki filmowej. 25 wydarzeń kulturalnych, spektakle i filmy z audiodeskrypcją, spotkania z gośćmi, dyskusje, wykłady, warsztaty, koncerty i spotkania z książką.

www.fkison.defacto.org.pl
https://www.facebook.com/StowarzyszenieDeFacto/

Projekt XIII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2023:
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Dofinansowano ze środków Gminy Miasto Płock
Belka wszystkie logo:


Dofinansowano ze środków: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nazwa zadania: XIII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2023
Dofinansowanie: 113.400,00 zł
Całkowita wartość: 183.907,20 zł
Celem projektu jest organizacja w Płocku XIII edycji Festiwalu Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2023, wspierającego aktywność kulturalną 65 osób z niepełnosprawnością wzroku, umożliwiającego rozwój i pogłębienie fascynacji kinem, teatrem i literaturą, poznanie i integrację z twórcami kultury oraz promowanie w społeczeństwie polskim aktywności kulturalnej odbiorców.


Projekt „Płock - druga zapomniana stolica Polski” realizowany od 02.01.2023 do 1.12.2023 roku

Umowa MHP/PJ/XV/2023/194

Celem zadania jest budowanie wiedzy na temat historii Polski, kultywowanie pamięci o doniosłych kartach dziejów Polski, poprzez upowszechnianie i popularyzację wśród 564 osób z niepełnosprawnością wzroku, wiedzy o powstawaniu początków Państwa Polskiego – poprzez poznanie historii Płocka - drugiej stolicy Państwa Polskiego - i urzędujących tam władców. Cel zadania zostanie zrealizowany przez:

 • Opracowanie i udostępnienie filmu z audiodeskrypcją „Bolesław Śmiały” w reż. Witolda Lesiewicza.

 • Wykonanie makiet 3D, audiodeksrypcji oraz tyflografik, zabytków Płocka z XI/XII w.

 • Zorganizowanie w dniach 10-12 sierpnia spaceru tematycznego o miejscach i zabytkach Płocka z XI/XII w.

 • Zarejestrowania spaceru tematycznego po Płocku w formie nagrań binauralnych, zawierających nagraną opowieść narracyjną oraz AD zabytków, następnie udostępnienie osobom z niepełnosprawnością wzroku rejestracji spaceru dostępnych formatach.

 • Organizację warsztatu tyflograficznego on-line, poświęconego poznawaniu dotykiem przygotowanych wcześniej tyflografik zabytków Płocka.

Pliki do wysłuchania:
Spacer po Płocku Projekt "Płock - druga zapomniana stolica Państwa Polskiego"

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”.


Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa
Program: Patriotyzm jutra
Nazwa zadania: Płock - druga zapomniana stolica Polski”
Całkowita wartość zadania: 64 390,00 zł
Wartość dofinansowania: 50 000 zł
Krótki opis zadania: Celem zadania jest budowanie do 01.12.2023 wiedzy na temat historii Polski, kultywowanie pamięci o doniosłych kartach dziejów Polski, poprzez upowszechnianie i popularyzację wśród 564 osób niewidomych, wiedzy o powstawaniu początków Państwa Polskiego – poprzez poznanie historii Płocka - drugiej stolicy Państwa Polskiego - i urzędujących tam władców. Zadanie wielotorowo przekaże wiedzę o polskiej historii, o budowaniu Państwa Polskiego i jego drugiej stolicy w Płocku - w latach 1079-1138. Projekt ma spójny program oraz koncepcję narracji historycznej. Pozwoli na przepływ wiedzy historycznej z naciskiem na edukację grup wykluczanych.


Projekt Opera Dostępna dla osób niewidomych – edycja 2022
Umowa nr 01149/22/FPK/NCK
Czas realizacji 01.03.2022 do 31.12.2022

Celem zadania jest stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz integracja grup społecznych, które mają utrudniony dostęp do życia kulturalnego.
Cel zostanie osiągnięty poprzez adaptację spektakli „Sen nocy letniej” i „Straszny dwór” z repertuaru Opery Bałtyckiej oraz spektaklu „Grek Zorba” z repertuaru Teatru Wielkiego w Łodzi, do możliwości osób niewidomych (dalej ON) oraz zorganizowanie nieodpłatnych wyjazdów na te spektakle dla łącznie 80 ON i 40 uczniów.
Realizacja projektu będzie popularyzować dziedzictwo o znaczeniu narodowym, poszerzać dostęp do oferty kulturalnej o najwyższej wartości edukacyjnej i artystycznej oraz integrować społecznie ON i młodzież. Projekt wyróżnia się oryginalną i spójną koncepcją oraz uwzględnia specyficzne potrzeby osób mających utrudniony dostęp do kultury. Stwarza warunki do włączania i współdziałania ON i młodzieży szkolnej, zdobywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowania kompetencji odbiorców kultury.
- Spektakl baletowy „Sen nocy letniej” z audiodeskrypcją w Operze Bałtyckiej, 21 października 2022 o godz.19.00
- Spektakl baletowy „Grek Zorba” z audiodeskrypcją w Teatrze Wielkim w Łodzi, 18 listopada 2022 roku godz. 18:30.
- Spektakl operowy „Straszny Dwór" z audiodeskrypcją dla osób niewidomych, 12 listopada godz. 18:00.

Projekt „Opera dostępna dla osób niewidomych - edycja 2022” realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.


Projekt Opera Dostępna dla osób niewidomych Umowa ZZB/0000581/BF/D z dnia 9 kwietnia 2020 roku realizowana od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2023 roku

Celem projektu jest zapewnienie 300 osobom z niepełnosprawnością wzroku dostępu do 6 rejestracji największych spektakli operowych, w celu podniesienia poziomu kompetencji artystycznych i twórczych oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Projekt wyróżnia się̨ oryginalną, spójną̨ koncepcją, uwzgledniającą potrzeby UP. Działania prowadzone będą w sposób umożliwiający rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy jego uczestników.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Nazwa zadania: Opera dostępna dla osób niewidomych
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2023: 234.127,20 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2023: 136.957,93 zł

Krótki opis zadania: Projekt stymuluje kreatywność i aktywizuje twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe spośród osób z niepełnosprawnością wzroku w Polsce.

Projekt zapewni 300 uczestnikom projektu samodzielny dostęp do 6 najważniejszych polskich i światowych rejestracji największych spektakli: „Traviata” Giuseppe Verdiego, „Cyrulik sewilski” Gioachino Rossiniego, „Wesele Figara” Wolfganga Amadeusa Mozarta, „Turandot” Giacomo Pucciniego, „Tosca” Giacomo Pucciniego, „Księżniczka Czardasza” Imre Kalmana.


Projekt Albumy Niewidzialnej Galerii Sztuki Umowa ZZB/0000585/BF/D z dnia 9 kwietnia 2020 roku realizowana od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2023 roku

Celem projektu jest zapewnienie 1.604 osobom niewidomym stałego, samodzielnego dostępu do najważniejszych polskich i światowych dzieł sztuki – poprzez opracowywanie i publikowanie w każdym roku 8 Albumów Niewidzialnej Galerii Sztuki dla Osób Niewidomych, kierowanych do osób z niepełnosprawnością wzroku na nośnikach elektronicznych i zapisie Braille`a.
Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez wydanie w kolejnych edycjach 8-miu Albumów Niewidzialnej Galerii Sztuki . Albumy będą zawierały audiodeskrypcje i tylfoobrazy.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Nazwa zadania: Albumy Niewidzialnej Galerii Sztuki
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2023: 299.447,94 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2023: 208.614,29 zł

Krótki opis zadania: W tej edycji projektu wydamy kolejnych osiem Albumów Niewidzialnej Galerii Sztuki . Albumy będą zawierały audiodeskrypcje i tylfoobrazy.

W tej edycji powstaną publikacje o następujących tytułach:

 1. Rzeźba romańska w Polsce na przykładzie kolumn ze Strzelna.

 2. Malarstwo gotyckie Małopolski: Madonna z poziomką i wyjaśnienie średniowiecznej symboliki maryjnej.

 3. Kaplica Zygmuntowska w Krakowie: polski przykład architektury renesansowej.

 4. Jakub Fontana i jego twórczość w Warszawie: barokowa fasada kościoła Świętego Krzyża.

 5. Fasada Pałacu Opatów w Gdańsku: rzadki przykład rokokowej architektury w Polsce.

 6. Olga Boznańska: malarstwo na pograniczu realizmu i impresjonizmu.

 7. Konstanty Laszczka: wybitny rzeźbiarz światowego formatu i jego spadkobiercy.

 8. Alina Szapocznikow: rzeźba jako rozliczenie duszy z ciałem.


Projekt Opera za Rogiem – edycja 2022
Projekt Opera za Rogiem – edycja 2022 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura-Interwencje 2022”

Teatr operowy jest wyjątkową formą artystycznego spotkania wielu sztuk: poezji, muzyki i obrazu, pięknego śpiewu, gry aktorskiej, choreografii, dekoracji, tańca, wreszcie – wyjątkowej przestrzeni sceny. Dzięki ogromnej sile przekazu, opera oddziałuje na emocje, zmysły i wyobraźnię, nigdy nie pozostawia nikogo obojętnym.

W 2022 roku Stowarzyszenie „De Facto” opatrzyło audiodeskrypcją następujące spektakle:
„Wesele Figara” Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Glyndenbourne Opera House, „Traviata” Giuseppe Verdiego w wykonaniu Teatro Regio di Parma,
„Cyrulik sewilski” Gioachino Rossiniego w wykonaniu Radio Symphony Orchestra Stuttgart,
„Tosca” Giacomo Puccini w wykonaniu Madryt Teatro Real,
„Księżniczka Czardasza” Imre Kalmana w wykonaniu Opera Australia

Dzięki projektowi „Opera za Rogiem – edycja 2022 trafiamy z wyjątkowymi spektaklami operowymi i operetkowymi do wyjątkowej grupy odbiorców.


Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Umowa ZZB/0000756/BF/D z dnia 19 maja 2022 roku
realizowana od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2025 roku

Celem projektu jest zapewnienie 299 osobom niewidomym (dalej ON) dostępu do filmów, w celu podniesienia poziomu kompetencji artystycznych i twórczych oraz kształtowanie poczucia, ż e kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Projekt stymuluje kreatywność i aktywizuje twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe spośród ON w Polsce. Projekt umożliwia kontynuowanie działania Internetowego Klubu Filmowego ON „Pociąg” który działa od 2012 roku, skupia 299 niewidomych członków i jest największym klubem filmowym w Polsce. Aktualny Program Internetowego Klubu Filmowego „Pociąg” wprowadzenia oraz dyskusje dostępne są na stronie www.ikfon.defacto.org.pl.

Filmy Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” można oglądać na Portalu Filmowym Osób Niewidomych „Pociąg” https://portalfilmowy.defacto.org.pl/

Nazwa zadania: Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2023: 149.867,65 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2023: 89.250,00 zł
Krótki opis zadania: Projekt zapewnia 299 osobom niewidomym samodzielny dostęp do 14 filmów fabularnych i 8 odcinków serialu, poprzez zaadaptowanie ich do potrzeb i możliwości osób niewidomych oraz rozdystrybuowanie na dostępnych nośnikach. Zaadaptowane filmy są wytwarzane na nośnikach elektronicznych w ilościach wynikających z zamówień osób niewidomych, zapisanych w bazie danych IKF ON „Pociąg. Filmy są wysłane do 299 osób niewidomych na płytach DVD i udostępnione on-line. Osoby niewidome mogą oglądać zaadaptowane filmy w komfortowych warunkach domowych, mogą powtórzyć sceny trudne w odbiorze by bezwzrokowo objąć jak najwięcej elementów składających się całość filmu, czyli ścieżkę dialogową, ścieżkę AD oraz muzykę.


XII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2022
od 17.09.2022 do 23.09.2022 roku

Realizacja projektu od 01.04.2022 do 30.11.2022

Szczegółowy Program XII Festiwalu Kultury i Sztuki (Osób Niewidomych) Płock 2022
na www.fkison.defacto.org.pl
oraz
https://www.facebook.com/StowarzyszenieDeFacto/
 

Projekt XII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2022

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze środków Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Dofinansowano ze środków Gminy Miasto Płock

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
XII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2022
DOFINANSOWANIE 89.455,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 158.021,29 zł

Celem projektu jest organizacja w Płocku XII edycji Festiwalu Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2022, wspierającego aktywność kulturalną 60 osób z niepełnosprawnością wzroku, umożliwiającego rozwój i pogłębienie fascynacji kinem, teatrem i literaturą, poznanie i integrację z twórcami kultury oraz promowanie w społeczeństwie polskim aktywności kulturalnej odbiorców.


„Niewidomi na tatarskim szlaku. Meczety i Mizary”
projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 13.04.2022 do 31.10.2022 roku

W projekcie łączymy działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe i wiedzę na jego temat i jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej osób z największymi barierami. Dotcieramy do miejsc cennych dla dziedzictwa, do których dotarcie poznawcze i fizyczne jest dla osób z niepełnosprawnością wzroku Państwa trudniejsze. Zrobimy to wspólnie, wypełniając misję „Wspólnie dla dziedzictwa”. Już w dniach 7-10 września 2022 grupa ze Stowarzyszenia „De Facto” z niepełnosprawnością wzroku oraz wolontariusze ruszamy tatarskim szlakiem, także na tandemach.

Podlasie od wieków jest miejscem współistnienia wielu kultur. Bogate tradycje wynikają z współistnienia i przenikania wielu religii wyznawanych na terenach Podlasia. Jedną z nich jest islam wyznawany przez Tatarów Polskich. Kruszyniany i Bohoniki ostały się jedynymi gminami wyznaniowymi terenie Polski posiadającymi zabytkowe meczety i mizary - ogłoszone Pomnikami Historii.

Podczas wyjazdu:

 • Nagramy film dokumentalny „Niewidomi na tatarskim szlaku" oddający klimat multizmysłowego poznania i doświadczania

 • Zarejestrujemy spacery po Supraślu, Sokółce, Kruszynianach, Bohonikach i okolicach

 • Przedstawimy opracowane w projekcie: makiety 3D meczetów w Bohonikach i Kruszynianach oraz tyflografiki i audiodeskrypcję miejsc, symboli wraz istotnym kontekst kulturalno - historycznym opracowanym przez historyków

 • Zorganizujemy warsztaty edukacyjne on-line „Polscy Muzułmanie na Podlasiu”

Projekt dofinansowano ramach Programu Wspólnie dla Dziedzictwa ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa


DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Nazwa Programu: Wspólnie dla dziedzictwa
Nazwa zadania: Niewidomi na tatarskim szlaku. Meczety i Mizary
DOFINANSOWANIE 71100,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 88995,00 PLN
Opis zadania: Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niewidomych i słabowidzących, w zakresie roli i wartości dziedzictwa wielokulturowego Podlasia poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie wiedzy na temat Pomników Historii Podlasia oraz ich znaczenia i wartości w budowaniu wielokulturowej Rzeczypospolitej.


Projekt „Początki Państwowości Polski – Gniezno”
realizowany w okresie od 15.05.2022 do 02.12.2022 roku
Umowa MHP/PJ/XIV/2022/191

W ramach projektu „Początki Państwowości Polski – Gniezno, zapraszamy Państwa do Gniezna, do Muzeum Początków Państwa Polskiego. Legendarnej, „pierwszej stolicy” Polski. Spotkania przybliżą pierwsze wieki naszej państwowości, okres panowania pierwszych władców z dynastii piastowskiej. Zobaczymy nie tylko jak kształtowała się Polska, ale także jak żyli w niej nasi przodkowie. W programie projektu między innymi zwiedzanie wystaw MPPP : „Początki państwa polskiego” „Piastów malowane dzieje” czy „Sztuka romańska”.
Nasz pobyt w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w dniach 25-26 sierpnia, to także prelekcje, w formie lekcji muzealnych "Jak powstawało państwo polskie?” , "Jak żyli ludzie 1000 lat temu?”. Zwiedzimy Wzgórze Lecha z Katedrą we współpracy Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej i przespacerujemy się szlakiem królów polskich koronowanych w Gnieźnie, którzy zostali uwiecznieni na pełnowymiarowych pomnikach. Nasze spacery opatrzone będą bogato audiodeskrypcją i tyflografikami przygotowanymi specjalnie dla osób z niepełnosprawnością wzroku i udostępnione dla szerokiego grona zainteresowanych.
Jesienią zaprosimy Państwa na warsztaty online” - „czytania” tyflografik oraz historyczne. Wśród zaproszonych prelegentów jest Pan Paweł Łepkowski redaktor naczelny „Do Rzeczy Historia”, autor między innymi artykułów jak „Bitwa, w której wygraliśmy Polskę” oraz „Piastowie. Jak zakłamano historię”. Zaprosimy Państwa na pokaz filmu z audiodeskrypcją pt. „Gniazdo” reż. Jan Rybkowski. Dramat historyczny z 1974 roku. W roli Mieszka I Wojciech Pszoniak. Film poleca krytyk filmowy Maciej Gil.
Projekt jest realizowany we współpracy z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”.


Od 1.01.2021 - 31.12.2021 roku Stowarzyszenie „De Facto” realizuje projekt „Adaptacja i wydawanie miesięcznika „Kino” dla osób niewidomych
Umowa nr DUK.50.24559.2021

„Kino” Miesięcznik poświęcony twórczości i edukacji filmowej. W piśmie publikowane są recenzje filmów z bieżącego repertuaru kin, DVD i książek o tematyce filmowej, relacje z festiwali filmowych, wywiady z twórcami, eseje i analizy z dziedziny filmoznawstwa. Do tego bieżące informacje o imprezach oraz konkursach i nagrodach filmowych. Z pismem związana jest Nagroda im. Bolesława Michałka przyznawana dla najlepszej książki filmowej roku oraz Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego przyznawana młodym aktorom wyróżniającym się wybitną indywidualnością. Dzięki realizacji projektu miesięcznik „Kino” dostępne jest dla osób niewidomych i słabowidzących w plikach HTML, TXT oraz audio mp3.

Dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej


Stowarzyszenie „De Facto” oraz Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (DZdN) Dział Zbiorów dla Niewidomych utworzyły i prowadzą Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Polską Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych (KZCFzA).
Realizacja projektu Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych będzie trwała od 2020-2022 roku.

Stowarzyszenie „De Facto“ w roku 2021 roku zasili Krajowy Zasób 32 filmami z AD Łącznie przez wszystkie lata współpracy to aż 183 ścieżek z audiodeskrypcją.
Tytuły przekazane w 2021 roku:

 1. „Dzięki Bogu”- reż. Francois Ozon

 2. „Proxima”- reż. Alice Winocour

 3. „Kłamstewko”- reż. Lulu Wang

 4. „Ojciec”- reż. Kristina Grozeva/Petar Valchanov

 5. „Nic nie ginie”- reż. Kalina Alabrudzińska

 6. „Monument”- reż. Jagoda Szelc

 7. „Nędznicy”- reż. Ladj Ly

 8. „Kraina miodu”- reż. Tamara Kotevska/Ljubomir Stefanov

 9. „Jojo Rabbit”- reż. Taika Waititi

 10. „Powstanie Warszawskie”- reż. Jan Komasa

 11. „Kanał”- reż. Andrzej Wajda

 12. „Madame Butterfly”- komp. Giacomo Puccini

 13. „Aida”- komp. Giuseppe Verdi

 14. „Carmen”- komp. Georges Bizet

 15. „Halka”- komp. Stanisław Moniuszko

 16. „Fidelio”- komp. Ludwig van Beethoven

 17. „Cosi fan tutte”- komp. Wolfgang Amadeus Mozart

 18. „Wesoła wdówka”- komp. Ferens Lehar

 19. „Łucja z Lammermooru”- komp. Gaetano Donizetti

 20. „Don Giovanni”- komp. Wolfgang Amadeus Mozart

 21. „Zemsta nietoperza”- komp. Johann Strauss

 22. „Wysoka dziewczyna”- reż. Kantemir

 23. „1917”- reż. Sam Mendes

 24. „Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia” – reż. Teona Strugar Mitevska

 25. „Mężczyzna imieniem Ove”- reż. Hannes Holm

 26. „Czarnobyl” odc. 1 reż. Johan Renck

 27. „Czarnobyl” odc. 2 reż. Johan Renck

 28. „Czarnobyl” odc. 3 reż. Johan Renck

 29. „Czarnobyl” odc. 4 reż. Johan Renck

 30. „Czarnobyl” odc. 5 reż. Johan Renck

 31. „Babyteeth”- reż. Shannon Murphy

 32. „Małe kobietki”- reż. Greta Gerwig

Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych jest portalem filmowym skierowanym na udostępnianie sztuki filmowej bardzo szerokiej grupie osób niewidomych i słabowidzących. Siedziba Zasobu, Dział Zbiorów dla Niewidomych (DZdN) jest instytucją uznaną i najbardziej dedykowaną gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów kultury wszystkim osobom niewidomym w Polsce.
➡Jak skorzystać z zasobu?
➡Instrukcja korzystania z odtwarzacza on-line filmów.
➡Cechy odtwarzacza filmów on-line.
Te wszystkie informacje oraz aktualny spis filmów z audiodeskrypcją udostępnionych w ramach Krajowego zasobu link: http://dzdn.pl/filmy-z-audiodeskrypcja/krajowy-zasob-spis/
Dodatkowo ścieżki audiodeskrypcji do filmów są przekazywane i archiwizowane w Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa
Projekt „Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Nazwa zadania: Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych.
Całkowita wartość zadania: 295.980,00 zł
Wartość dofinansowania: 176.568,00 zł
Krótki opis zadania: Projekt jest zgodny z polityką państwa w zakresie opracowania, digitalizacji i udostępnienia osobom niewidomym obiektów o szczególnym znaczeniu dla ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego. Umożliwia ponowne wykorzystywanie zdigitalizowanych zasobów filmów z audiodeskrypcją do celów popularyzacyjnych i edukacyjnych w środowisku osób niewidomych. W ramach zadania będzie kontynuowane w partnerstwie z Działem Zbiorów dla Niewidomych działanie pierwszego i jedynego w Polsce Krajowego zasobu cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych. Będą kontynuowane działania dla zwiększenia dostępności opracowanych i zdigitalizowanych zasobów, przy zastosowaniu atrakcyjnych form ich prezentacji, także wykorzystujących możliwości nowoczesnych technologii, w celu przełamywania barier w dostępie do dóbr kultury osób niewidomych wykluczonych cyfrowo.


Stowarzyszenie „De Facto” realizuje projekt
Opera za Rogiem – edycja 2021

Celem zadania jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym 200 osób niewidomych, poprzez zaadaptowanie i zorganizowanie, unikalnych w Polsce, 8 pokazów rejestracji najsłynniejszych spektakli operowych, upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury wśród osób niewidomych, dotąd wykluczanych z kultury z powodu niewidzenia i barier w samodzielnym poruszaniu się.
Zostaną zaadaptowane do potrzeb osób niewidomych rejestracje 4 nowe spektakle operowe i operetkowe oraz udostępnione wraz z 4 spektaklami które zostały wcześniej opracowane, w całej Polsce w sposób dostępny i przyjazny dla osób niewidomych. Przed każdym pokazem będzie zorganizowana prelekcja dla osób niewidomych, pozwalająca zrozumieć sztukę operową i libretto organizowanych pokazów.
Zadanie będzie wspomagać lokalne społeczności w działaniach zapobiegających dyskryminacji kulturalnej osób niewidomych, umożliwiając Im trwałą partycypację w otwartym życiu kulturalnym i zwiększenie kompetencji kulturalnych.
„Opera za Rogiem” spektakle operowe z audiodeksrypcją:

 • Opera „Halka” Stanisława Moniuszki w wykonaniu chóru i orkiestry Opery Wrocławskiej pod dyrekcją Ewy Michnik, (140 min.);

 • Opera „Carmen” Georges`a Bizeta w wykonaniu chóru i orkiestry Royal Opera House Covent Garden w Londynie pod dyrekcją Zubina Mehta, (164 min.);

 • Opera „Aida” Giuseppe Verdiego w wykonaniu chóru i orkiestry Fondazione Arturo Toscanini pod dyrekcją Massimiliano Stefanelliego, (142 min.);

 • Opera „Madame Butterfly” Giacomo Pucciniego w wykonaniu chóru i orkiestry Teatro alla Scala pod dyrekcją Lorin Maazela, (144 min.);

 • Operetka „Wesoła wdówka” Franz Lehar w wykonaniu The San Francisco Opera, czas trwania 141 min

 • „Włoszka w Algierze” Gioacchino Rossini w wykonaniu Orkiestra Symfoniczna Radia w Stuttgarcie oraz Bułgarski Chór Męski z Sofi pod dyrekcją Ralfa Weikerta, 148 min.

 • Operetka „Zemsta nietoperza” Johann Strauss, w wykonaniu The Glyndebourne Festival Opera, 160 min

 • Opera „Rigoletto” Giuseppe Verdi, w wykonaniu Chór i orkiestra dell'Arena di Verona pod dyrekcją Marcello Viottiego, 134 min.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura Interwencje 2021”


Opera dostępna dla Osób Niewidomych- edycja 2021
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto”
w okresie od 1.03.2021 do 31.12.2021

Realizacja projektu popularyzuje dziedzictwo o znaczeniu narodowym. Poszerza dostęp do oferty kulturalnej o najwyższej wartości edukacyjnej i artystycznej oraz integruje społecznie osoby niewidome i młodzież. Projekt stwarza warunki do włączania i współdziałania osób niewidomych i młodzieży szkolnej, zdobywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowania kompetencji odbiorców kultury.
Planowane spektakle operowe z audiodeskrypcją
6.11.2021 (sobota) godz.18.30 „Don Pasquale” kompozytor Gaetano Donizetti, opera buffa w trzech aktach, czas trwania 2 godz.30 min, dyrygent Marta Kosielska. W Teatrze Wielkim w Łodzi Don Pasquale gościł wielokrotnie – za każdym razem w najlepszych obsadach, zróżnicowanych wizjach scenicznych i interpretacjach realizatorskich, a każde jego pojawienie się skutecznie bawiło Publiczność przynosząc jej chwile relaksu i szczerego uśmiechu.
Nie ma wątpliwości, że i tym razem – także za sprawą znakomitej obsady – będzie podobnie. A ponieważ każde pokolenie musi mieć „swojego” Don Pasquala.
21. 11.2021 ( niedziela) godz.18.00 Opera GŁOS LUDZKI / TROUBLE IN TAHITI Francis Poulenc / Leonard Bernstein. To wieczór dwóch jednoaktowych oper. Spektakl z widownią na scenie. Podczas jednego wieczoru zaproponujemy osobom z niepełnosprawnością wzroku dwie jednoaktowe opery współczesne w reżyserii Michała Znanieckiego, kierownictwo muzyczne nad mini sprawuje Adam Banaszak. Warto przeżyć ten pełen emocji wieczór w Teatrze Wielkim w Łodzi. Zaprosimy widzów na scenę by w bezpośredniej bliskości z artystami mogli poczuć ogarniające ich emocje.

Projekt „Opera dostępna dla Osób Niewidomych - edycja 2021
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Nazwa zadania: Opera dostępna dla Osób Niewidomych - edycja 2021
Całkowita wartość zadania: 52.100,00 zł
Wartość dofinansowania: 39.000,00 zł
Krótki opis zadania: Celem zadania jest stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz integracja grup społecznych, które mają utrudniony dostęp do życia kulturalnego, poprzez adaptację 3 spektakli w Teatrze Wielkim w Łodzi do możliwości osób niewidomych oraz zorganizowanie nieodpłatnych wyjazdów na te spektakle dla łącznie 105 ON i 55 uczniów.

 


 „Wszystkie zmysły na Gdynię – odkrywanie i poznawanie dziedzictwa miasta przez osoby niewidome” to projekt Stowarzyszenia „De Facto” dla miłośników dziedzictwa narodowego

W okresie od 27 maja do 31 października 2021
w ramach projektu zrealizujemy

 • Wyprawę na tandemach, na której odkryjemy i poznamy dziedzictwo kulturowe i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości a przede wszystkim gdyński szlak modernizmu. Gdynia jest unikatowa na skalę światową, bo obok Tel Awiwu i Brasilii to miasto, w którym udało się w duchu awangardy modernizmu zbudować całe śródmieście. Poznany jej architekturę, usłyszymy opowieści o emigrantach z Gdyni, legendy z polskich transatlantyków oraz poznamy osoby kultywujące kulturę i tradycję Gdyni. Poznamy kaszubskie smaki. Smaki związane z polską tradycją kulinarną, która odegrała niebagatelną rolę w pielęgnowaniu obyczajów Polaków w czasie zaborów i tworzeniu wspólnoty Polaków.

 • Bezwzrokowe poznawanie, opracowanych w technologii druku 3D, makiet obiektów gdyńskiego modernizmu: Dworca Morskiego, Kamienicy Orłowskich i Domu Żeglarza. Będziemy poznawać je razem z wolontariuszami.

 • Spacery tematyczne po Gdyni i wspólnie z wolontariuszami opracowywanie audiodeskrypcji pereł szlaku modernistycznego, między innymi budynków : Dworca PKP, Sądu Rejonowego, ulicy 10-tego Lutego, BGK, ZUS, Banku Polskiego, Poczty Polskiej, Banku Gospodarstwa Krajowego, uliczki Abrahama i kamienicy nr 28, kamienicy Orłowskich, Skweru Kościuszki, kamienic Jurkowskiego, Peszkowskiego, Pręczkowskiego, Alei JPII, Domu Żeglarza Polskiego, Stacji Morskiej i MIR.

 • Warsztaty „Miting z dziedzictwem” 3-godzinne spotkanie online z licencjonowanym przewodnikiem po Gdyni Łukaszem Darskim oraz historyczką sztuki Anną Cirocką. Dowiemy się czym jest Pomnik Historii w kontekście miasta nazywanego „polskim oknem na świat” i jak rozwijała się Gdynia szczególnie w okresie międzywojennym. Zapoznamy Państwa z przyczynami i skutkami emigracji na przestrzeni najbardziej intensywnych 200 lat jej trwania. Przybliżymy biografię miasta, którego początki sięgają wczesnego średniowiecza, a które miastem jest dopiero od stu lat. W tym krótkim czasie stało się jednym z najlepszych miejsc do życia. Mówi się, że w Gdyni mieszkają najszczęśliwsi ludzie. Oprócz modernizmu – nurtu stylistycznego, który na unikatową, światową skalę rozwinął się właśnie w tym mieście „z morza i marzeń” przedstawimy Państwu kilka miejsc, które warto zobaczyć, których warto doświadczyć nie tylko wzrokiem. Mamy nadzieję, że zdołamy Państwu wyjaśnić, co spowodowało, że w ciągu kilku dekad Gdynia stała się perłą modernizmu, oknem na świat i miejscem uśmiechniętych ludzi. To kolejne spotkanie z dziedzictwem naszej kultury. Tym razem zapoznamy Was z dziejami Gdyni, historią emigracji, przybliżymy pojęcia związane z kulturą materialną i niematerialną Dziedzictwa Narodowego.

Projekt „Wszystkie zmysły na Gdynię – odkrywanie i poznawanie dziedzictwa miasta przez osoby niewidome” Dofinansowano ramach Programu Wspólnie dla Dziedzictwa ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa


„Mosty pamięci - Powstanie Warszawskie”
Realizacja zadania od dnia 4.05.2021 do 30.11.2021
Umowa MHP/PJ/2021/3032

„Dzień 1 sierpnia 2021 będzie naszym kolejnym spokojnym i szczęśliwym dniem. Nie zapominajmy jednak, że ten spokój komuś zawdzięczamy. Powstanie Warszawskie ,,tu i teraz” to nade wszystko obowiązki. Kultywowanie pamięci Powstania Warszawskiego to działanie na rzecz bezpieczeństwa państwa. Zadbane i pielęgnowane mogiły Powstania Warszawskiego są dowodem na to, że sztafeta powstańcza trwa, a potencjalny agresor musi mieć świadomość, że każdy Polak nosi w plecaku tradycję Powstania Warszawskiego”.

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

 1. Wykonanie audiodeskrypcji do filmów: „Kurier” reż. Władysława Pasikowskiego, „Miasto 44” i „Powstanie Warszawskie” reż. Jana Komasy oraz „Kanał” reż. Andrzej Wajdy.

 2. zorganizowanie warsztatów edukacyjno- animacyjnych (online) dla osób niewidomych poświęconych Powstaniu Warszawskiemu,

 3. Opracowanie tyflografik i audiodeskrypcji symboli, pomników miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim. Tyflografiki najważniejszych, miejsc, postaci i symboli Powstania Warszawskiego: Gmachu PAST-y, Kotwicy Polski walczącej na Kopcu Czerniakowskim, Pomnika Ofiar Rzezi Woli, Pomnika Gloria Victis na Powązkach, Pomnika Małego Powstańca na Starym Mieście, Pomnika Polegli Niepokonani na Cmentarzu Wolskim, Pomnika Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich, samolotu Liberator B24J, pistoletu VIS, pistoletu Parabella, pistoletu maszynowego Sten, granatu filipinka.

 4. zorganizowanie Warsztatów tyflograficznych (online) dla osób niewidomych poświęconych poznawaniu miejsc walk, symboli, pomników Powstania,

 5. zorganizowanie dwóch wirtualnych spacerów po Muzeum Powstania Warszawskiego i ulicach powstańczej Warszawy, miejscach walk i pamięci Powstania nagranych techniką binauralną.

Przy realizacji zadania „Mosty pamięci – Powstanie Warszawskie” będziemy współpracować z Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.

Nazwa zadania: „Mosty pamięci - Powstanie Warszawskie”
Całkowita wartość zadania: 72.900,00 zł
Wartość dofinansowania: 58.000,00 zł

Krótki opis zadania: Projektem „Mosty pamięci - Powstanie warszawskie”, Stowarzyszenie „De Facto” pragnie przybliżyć osobom z niepełnosprawnością wzroku genezę, przebieg i znaczenie Powstania Warszawskiego. Minimum 480 osób z niepełnosprawnością wzroku obejrzy filmy z audiodeskrypcją, weźmie udział w warsztatach, edukacyjnych i warsztatach tyglograficznych oraz weźmie udział w wirtualnych spacerach po powstańczej Warszawie oraz odwiedzi ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Projekt realizowany będzie w współpracy i przy wsparciu merytorycznym Muzeum Powstania Warszawskiego.


XI Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2021
od 25.09.2021 do 1.10.2021 roku
Realizacja projektu od 01.04.2021 do 30.11.2021
Zapraszamy na stronę festiwalu
www.fkison.defacto.org.pl
oraz
https://www.facebook.com/StowarzyszenieDeFacto/
Zapraszamy do kontaktu: festiwal@defacto.org.pl

 

XI Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2021
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Dofinansowano ze środków Gminy Miasto Płock
Dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Nazwa zadania: XI Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2021
Całkowita wartość zadania: 166 415,55 zł
Wartość dofinansowania: 150 455,55 zł
Krótki opis zadania: Festiwal będzie trwał 7 dni i umożliwi 55 osobom niewidomym i 30 osobom widzącym z terenu Polski udział w 25 imprezach festiwalowych w pełni dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. 25 wydarzeń kulturalnych na żywo w Płocku i online: pokazy filmowe i spektakle z audiodeskrypcją, spotkania, dyskusje i wykłady, koncerty, spotkanie z książką.


Projekt „Świat poza ramami” – obrazy opowiedziane osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto”
od 1.01.2021 do 31.03.2022

To czteroczęściowa publikacja. W cyklu zatytułowanym „Cztery zmysły”, słowem, dźwiękiem i emocjami, malujemy obrazy sztuki dawnej. Każda z publikacji to biografia malarza, historia obrazu, ale i opowieść, która ożywia obraz. Przenosi nas w świat fikcji, by lepiej zrozumieć twórcę i jego dzieło:

 • „Narcyz” Michelangelo Merisi da Caravaggio – „Świat poza ramami” obraz opowiedziany osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami (Wzrok);

 • „Ofelia” Johna Everetta Millais - „Świat poza ramami” obraz opowiedziany osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami (Słuch);

 • „Kobieta w błękitnej sukni” Johannesa Vermeera - „Świat poza ramami” obraz opowiedziany osobom niewidomym słowem, dźwiękiem emocjami (Dotyk);

 • „Adami Ewa” Lucasa Cranacha Starszego - „Świat poza ramami” obraz opowiedziany osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami (Smak)

Publikacje dostępne płytach CD oraz zamieszczone do wysłuchania na https://portalfilmowy.defacto.org.pl w zakładce Słuchowiska.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Nazwa zadania: „Świat poza ramami” – obrazy opowiedziane osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami
Całkowita wartość zadania: 91349,16 zł
Wartość dofinansowania: 91349,16 zł
Krótki opis zadania: To czteroczęściowa publikacja. W cyklu zatytułowanym „Cztery zmysły”, słowem, dźwiękiem i emocjami, malujemy obrazy sztuki dawnej. Każda z publikacji to biografia malarza, historia obrazu, ale i opowieść, która ożywia obraz. Przenosi nas w świat fikcji, by lepiej zrozumieć twórcę i jego dzieło.


Projekt „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby
realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 1.01.2021 do 31.03.2022

To czteroczęściowa publikacja o dziełach malarstwa i rzeźby znajdujących się w 4 muzeach w Polsce i Europie. Tematem publikacji jest „Tradycja akademicka kontra twórcza nowoczesność. Śladami krakowskich artystów przełomu XIX i XX wieku”:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe w Krakowie (Sukiennice)
Dom Mehoffera w Krakowie
Musee d’Orsay w Paryżu

Publikacje dostępne na płytach CD oraz zamieszczone do wysłuchania na https://portalfilmowy.defacto.org.pl w zakładce Słuchowiska.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Nazwa zadania: „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby„

Całkowita wartość zadania: 105957,60 zł
Wartość dofinansowania: 96264,00 zł
Krótki opis zadania: To czteroczęściowa publikacja o dziełach malarstwa i rzeźby znajdujących się w 4 muzeach w Polsce i Europie. Tematem publikacji jest „Tradycja akademicka kontra twórcza nowoczesność. Śladami krakowskich artystów przełomu XIX i XX wieku”. W ramach projektu zaprezentujemy: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie (Sukiennice),Dom Mehoffera w Krakowie, Musee d’Orsay w Paryżu.


Stowarzyszenie „De Facto” oraz Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (DZdN) Dział Zbiorów dla Niewidomych utworzyły i prowadzą Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych (KZCFzA).

Realizacja projektu Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych będzie trwała od 2020-2022 roku.

Stowarzyszenie „De Facto“ w roku 2020 roku zasiliło Krajowy Zasób 32 filmami z AD !.

Łącznie przez wszystkie lata współpracy to aż 150 ścieżek z audiodeskrypcją.

W 2020 były to między innymi filmy:
„Ból i blask”- reż. Pedro Almodóvar, „Nie ma nas w domu- reż. Ken Loach, „Forrest Gump”- reż. Robert Zemeckis, „Van Gogh. U bram wieczności”- reż. Julian Schnabel, „Taksówkarz”- reż. Martin Scorsese, „Piknik pod wiszącą skałą”- reż. Peter Weir, „Helikopter w ogniu” reż. Ridley Scott, „Boże ciało” reż. Jan Komasa, „Fuga” reż. Agnieszka Smoczyńska „Ułaskawienie” reż. Jan Jakub Kolski.

Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych jest portalem filmowym skierowanym na udostępnianie sztuki filmowej bardzo szerokiej grupie osób niewidomych i słabowidzących. Siedziba Zasobu, Dział Zbiorów dla Niewidomych (DZdN) jest instytucją uznaną i najbardziej dedykowaną gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów kultury wszystkim osobom niewidomym w Polsce.
➡Jak skorzystać z zasobu?
➡Instrukcja korzystania z odtwarzacza on-line filmów.
➡Cechy odtwarzacza filmów on-line.
Te wszystkie informacje oraz aktualny spis filmów z audiodeskrypcją udostępnionych w ramach Krajowego zasobu link: http://dzdn.pl/filmy-z-audiodeskrypcja/krajowy-zasob-spis/

Projekt „Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych” Dofinansowanio ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze środków z Funduszu Promocji Kultury uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


Od 1.01.2020 - 31.12.2020 roku Stowarzyszenie „De Facto” realizuje
projekt „Adaptacja i wydawianie miesięcznika „Kino” dla osób niewidomych

„Kino” Miesięcznik poświęcony twórczości i edukacji filmowej. W piśmie publikowane są recenzje filmów z bieżącego repertuaru kin, DVD i książek o tematyce filmowej, relacje z festiwali filmowych, wywiady z twórcami, eseje i analizy z dziedziny filmoznawstwa. Do tego bieżące informacje o imprezach oraz konkursach i nagrodach filmowych. Z pismem związana jest Nagroda im. Bolesława Michałka przyznawana dla najlepszej książki filmowej roku oraz Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego przyznawana młodym aktorom wyróżniającym się wybitną indywidualnością. Dzięki realizacji projektu miesięcznik „Kino” dostepne jest dla osób niewidomych i słabowidzących w plikach HTML, TXT oraz audio mp3.

Dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej


Projekt „Widząc inaczej" - wolontariat uczniów na rzecz osób niewidomych to projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” w okresie od 2.01.2020 do 30.11.2020 roku.

Stowarzyszenie „De Facto” we współpracy ze szkołami w całej Polsce organizuje warsztaty edukacyjno – integracyjne online dla wolontariuszy. W warsztatach aktywnie uczestniczą osoby niewidome. W czasie szkoleń z zakresu wykonywania audiodeskrypcji (AD) obiektów historycznych (architektury i sztuki) wolontariusze samodzielnie wykonają AD obiektów historycznych ważnych dla poznania i zrozumienia historii Polski. Odbędą szkolenie z zakresu podstawowych i bardziej zaawansowanych terminów z zakresu historii sztuki obiektów architektonicznych. A wszystko po to, by poznać zasady opracowania audiodeskrypcji dla osób niewidomych wszystkich wizualnych elementów przestrzeni, które zwykle są atrakcyjne ale często niedostępne dla osób niewidomych. Wolontariusze poznają ograniczenia i możliwości osób niewidomych we współczesnym świecie: w codziennym życiu, w pracy, w dostępie do informacji. Przekonają się jak ważna jest aktywność i zaangażowanie się w życie obywatelskie i jak potrzebny jest wolontariat na rzecz osób niewidomych.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2020

Więcej o realizacji projektu na profilu. Zapraszmy!:) https://www.facebook.com/niewidzeprzeszkodewolontariat


„Mosty pamięci – Irena Sendlerowa”
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto”
w okresie od 6.05.2020 do 30.11.2020 roku

Program „Patriotyzm jutra” służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii. Na ukazaniu historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący.

W ramach projektu opracowaliśmy audiodeskrypcję do sześciu filmów o działalności Ireny Sendlerowej, o archiwum podziemnego getta i historii Żydów na ziemiach polskich. Wykonaliśmy audiodeskrypcję planów, symboli, postaci i dokumentów, związanych działalnością Ireny Sendlerowej i Getta Warszawskiego. Zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjne online dla odkrywania miejsc pamięci związanych z życiem i działalnością Ireny Sendlerowej. Przeprowadziliśmy akcję „Mosty pamięci” w wyniku której powstało wyjątkowe wydawnictwo - Listy zawierające świadectwa i osobiste przesłania uczestników projektu. Więcej o projekcie tutaj


„Posłuchaj, aby poznać dziedzictwo kulturowe Wolnego Miasta Gdańska”.

To projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto w okresie od 13.07.2020 do 31.10.2020 roku.

Nagrania techniką binauralną, audiodeskrypcja, opowieść narracyjna składają się na niecodzienne spacery po trzech obiektach dziedzictwa kulturowego Miasta Gdańska : Katedry Oliwskiej, Westerplatte i Twierdzy Wisłoujście.

Nagrania powstały z udziałem osób niewidomych oraz wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku oraz wolontariuszy ze Stowarzyszenia Kulturalno - Edukacyjnego MOST w Gdańsku.

W ramach projektu odbyły się warsztaty online, spotkanie z twórcami oraz premierowe odsłuchanie spacerów po trzech obiektach dziedzictwa kulturowego Miasta Gdańska.

Spacery do posłuchania tutaj

„Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa”


„Pociąg” - portal filmowy dla osób niewidomych

To projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto”
w okresie od 4.05.2020 do 30.10.2020 roku

„Pociąg” - portal filmowy online dla osób niewidomych. Zapewnia osobom niewidomym i słabowidzącym bezpłatny dostęp do oferty kulturalnej.Tworzy warunki do obecności osób niewidomych i słabowidzących w kulturze za pomocą narzędzi online. Czyni sztukę filmową i teatralną otwartą, powszechną i bezgraniczną. Tworzy szanse na aktywne spędzanie czasu wolnego, na uczestnictwo w sztuce, pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności. Rozwija kapitał kulturowy oraz kompetencje cyfrowe osób niewidomych i słabowidzących.Portal filmowym dla osób niewidomych „Pociąg” umożliwia rozszerzenie działań Stowarzyszenia "De Facto" na polu edukacji kulturalnej.

„Pociąg” - portal filmowy dla osób niewidomych Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”


19-25 września 2020 roku

X Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2020.
25 wydarzeń kulturalnych online: pokazy filmowe i spektakle z audiodeskrypcją, spotkania, dyskusje i wykłady, koncerty, spotkanie z książką.
Udział w Festiwalu jest bezpłatny i możliwy na podstawie zaproszeń, po ówczesnym zarejestrowaniu się.
Program festiwalu i informacje jak otrzymać zaproszenie na Festiwal znajdziecie Państwo na:
www.fkison.defacto.org.pl
oraz
https://www.facebook.com/StowarzyszenieDeFacto/

Zapraszamy do kontaktu: festiwal@defacto.org.pl

Stowarzyszenie „De Facto”


Stowarzyszenie „De Facto” w okresie od 18.07.2019 do 30.10.2019 realizuje projekt „Dotknąć dziedzictwa”.

W ramach zadania „Dotknąć dziedzictwa” skupiamy się na działaniach edukacyjnych oraz popularyzujących dziedzictwo kulturowe wśród Osób Niewidomych i młodzieży. Na szkoleniach wolontariuszy z zakresu audiodeskrypcji , na opracowaniu albumu audiodeskrypcji i tyflografik 14 Pomników Historii. A wszystko to posłuży nam do stworzenia modelu dobrych praktyk współpracy Osób Niewidomych i młodzieży w upowszechnianiu dóbr kultury. Przed nami ciekawy czas. Wypełnimy go twórczym działaniem.

Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa- Wspólnie dla dziedzictwa.


Kulturalny Tydzień bez barier, Płock 2019

21-28 września 2019

Celem projektu jest kreowanie i wspieranie aktywności kulturalnej osób niewidomych z Mazowsza

Zadanie dofinansowane ze środków będących w dyspozycji Województwa Mazowieckiego (pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Program Kulturalny Tydzień bez barier, Płock 2019

Realizacja: Stowarzyszenie „De Facto” Partner: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach


Projekt „IX Festiwal Kultury i Sztuki (Osób Niewidomych), Płock 2019"
realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” w okresie od 21 do 28 września 2019

Festiwal wspiera aktywność kulturalną Osób Niewidomych w Polsce. Otwiera dostęp osób niewidomych i słabowidzących do dorobku polskiej, europejskiej i światowej twórczości kulturalnej. Umożliwia twórcze eliminowanie istniejących barier i realnie zapobiega dyskryminacji w dostępie do życia kulturalnego.

Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacjpełnosprawnych

Projekt dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt dofinansowanych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Projekt dofinansowanych przez Gminę Miasto Płock

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT

Program IX Festiwalu oraz fotorelacja na


Projekt „Kiosk z prasą dla osób niewidomych” realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” w okresie od 1.04.2019 do 31.12.2019

Kiosk z prasą oferuje osobom niewidomym i słabo widzącym samodzielny dostęp do czasopism z polskiego otwartego rynku prasowego. Korzystanie z Kiosku jest bezpłatne. Pliki artykułów umieszczone w wielu „ramkach”, na wielu stronach i na wielu warstwach są przekształcane na jeden ciągły tekst w cyfrowym pliku tekstowym. Każdy artykuł jest ułożony w porządku: tytuł, autor, treść. W czasie adaptacji usuwane są element graficzne, ale w miejsce ważnych ilustracji zamieszczone są ich tekstowe opisy. Czasopisma wysyłane są tylko do zarejestrowanych czytelników. Kiosk z prasą dostępny na stronie www.ekiosk.defacto.org.pl oraz w zakładce Kiosk z prasą dla osób niewidomych.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Projekt „Informator Obywatelski Osób Niewidomych” (w skrócie IOON) realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” w okresie od 1.04.2019 do 31.12.2019

Publikacja zawiera nowości prawne, wraz z komentarzami i objaśnieniami specjalistów prawa pisanymi w języku dostępnym dla ogółu czytelników. Prezentowane są dobre praktyki, z zakresu implementacji prawa w praktyce oraz informacje z kraju i zagranicy o usuwaniu barier w dostępie osób niewidomych w przestrzeni publicznej, instytucji publicznych, kultury, edukacji itp. W miesięczniku można zapoznać się z ofertami kulturalnymi, ogłoszeniami o ciekawych przedsięwzięciach i aktywnościach dla osób z niepełnosprawnościami. Na łamach Informatora można też opublikować własny tekst w dziale „Napisz do nas” oraz podzielić się doświadczeniami z zakresu sprawdzonych przez siebie udogodnień dla osób z dysfunkcją wzroku.

Wszystkie numeru IOON dostępne na stronie www.ekiosk.defacto.org.pl oraz w zakładce Kiosk z prasą dla osób niewidomych.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 

Drodzy Państwo nasz IKFON „Pociąg” mknie rozpędzony. I będzie mknął przez 2019, 2020 i 2021 rok.

Zapraszamy na stronę www.ikfon.defacto.org.pl.

Tam znajdziecie Państwo aktualny Program IKFON „Pociąg” i Klubu Konesera na rok 2019 oraz wprowadzenia do filmów w IKFON i Klub Konesera, dyskusje i podsumowania dyskusji członków IKFON i Klubu Konesera.

Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” dofinansowywano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” dofinansowywano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Projekt „Nie widzę przeszkód e-wolontariat uczniów na rzecz osób niewidomych” Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 1.05.2018 do 31.12.2019

„Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.”

Relacja z realizacji projektu „Nie widzę przeszkód e-wolontariat uczniów na rzecz osób niewidomych” na naszym profilu


Projekt „Pomniki Historii – 100 audiodeskrypcji na 100-lecie Niepodległości” realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 2.05.2018 do 31.10.2018

„Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa”

Relacja z realizacji projektu „Pomniki Historii – 100 audiodeskrypcji na 100-lecie Niepodległości” na naszym profilu


Projekt „Królowe, czyli historia Polski po kądzieli” Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 20.04.2018 do 14.12.2018

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra"

Relacja z realizacji projektu „Królowe, czyli historia Polski po kądzieli”na naszym profilu


Projekt „Opera dostępna dla osób niewidomych” Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 1.04.2018 do 31.12.2018 w ramach Programu Kultura dostępna

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Relacja z realizacji projektu „Opera dostępna dla osób niewidomych” edycja 2018 na naszym profilu


Projekt „Opracowanie i wydanie Informatora Obywatelskiego Osób Niewidomych” Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 1 .01.2018 do 31.03.2019

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacje o projekcie „Opracowanie i wydanie Informatora Obywatelskiego Osób Niewidomych” na profilu


VIII Festiwal Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2018 Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” odbędzie się 22.09.2018 – 29.09.2018

Dofinansowano ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Kulturalny Tydzień bez barier, Płock 2018” Gminy Miasto Płock

Patronat Honorowy objął Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje o wydarzeniach VIII Festiwalu Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2018 już wkrótce na profilu


Projekt „Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych «Pociąg»” Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2018 do 31.12.2018

Projekt dofinansowano ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna

Strona projektu www.ikfon.defacto.org.pl. Szczegółowe informacje o projekcie „Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” na profilu


Projekt „Niewidzialna Galeria Sztuki dla Osób Niewidomych” Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2018 do 31.12.2018

Strona projektu www.ekiosk.defacto.org.pl.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Edukacja Kulturalna

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Albumy dzieł sztuki dla niewidomych”

Szczegółowe informacje o projekcie Niewidzialna Galeria Sztuki dla Osób Niewidomych na profilu


"International Braille Contest 2018 for the Visegrad blind community" Numer projektu: 21730191

"The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustain able regional cooperation in Central Europe." https://www.visegradfund.org/about-us/logo/

PARTNERS: Mazovian Association for the Disabled Employment „De Facto”, Poland Czech Blind United, Czech Republic IT Foundation for the Visually Impaired (INFOALAP), Hungary

Szczegółowe informacje o projekcie International Braille Contest 2018 for the Visegrad blind community"na profilu


Szanowni Państwo, jak informowaliśmy wcześniej Stowarzyszenie „De Facto” i Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego - Dział Zbiorów dla Niewidomych (DZdN) utworzyły wspólnie Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych (KZCFzA).

Stowarzyszenie „De Facto“ w 2017 roku zasiliło Krajowy Zasób 52-oma filmami z AD. W 2018 i 2019 zasili kolejnymi 36-oma filmami. Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych jest portalem filmowym skierowanym na udostępnianie sztuki filmowej bardzo szerokiej grupie osób niewidomych i słabowidzących. Siedziba Zasobu, Dział Zbiorów dla Niewidomych (DZdN) jest instytucją uznaną i najbardziej predystynowaną do gromadzenia i udostępniania zbiorów kultury wszystkim osobom niewidomym w Polsce.

Jak skorzystać z Krajowego Zasobu Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych
 Z Krajowego Zasobu Cyfrowych Filmów z AD skorzystać mogą osoby, będące czytelnikami DZdN, legitymujące się ponadto orzeczeniem o niepełnosprawności uniemożliwiającej czytanie zwykłego druku. Płyty DVD z filmami mogą być wówczas wypożyczone na miejscu w siedzibie DZdN albo wysyłkowo - na zasadach analogicznych do udostępniania innych typów zbiorów. Cyfrowy dostęp do filmów jest możliwy dla czytelników DZdN, którzy aktywowali konto w Serwisie Wypożyczeń On-line po zalogowaniu się na stronie https://wypozycz.dzdn.pl. Filmy są tam dostępne w dwóch wersjach: wersja wideo (obraz i dźwięk), którą można obejrzeć on-line bez możliwości jej pobierania oraz ścieżka dźwiękowa filmu z audiodeskrypcją, możliwa do pobrania w formacie mp3 albo odsłuchania on-line.

Instrukcja korzystania z odtwarzacza on-line filmów
Aby wyświetlić katalog filmów posiadających wersję wideo, wystarczy kliknąć link "Filmy z wersją wideo on-line" w tabelce na dole strony głównej po zalogowaniu. Po kliknięciu w wybrany tytuł z tej listy, wyświetlane są jego szczegóły - analogicznie jak w przypadku wszystkich zbiorów Serwisu. Poniżej znajduje się odnośnik umożliwiający pobranie wersji mp3, link "Słuchaj w odtwarzaczu audio on-line" (dostępne już dawniej) oraz link do odtwarzacza wersji wideo: "Oglądaj on-line". Filmy są również możliwe do odszukania przy pomocy innych katalogów Serwisu albo po skorzystaniu z wyszukiwarki.

Cechy odtwarzacza filmów on-line:

 • Jest w pełni dostępny dla oprogramowania odczytu ekranu (dotyczy to całego Serwisu Wypożyczeń DZdN)

 • W trakcie odtwarzania, można regulować głośność i prędkość, przełączać wideo w tryb pełnego ekranu oraz przełączać się płynnie między wersją obrazu z dźwiękiem oraz tylko audio

 • Dwa rodzaje przewijania (krótki fragment - 10 sek. albo dłuższy - 1 min.)

 • Łatwe wznawianie odtwarzania od miejsca, w którym zostało przerwane, nawet jeśli wcześniej materiał był odtwarzany na innej przeglądarce lub urządzeniu. Aktualna pozycja w filmie jest zapisywana na serwerze po naciśnięciu pauzy albo co minutę w trakcie odtwarzania, więc po zamknięciu odtwarzacza i jego otwarciu na tym samym lub innym urządzeniu, nastąpi automatyczny powrót do ostatnio słuchanego miejsca

 • Spis treści, szczególnie przydatny w filmach wieloodcinkowych, pozwala szybko przejść do wybranego odcinka

 • Z limitu transferu użytkownika, w momencie rozpoczęcia odtwarzania filmu odliczana jest wielkość materiału w wersji audio. - Lista materiałów otwartych w odtwarzaczu on-line przez użytkownika, jest dostępna pod nagłówkiem "Aktualnie czytasz on-line", na górze większości podstron serwisu

 • Jeżeli używane urządzenie posiada klawiaturę, wygodne może okazać się korzystanie z klawiszy skrótu do wywoływania funkcji odtwarzacza, zamiast przeznaczonych do tego przycisków na stronie. Niektóre klawisze skrótu, np. klawisze strzałek, mogą być przechwytywane przez używane oprogramowanie odczytujące ekran, więc aby ich używać, może okazać się konieczne tymczasowe wyłączenie trybu czytania na stronie odtwarzacza. Klawisze funkcyjne powinny działać w trybie odczytu strony programu czytającego ekran, ale mogą być przechwytywane przez przeglądarkę internetową.

W ramach KZCFzA w Serwisie Wypożyczeń obecnie udostępniane są 52 tytuły filmów wyposażonych zarówno w wersję audio i video. Aktualny spis filmów z audiodeskrypcją udostępnionych w ramach Krajowego Zasobu Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych

Jak zapisać się do DZDN i jak uzyskać dostęp do Serwisu Wypożyczeń On-line

Projekt „Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych” jest współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Cyfrowa.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (AD)

Na kwadratowym, białym polu, nazwa ministerstwa wypisana w czterech poziomych rzędach. Napis jest wyrównany do górnej i lewej krawędzi pola, zajmuje niewiele ponad jego połowę. Począwszy od góry, szarą czcionką, słowo: Ministerstwo. Poniżej: Kultury, napisane nieco większą, czerwoną czcionką. Niżej, ponownie na szaro: i Dziedzictwa. Poniżej, też na szaro: Narodowego. Po słowie Narodowego, przy ostatniej literze o, czerwony, mały kwadrat, pełniący rolę kropki, zamykającej całą nazwę.

Logo Stowarzyszenia “De Facto” (AD)

 Na kwadratowym, czarnym polu napis: Stowarzyszenie De Facto. Słowa rozpisane w trzech poziomych rzędach, tworzą na czarnym tle kompozycję niebieskich i białych liter różnej wielkości. Litery duże, drukowane, grube i masywne. U samej góry, zajmujące połowę całego pola, dwie niebieskie litery D oraz E. Po lewej D, przyklejone pionową ścianką do lewej krawędzi pola. Po prawej ogromne E, będące największą literą w kompozycji. Zajmuje jedną czwartą pola, nie jest kompletne górna pozioma kreska E ucięta górną krawędzią pola. Poniżej biały napis duzymu literami wielkimi literami STOWARZYSZENIE. Niżej, przy dolnej krawędzi pola, grubymi, białymi literami słowo: FACTO. Słowo rozciągnięte szeroko. Pierwsza i ostatnia litera oraz dolne części wszystkich liter w wyrazie ucięte krawędziami pola.

Logo Krajowego Zasobu Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych (AD)

Białe tło. Od lewej, ustawiony pionowo prostokąt w kolorze morskim z zaokrąglonymi wierzchołkami. W jego górnej części – biały, niewielki okrąg, nieprzylegający, do żadnej z krawędzi. Od okręgu koncentrycznie rozchodzą się w prawą stronę do góry, dwa równoległe do siebie łuki. Elementy te razem przypominają symbol sygnału sieciowego, płynącego z niewielkiego nadajnika. Po prawej stronie napis Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów Z Audiodeskrypcją. Zapis wielkimi literami. Pierwsza linia: KRAJOWY ZASÓB, w kolorze czarnym. Druga linia: CYFROWYCH FILMÓW, w kolorze morskim. Trzecia linia: Z AUDIODESKRYPCJĄ, w kolorze czarnym.


Szanowni Państwo, Członkowie Internetowego Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg”

Trwa rekrutacja na VIII Festiwal Kultury i Sztuki, Płock 2018, który odbędzie się w dniach od 22 września (sobota) do 29 września (sobota) 2018 roku.

Pracujemy nad przygotowaniem programu tegorocznego Festiwalu, z myślą o naszych wyjątkowych widzach. Co do przebiegu Festiwalu; utrzymamy dobrze znany Państwu rozkład dnia i wydarzeń: minimum 14 filmów z audiodeskrypcją (polskich i zagranicznych), spektakle teatralne z audiodeskrypcją, kameralne recitale muzyczne, a poza tym: spotkania z reżyserami, aktorami, krytykami filmowymi, wykłady i prelekcje twórców filmów i krytyków, spotkania z książką.

W ramach rekrutacji, prosimy o przysłanie pracy rekrutacyjnej, na temat „Moje propozycje na festiwalowy dzień w Płocku”. Prace rekrutacyjne, wraz informacją czy przyjedziecie Państwo samodzielnie czy z przewodnikiem, oraz informacje o przewodniku, prosimy nadsyłać na adres defacto.org@wp.pl z dopiskiem w temacie „VIII Festiwal zgłoszenie - imię i nazwisko”. Na zgłoszenia czekamy do 29 czerwca 2018 roku godz. 23:59. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi do 5 lipca 2018 roku. O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą e-mailową.

Kazde zgłoszenie potwierdzamy e-mailem.W przypadku nieotrzymania potwierdzenia z naszej strony prosimy o kontakt defacto.org@wp.pl. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń! Oczywiście jeśli macie Państwo pytania, chętnie odpowiemy na nie. Serdecznie zapraszamy stałych uczestników festiwalu w Płocku, ale także zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji osoby, które nigdy w festiwalu nie uczestniczyły, a chciałyby przyjechać do Płocka na to inspirujące wydarzenie kulturalne.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt „VIII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2018” Dofinansowany ze środków:
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej


Gminy Miasto Płock Stowarzyszenie „De Facto” od 1.01.2018 do 31.12.2018 realizuje projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych Pociąg”.

W ramach projektu osoby niewidome i słabowidzące mogą otrzymać bezpłatnie raz w miesiącu film z audiodesrypcją. Filmy przesyłamy do Państwa za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wystarczy zapoznać się z regulaminem, wypełnić ankietę. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Szczegóły na stronie www.ikfon.defacto.org.pl

Dofinansowywano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej


Stowarzyszenie „De Facto” i Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Dział Zbiorów dla Niewidomych (DZDN) w latach 2017-2019 realizuje projekt „Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych”. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Cyfrowa.

W ramach projektu w DZDN utworzony zostanie i regularnie zasilany przez Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych. Stowarzyszenie „De Facto“ w latach 2017-2019 zasili go 88 filmami z AD. Krajowy zasób cyfrowych filmów z AD będzie udostępniał filmy z AD niewidomym użytkownikom z całej Polski:

 1. na portalu „Serwis wypożyczeń on­line”

 2. w wypożyczalni w DZDN

W ramach projektu w 2017 roku utowrzono 5 Klubów Filmowych dla Osób Niewidomych działających przy IKFON “Pociag”: Projekt „Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych”

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Cyfrowa


Szanowni Państwo,
przedstawiamy wyniki konkursu literackiego dla osób niewidomych i słabowidzących, na temat Marszałek Piłsudski – Odzyskana NIEPODLEGŁOŚĆ – osobiste, środowiskowe i narodowe dążenia i drogi do odzyskania niepodległości przez Polskę. Współczesne znaczenie, odniesienia i wyobrażenia niepodległej ojczyzny organizowanego przez Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” w ramach projektu „Wokół Niepodległej”.

Komisja konkursowa w składzie:
Jadwiga Dziura – historyk, Sekcja Zbiorów Książki Brajlowskiej Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Ewa Lilianna Matusiak – bibliotekarka i dziennikarka, Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku
Katarzyna Solińska - historyk, historyk sztuki oraz muzeolog, prowadząca Niewidzialną Galerię Sztuki dla Osób Niewidomych Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto"
po zapoznaniu się z pracami literackimi nadesłanymi na konkurs, na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2017 r. postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda
Andrzej Liczmonik
z Wrocławia

II nagroda
Magdalena Orzeszko
z Poznania

III nagroda
Małgorzata Modrzyńska
z Wrocławia

Wyróżnienia – nagrody specjalne:
Zbigniew Oruba
z Krakowa i Antoni Szczuciński z Bielska-Białej

Zarząd Stowarzyszenia „De Facto” oraz komisja konkursowa serdecznie gratulują zwycięzcom i zachęcają autorów do kontynuacji zainteresowań historycznych oraz podejmowania kolejnych udanych prób literackich.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowanych na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

Osoby nagrodzone prosimy o kontakt e-mailowy na adres: zarząd@defacto.org.pl w celu ustalenia szczegółów odbioru nagród na zasadach ustalonych w regulaminie konkursu.

Płock, 10 listopada 2017 r.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”


Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Szanowni Państwo

W dniu 24 października o godzinie 24:00 minął termin nadsyłania prac na konkurs literacki "Wokół Niepodległej” Marszałek Piłsudski – Odzyskana NIEPODLEGŁOŚĆ organizowany przez Stowarzyszenie „De Facto”. Fakt otrzymani pracy drogą elektroniczną potwierdziliśmy stosowną informacją zwrotną. Jeśli ktoś z Państwa wysłał pracę drogą elektroniczną na adres wokolniepodleglej@defacto.org.pl a nie otrzymał potwierdzenia od nas prosimy o pilny kontakt na adres zarzad@defacto.org.pl.

Dziękujemy autorom nadesłanych prac. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 10 listopada 2017 roku na stronie serwisu: www.poon.phorum.pl oraz www.defacto.org.pl, www.facebook.com/StowarzyszenieDeFacto


Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” w Płocku ogłasza konkurs literacki dla osób niewidomych i słabowidzących.

Marszałek Piłsudski – Odzyskana NIEPODLEGŁOŚĆ

– osobiste, środowiskowe i narodowe dążenia i drogi do odzyskania niepodległości przez Polskę. Współczesne znaczenie, odniesienia i wyobrażenia niepodległej ojczyzny.

Rok 2018 będzie w całej Polsce czasem świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości. Wyprzedzając te doniosłe dla naszej ojczyzny i całego narodu obchody, organizujemy konkurs literacki, którego celem jest nie tylko zgłębianie i podnoszenie poziomu wiedzy historycznej o nietuzinkowych osobach, wydarzeniach i rozlicznych miejscach pamięci związanych z tak wiekopomnym wydarzeniem oraz kształtowanie i umacnianie postaw patriotycznych. Uczestnikom konkursu chcemy dać możliwość samodzielnego wyciągania wniosków z historii, krytyczno-kreatywnej postawy wobec przeszłości z jednoczesną próbą odniesienia minionych zdarzeń i wartości do czasów nam współczesnych. Zachęcając do przełożenia swojej wiedzy i pamięci, ciekawości i dociekliwości historycznej na piękną polszczyznę oraz podjęcia próby ukazania bogatej polskiej historii w oryginalnej, samodzielnie napisanej pracy, stwarzamy również możliwość wykazania się umiejętnością twórczego myślenia, formułowania opinii i uzdolnieniami literackimi.

Uczestnikom nie narzucamy ściśle określonej formy literackiej, nie zawężamy formy pisemnej wypowiedzi. Nadsyłane prace mogą mieć zarówno charakter swobodnego referatu, eseju czy rozprawki, mogą być napisane w formie pamiętnika, wspomnień albo listów, ale mogą też być fabularyzowaną opowieścią – muszą jednak być oparte na faktach i historycznej prawdzie i nie mogą pochodzić z cudzych opracowań czy publikacji.

Najwartościowsze z nich, najoryginalniejsze i napisane piękną poprawną polszczyzną – nagrodzimy i opublikujemy!

Regulamin konkursu "Wokół Niepodległej"

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie opiekuna osoby niepełnoletniej

Informacje o projekcie znajdziecie Państwo na stronie:
www.defacto.org.pl
w serwisie:
www.poon.phorum.pl
oraz na:
https://www.facebook.com/StowarzyszenieDeFacto/

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”


Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Stowarzyszenie „De Facto” w dniach od 01.10.2017 r. do 30.11.2017 r. realizuje projekt pod nazwą „Wokół Niepodległej” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. W ramach projektu przewidziano działania mające na celu podnoszenie wśród osób niewidomych i słabowidzących poziomu wiedzy historycznej, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, samodzielnego wyciągania wniosków oraz popularyzowanie analitycznej i krytyczno-kreatywnej postawy wobec przeszłości.
Celem projektu jest ponadto umacnianie postawy patriotyzmu (w tym patriotyzmu lokalnego) poprzez pogłębienie wiedzy o losach poprzednich pokoleń oraz popularyzowanie wiedzy o osobach, wydarzeniach, miejscach pamięci, których oddziaływanie ma nie tylko lokalny, ale również ponadregionalny lub ogólnopolski charakter.
W ramach projektu przewidziano szereg działań skierowanych do osób niewidomych i słabowidzących, w tym film „Polonia Restituta” i serial „Marszałek Piłsudski” z audiodeskrypcją, publikację albumów dzieł sztuki związanych z odzyskaniem niepodległości (z audiodeskrypcją) oraz konkurs literacki.
Filmy w ramach projektu dostępne w IKFON „Pociąg” i w Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS, albumy dzieł sztuki w NGS. Informacje o projekcie dostępne będą na stronie: www.defacto.org.pl
w serwisie: www.poon.phorum.pl
oraz na: https://www.facebook.com/StowarzyszenieDeFacto/

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”


Stowarzyszenie „De Facto” w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych, Okręg Wielkopolski realizuje projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób ze specjalnymi potrzebami z Wielkopolski”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (dalej zwanego WRPO) na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja.

Celem głównym Projektu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 48 osób niepełnosprawnych (29 kobiet, 19 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 100% z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, głównie z tytułu wzroku (symbol 04-O) oraz inne niepełnosprawności, wyłącznie z wiejskich obszarów funkcjonalnych woj. wielkopolskiego (regionalne OWI). Wskutek realizacji projektu 48 osób niepełnosprawnych nabędzie kompetencje społeczne i zawodowe, co zwiększy ich szanse na rynku pracy, 26 osób niepełnosprawnych dokona postępu w wymiarze społecznym aktywizacji a 14 osób niepełnosprawnych podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

Biuro projektu:
Stowarzyszenie „De Facto”, Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski
Al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań
e-mail: zarzad@defacto.org.pl

telefon: 602 303 038, 604 408 468, 519 514 177.

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych
„De Facto”
Polski Związek Niewidomych, Okręg Wielkopolski

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektu:
Informacja dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie
Ankieta kandydata

Harmonogram udzielenia wsparcia Aktywizacja społeczno zawodowa osób ze specjalnymi potrzebami z Wielkopolski
Regulamin projektu
Regulamin wypłat stypendium szkoleniowego i wynagrodzenia stażowego
Plakat projektu
Regulamin projektu
Plakat projektu


Projekt „Opera dostępna dla osób niewidomych” Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 1.03.2017 do 31.12.2017 w ramach Programu Kultura dostępna

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Projekt „Opracowanie i wydanie Informatora Obywatelskiego Osób Niewidomych” Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 10.07.2017 do 30.11.2017

Projekt dofinansowano ze środków: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego


Projekt Spektakl „Kto nie ma nie płaci” w wykonaniu Grupy Teatralnej Osób Niewidomych Poligon BLACK” Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.05.2017 do 31.12.2017

Projekt dofinansowano ze środków: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” Kultura buduje spójność


Projekt „Metamorfoza kobiet” warsztaty zwiększania aktywności, kreatywności i samodzielności kobiet niewidomych realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2017 do 31.12.2017

Projekt dofinansowano ze środków:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Konkursu -2/2016 Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”


Projekt VII Festiwal Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2017
Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.04.2017 do 30.11.2017
Płock, 23.09.2017 - 30.09.2017

Projekt dofinansowano ze środków:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Konkursu -2/2017 Aktywność i wiedza,
Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach Programu Upowszechananie Kultury Filmowej Priorytetu II- Wydarzenia Filmowe
Narodowe Centrum Kultury, w ramach Programu Kultura-Interwencje 2017
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"
Gmina Miasto Płock w ramach zadania Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Płocka


Projekt „Przystanek Festiwal”
Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.04.2017 do 30.11.2017
Projekt dofinansowano ze środków:
Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach programu upowszechnianie kultury Filmowej Priorytetu III- Lokalne Inicjatywy Filmowe


Projekt „Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2017 do 31.12.2017
Projekt dofinansowano ze środków:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna


Projekt „Niewidzialna Galeria Sztuki dla Oósb Niewidomych”
Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2017 do 31.12.2017
Projekt dofinansowano ze środków:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Edukacja Kulturalna


Projekt „Spektakle dla młodzieży w wykonaniu Grupy Teatralnej Osób Niewidomych Poligon BLACK”
Realizowany przez Stowarzyszenie „ De Facto” od 01.01.2017 do 31.12.2017
Projekt dofinansowano ze środków:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży.


Projekt „Kto nie ma nie płaci” w wykonaniu Grupy Teatralnej Osób Niewidomych Poligon BLACK”
Realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2017 do 31.12.2017
Projekt dofinansowano ze środków:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Teatr i taniec


Stowarzyszenie „De Facto” od 1.03.2017-31.12.2017 realizuje Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja o warsztatach dla osób niewidomych i słabowidzących poświęconych nauce sprzętu elektronicznego

Ankieta zgłoszeniowa do udziału w warsztatach


Jeśli cenicie sobie Państwo swobodny, bezpłatny dostęp do prasy w prowadzonym przez nas kiosku z prasą dla Osób Niewidomych
i myślicie komu przekazać swój 1 procent podatku, prosimy o rozważenie naszej organizacji:

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”

KRS 0000247597


Projekt „BRIGDE między sztuką a człowiekiem” edycja 2016 współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt tworzył od 01.01.2016 do 31.12.2016 spójną ofertę kulturalną i edukacyjną kierowaną do osób niewidomych i młodzieży szkolnej z małych miast. Wspólny udział w spektaklach teatralnych umożliwił edukację kulturalną i rozwijanie kompetencji kulturalnych młodzieży i osób niewidomych oraz wywołanie w uczestnikach zadania dobrych, pozytywnych wrażeń i doświadczeń, których będą potem poszukiwać przez całe życie.

Cel główny został zrealizowany przez organizację nieodpłatnych 2 spektakli teatralnych z audiodeskrypcją dla niewidomych w których wzięło udział:

 • 91 uczniów pozbawionych dostępu do instytucji kultury, ze szkół z małych miejscowości z całej Polski

 • 150 osób niewidomych, z powodu niepełnosprawności pozostających poza obiegiem otwartego życia kulturalnego

Zorganizowaliśmy nieodpłatne 2 spektakle z audiodeskrypcją:

 • W dniu 4 czerwca 2016 roku godz.19:00 zorganizowaliśmy w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie spektakl teatralny „Ukraiński Dekameron” w reżyserii Wlado Troińskiego, z audiodeskrypcją dla niewidomych

 • W dniu 2 grudnia 2016 r. o godz.17:00 zorganizowaliśmy spektakl teatralny- monodram Gabrieli Muskały „Podróż do Buenos Aires" z audiodeskrypcją dla niewidomych w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi

Materiały z realizacji projektu na naszym profilu na Facebook

Plakat projektu „BRIGDE między sztuka a człowiekiem”

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

               


Szanowni Państwo, Drodzy Płocczanie!

Zapraszamy na VI Festiwalu Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2016

Program VI Festiwalu Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2016

Wstęp wolny.

REZERWACJE WEJŚCIÓWEK: festiwal2016@defacto.org.pl / 728 997 275

INFORMACJE na : FB: Stowarzyszenie De Facto

Serdecznie zapraszamy!


24.09-1.10  VI festiwal Kultury i Sztuki dla Osób  Niewidomych, Płock 2016


Projekt Audio-Wolontariusze – Ice Breakerzy
Stowarzyszenie „De Facto” realizuje w okresie od 1.05.2015-31.12.2015

W szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polsce. Uczestniczą w nim uczniowie z: Blachowni, Dobrzykowa, Częstochowy, Gryfic, Kutna, Mikołowa, Panek, Pawonkowa, Pelplina, Sobolewa, Sztabina, Wyszkowa, Włoszczowej, Złotnik Kujawskich.

Te miejscowości odwiedzamy z grupą osób niewidomych i organizujemy tam:

 • Audiopikniki i Happeningi pod nazwą „Nie widzę przeszkód” które są lekcją obywatelskiego zachowania – którą każdy człowiek powinien „przeżyć”, a także

 • Integracyjny Rajd Górski Beskidy 2015

Więcej


Projekt „BRIGDE między sztuką a człowiekiem”
współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt tworzy od 01.08.2015 do 31.12.2015 spójną ofertę kulturalną i edukacyjną kierowaną do osób niewidomych i młodzieży szkolnej z małych miast, w celu ułatwienia obydwu grupom dostępu do dziedzictwa kultury o znaczeniu narodowym oraz umożliwienia integracji społecznej. Dzięki wspólnemu, aktywnemu i regularnemu uczestnictwu w kulturze powstają oddolne związki trwale integrujące młodzież i osoby niewidome.

Zorganizowaliśmy nieodpłatne 2 spektakle z audiodeskrypcją:

 • "Mayday" w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Płocku, w dniu 20.09.2015

 • "Ziemia obiecana" w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, w dniu 05.12.2015 oraz 2 seanse filmowe z audiodeskrypcją

 • "Carte Blanche" reż. Jacka Lusińskiego w kinie „Beskid” Szczyrku w dniu 29.08.2015 oraz w Centrum Rozrywki Rodzinnej „Kapitol” w Gryficach w dniu 27.11.2015

W projekcie wzięło udział:

 • 267 uczniów/uczennic obecnie działających jako wolontariusze na rzecz niewidomych, ze szkół średnich z 8 małych miejscowości dotąd pozbawionych dostępu do instytucji kultury

 • 253 osoby niewidome, które z powodu niepełnosprawności pozostają poza obiegiem otwartego życia kulturalnego, nie mogąc samodzielnie dotrzeć ani do instytucji kultury ani zrozumieć przekazu dzieł sztuki

Materiały z realizacji projektu na naszym profilu na Facebook
Plakat projektu „BRIGDE między sztuka a człowiekiem”

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

               Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu
Obywatele dla Demokracji

W ramach projektu Audio-wolontariusze i Audio-wolonatriusze- Ice Breakerzy organizowanego przez Stowarzyszenie „De Facto” dniach od 26-30 sierpnia w Szczyrku odbędzie się Integracyjny Rajd Górski Beskidy 2015 w Szczyrku. Uczestniczyć w nim będą opiekunowie i gimnazjaliści z Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława Orkana 95/109, 42-229 Częstochowa i z Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 20, 43-190 Mikołów, Płocki Wolontariat oraz osoby niewidome i słabowidzące i ich przewodnicy z całej Polski.

Program Integracyjnego Rajdu Beskidy 2015 w Szczyrku
Informacje dla Rodziców i uczestników

Zapowiedzi, ciekawe informacje oraz relacja z rajdu na Niewidzialnej Galerii Ilustracji Audio-wolontariat


Informacja o rekrutacji do projektu Audio-wolontariat

Do projektu zapraszamy przede wszystkim szkoły z ośrodków do 15 tys. mieszkańców, gdzie aktywność obywatelska uczniów wymaga wzmocnienia. W czasie trwania projektu uczniowie poznają bariery utrudniające niewidomym dostęp do edukacji. Udział w projekcie bezsprzecznie wpłynie na większą akceptację problematyki niepełnosprawności oraz chęć niesienia pomocy osobom słabszym i dyskryminowanym. Projekt zwiększy także integrację społeczną uczniów niewidomych i widzących, co w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Celem projektu pn. „Audio-wolontariat” jest zwiększenie do 30.04.2016 świadomości i aktywności obywatelskiej 180 uczniów z 12 szkół w wyniku udziału w nowoczesnym, długoterminowym wolontariacie na rzecz niewidomych.

Szczegółowa informacja o projekcie Audio-wolontariat
Wzór porozumienia Stowarzyszenia „De Facto” ze szkołą

Wszystkie chętne gimnazja i licea prosimy o zgłaszanie się do projektu Audio-wolontariat, pisząc na e-mail: defacto.org@wp.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywna decyzja Zarządu Stowarzyszenia „De Facto”.


Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 1.09.2014 do 30.04.2016

Celem projektu jest zwiększenie do 30.04.2016 świadomości i aktywności obywatelskiej 180 uczniów z 12 szkół.
W szkołach powstaną grupy Audio-wolontariatu. 180 Audio-Wolontariuszy przez 12 m-cy przy stałym wsparciu merytorycznym specjalistów będzie opisywać ilustracje z czasopism dla 2300 osób niewidomych. Audio-wolontariusze wspólnie z osobami niewidomymi ustalą przyczyny i miejsca dyskryminacji w szkole i otoczeniu.
W 2015 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizują Ogólnoszkolne Debaty na rzecz Obalenia Barier w celu określenia głównych barier oraz podjęcia przez szkoły działań dla ich usunięcia.
Napiszą i zbiorą podpisy pod petycją do władz w sprawie usuwania pozostałych barier i będą monitorować realizację postanowień.
Partnerzy: Uniwersytet w Barcelonie - zapewni wsparcie merytoryczne szkoleń i pracy audio–wolontariuszy a Gimnazjum w Pawonkowie – stworzy model Inkubatora Audio-wolontariatu promującego efekty projektu po jego zakończeniu.


IV Festiwal Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2014

Program festiwalu


Szanowni Państwo
Stowarzyszenie „De Facto” ”otworzyło” Niewidzialną Galerię Sztuki dla Osób Niewidomych.

Galeria jest dostępna na stronie www.ekiosk.defacto.org.pl/Galeria

W Galerii udostępnione są deskrypcje najważniejszych dzieł sztuki z dziedziny malarstwa, rzeźby i architektury wybranych z ogólnoświatowego i polskiego dorobku kulturalnego.

W Galerii publikowane są regularnie nowe opisy. Do 31 grudnia 2014 roku dostępnych będzie minimum 156 opisów dzieł.

Więcej o Niewidzialnej Galerii Sztuki

Niewidzialna Galeria Sztuki jest współfinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” w okresie w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014


Komunikat Administratora e-Kiosku 19 maja 2014 roku
Komunikat Administratora e-Kiosku


Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie „De Facto” oraz Miasto Płock serdecznie zapraszają na
III Festiwal Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2013
Program festiwalu na stronie www.ikfon.defacto.org.pl
Projekt współfinansowany jest przez:Projekt III Festiwal Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2013
z wizytą w Darmstadt
Czas trwania projektu: 01.04.2013- 30.11.2013

Projekt współfinansowany jest przez Gminę Miasto Płock w ramach zadania „Działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy z miastami partnerskimi i współpracującymi z miastem Płock”

W dniach od 24-29 czerwca 2013 roku Stowarzyszenie „De Facto” w ramach projektu organizuje wyjazd grupy osób niewidomych i słabowidzących do Darmstadt w Niemczech. Okazją jest 25-lecie zawiązania partnerstwa pomiędzy miastami. Z tej okazji w dniu 27 czerwca o godz. 19.00 w Ernst-Ludwig-Saal w Darmstadt wystawiony zostanie spektakl pt. „Manufaktura obrazu” w reżyserii Mariusza Pogonowskiego, promujący III Festiwal Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2013, w którym aktorami jest 19 osób niewidomych.

Więcej informacji o spektaklu „Manufaktura obrazu”

W trakcie wizyty odbędą się również spotkania z organizacjami pozarządowymi i podpisanie listów intencyjnych o współpracy z CBF i Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalne SALONik oraz spotkanie delegacji Stowarzyszenia w Magistracie Darmstadt. Celem nawiązania współpracy jest wymiana informacji i doświadczeń o działaniach rehabilitacyjnych, społecznych i kulturalnych kierowanych do społeczności osób niepełnosprawnych Płocka i Darmstadt.

Instytucje wspierające naszą wizytę:
Miasto Płock http://www.plock.eu/pl/darmstadt__niemcy.html
Miasto Darmstadt http://www.darmstadt.de
Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalne SALONik www.salonik.de


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
REALIZACJA PROJEKTU OD 01.04.2013 r DO 30.09.2014 r

Szanowni Państwo,

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” prowadzi jedyny w Polsce i w Europie Kiosk z prasą dla niewidomych. Czasopisma w Kiosku są przetwarzane są na formaty dostępne dla osób niewidomych a potem są bezpłatnie przesyłane do osób niewidomych. Niewidomi uczniowie będący czytelnikami Kiosku może samodzielnie czytać treść artykułów z czasopism edukacyjnych. Natomiast nie są w stanie zapoznać się z informacjami zawartymi w ilustracjach.

Ten stan rzeczy prowadzi do dyskryminacji niewidomych uczniów w dostępie do edukacji. Obecnie jedyną znaną metodą częściowego rozwiązania problemu jest wykonywanie audiodeskrypcji (opisów słownych) ilustracji.

Upowszechnienie tej metody utrudnia duża jej pracochłonność. Wykonanie jednego opisu zajmuje około pół godziny a jednym wydaniu jednego czasopisma jest około 100 ilustracji. Aby upowszechnić wykonywanie audiodeskrypcji ilustracji jedynie do czasopism edukacyjnych, ich wykonaniem powinni zająć się wolontariusze.

Poszukujemy szkół gimnazjalnych które chciałyby włączyć się do naszego projektu i zawiązać Szkolną Grupę Wolontariatu (dalej SGW) uczniów widzących na rzecz uczniów niewidomych. W ramach projektu członkowie SGW zostaną objęci szkoleniami umożliwiającymi wykonywanie AD oraz poznanie barier które utrudniają uczniom niewidomym dostęp do edukacji. Zaplanowaliśmy spotkania i wspólne zajęcia uczniów z osobami niewidomymi by wykształcić wśród uczniów akceptację dla niepełnosprawności i obudzić chęć niesienia pomocy słabszym.

Proponujemy pracę w wolontariacie za pośrednictwem Internetu przy pomocy komputera. Uczniowie będą otrzymywać ilustracje do opisu przez Internet od naszego Stowarzyszenia. Po wykonaniu opisów będą wysyłać je do nas pocztą elektroniczną. Opisy ilustracji będą dołączane do artykułów z czasopism z Kiosku z prasą dla niewidomych i potem bezpłatnie przekazywane do uczniów niewidomych z całej Polski.

Dysponujemy doświadczeniem, wzorami dokumentów oraz proponujemy niezbędna szkolenia umożliwiające wykonywanie opisywanego e-wolontariatu.

Proponowany e-wolontariat może być wykonywany w czasie wybranym przez ucznia. Można go godzić z obowiązkami szkolnymi. Może być wykonywany w każdej szkole. Nie wymaga opuszczania miejsca zamieszkania i dojazdów. Umożliwia doskonalenie umiejętności obsługi komputera i wykorzystania Internetu. Prosimy o zgłoszenia do 15 maja 2013 r.

Osoba do kontaktu: Renata Nych – koordynator projektu.
Adresy: e-mail: defacto.org@wp.pl lub telefon: 604 408 468

Z wyrazami szacunku
Renata Nych


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” we współpracy z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby posiadające dysfunkcję narządu ruchu, mające trudności w poruszaniu się, osoby niewidome oraz osoby niedowidzące do udziału w ankiecie której celem jest określenie potrzeb osób niepełnosprawnych związanych istniejącymi na terenie miasta Płocka barierami architektonicznymi, komunikacyjnymi oraz technicznymi.

Celem tych działań jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych na terenie miasta Płocka oraz lepsze poznanie potrzeb osób niepełnosprawnych. Badanie to stanowi novum w zakresie ustalenia potrzeb osób niepełnosprawnych w naszym Mieście. Umożliwi utworzenie pierwszej mapy miejsc, z którymi związane są Państwa potrzeby.

Informacje uzyskane z ankiet zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta Płocka w celu wykorzystania do poprawy jakości inwestycji miejskich. Badanie potrzeb bezpośrednio wśród osób niepełnosprawnych wydaje się najwłaściwszą drogą zmierzającą ku likwidacji barier występujących w przestrzeni publicznej.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć do dnia 14 czerwca 2013 roku do:

 • Urzędu Miasta Płocka, Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, pokój 15 [C]

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wolskiego 4, pokój 36 lub 39

W sprawach dotyczących wypełnienia ankiety prosimy o kontakt:

(prosimy o kontakt lub sms a konsultant Stowarzyszenia „De Facto” oddzwoni do Państwa)

Ankieta do pobrania


W dniach od 9 do 23 marca 2013 Stowarzyszenie „De Facto” organizuje warsztaty pn.”Przeżyjmy to jeszcze raz” w ramach projektu „Zwiększenie samodzielności osób niewidomych w wyniku spotkań z redakcjami czasopism ogólnopolskich, oraz korzystania z porad i informacji”.

Projekt jest dofinansowywany ze środków PFRON w ramach umowy ZZO/000100/07/D

 


Ogłoszenie wyników przetargu

Wyniki postępowania przetargowego na ?Świadczenie usług noclegowych i wyżywienia wraz z wynajmem sal szkoleniowych?.


11 STYCZNIA 2013 ROKU. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Świadczenie usług noclegowych i wyżywienia wraz z wynajmem sal szkoleniowych Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”, ul. Małachowskiego 4b/3, 09-400 Płock, woj. Mazowieckie

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ

 3. Oferta załącznik _nr_1_do siwz

 4. Wzór_umowy_załącznik_nr_2 do siwz

 5. Oświadczenia załącznik nr 3_ załącznik _nr_4_do siwz


Stowarzyszenie „De Facto” oraz Urząd Miasta Płocka zapraszają do udziału w Drugim Festiwalu Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2012. Program festiwalu znajduje się w zakładce Festiwal Kultury i Sztuki, Płock 2012 na stronie www.ikfon.defacto.org.pl

Serdecznie Państwa zapraszamy!


1 kwietnia 2012 r

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Projekt realizowany w okresie od 1.04.2012 do 31.12.2012 Współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pomysł zorganizowania IKFON „Pociąg” zrodził się we wrześniu 2011. Wtedy Stowarzyszenie „De Facto” zorganizowało pierwszy Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych. Spotkania osób niewidomych z twórcami kultury, wspólne oglądanie filmów uświadomiło wszystkim istnienie barier, które uniemożliwiają wolny dostęp do sztuki filmowej. Zwłaszcza poza dużymi miastami. Celem Internetowego Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” jest usuwanie barier jakie w dostępie do filmów napotykają osoby niewidome z całej Polski.

Mamy nadzieję, że IKF ON „Pociąg” zmieni tę sytuację i zdecydowanie ułatwi dostęp do dzieł filmowych oraz umożliwi edukację kulturalną.

Filmy oferowane w programie IKFON „Pociąg” będą zawierały audiodeskrypcję, która udostępnia treści wizualnych osobom z dysfunkcją wzroku.

Osoba niewidoma czy słabowidząca mieszkająca obojętnie w jakim miejscu Polski, mająca znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności, może bezpłatnie zająć miejsce w „Pociągu” IKF ON.

Szczegóły projekcie na stronie: www.ikfon.defacto.org.pl
Zapraszamy do podróżowania „Pociągiem” IKF ON.


Jeśli nie wybrali jeszcze Państwo organizacji, której zamierzacie przekazać swój 1 procent podatku, prosimy o rozważenie naszej organizacji
Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych
„De Facto” KRS 0000247597


27 lutego 2012 r

W dniach od 3-17 marca 2012 roku Stowarzyszenie „De Facto” organizuje dla czytelników Kiosku z prasą dla Niewidomych, warsztaty poświęcone zdrowemu i aktywnemu stylowi życia, dobrej kondycji psychicznej i fizycznej oraz hobby i pasjom czytelników kiosku z prasą. Do udziału w warsztatach zakwalifikowano 20 osób niewidomych i słabowidzących z całej Polski, które przyjadą do Szczyrku, by przez dwa tygodnie brać udział w ciekawych spotkaniach. Celem warsztatów jest zwiększenie samodzielności osób niewidomych w wyniku spotkań z redakcjami czasopism ogólnopolskich, oraz korzystania z porad i informacji.

Projekt współfinansowany jest przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach umowy ZZO/0000100/07/DStowarzyszenie „De Facto”


Teatr Dramatyczny w Płocku im. Jerzego Szaniawskiego

Kolejny spektakl z audiodeskrypcją
„Rozmowy z Piotrem” w reżyserii Jana Nowickiego
10 grudnia 2011, godz.19.00
AUDIODESKRYPCJĘ DO SPEKTAKLU OPRACOWAŁY:
URSZULA BUTKIEWICZ, IZABELA KüNSTLER A CZYTAŁ JĄ BĘDZIE STEFAN KNOTHE.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę -Miasto Płock
w ramach projektu „O (Twórzmy) Teatr dla Niewidomych”Stowarzyszenie „De Facto”


Teatr Dramatyczny w Płocku im. Jerzego Szaniawskiego

Słodkie rodzynki, gorzkie migdały

kolejny spektakl z audiodeskrypcją odbędzie się w dniu 5 listopada (sobota) 2011 roku o godz.19:00

Teatr Dramatyczny im.Jerzego Szaniawskiego, ul.Nowy Rynek 11

AUDIODESKRYPCJĘ DO SPEKTAKLU OPRACOWAŁY: URSZULA BUTKIEWICZ, IZABELA KüNSTLER A CZYTAŁ JĄ BĘDZIE STEFAN KNOTHE

Widziała to samo, co my wszyscy, tylko inaczej stwierdziła jej córka. Osiecka była autorką wesołych, lirycznych, nostalgicznych, niebanalnych piosenek; napisała około 2 tysięcy tekstów, z których większość była i jest śpiewana. Lata dziewięćdziesiąte były dla niej czasem walki z chorobą i spotkań z artystami Teatru Atelier w Sopocie, który był jej wielką, prawdziwą i ostatnią miłością. Renata Putzlacher, poetka i autorka scenariuszy gościła w Teatrze Atelier i zwiedziła miejsca związane z Agnieszką Osiecką. Efektem jej poszukiwań jest bardzo osobiste widowisko muzyczne, zapis zdarzeń i olśnień, które nieżyjąca już poetka codzienności zamknęła w swoich piosenkach.


Przedsięwzięcie „Kulturalne Mazowsze dla Niewidomych” finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy Państwa do udziału w imprezach Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2011
W dniach od 14-27 września.

Seanse filmowe z audiodeskrypcją dla osób niewidomych, prowadzone w konwencji dyskusyjnych klubów filmowych (z wprowadzeniem i dyskusją po filmie):

 1. 15 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Trzy minuty 21:37” Macieja Ślesickiego w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracował i będzie czytał Marcin Laskowski.

 2. 16 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Mała matura 1947” Janusza Majewskiego w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracował i będzie czytał Marcin Laskowski. Gość Specjalny: aktorka Emilia Krakowska niezapomniana odtwórczyni Jagny w filmie „Chłopi”.

 3. 20 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Pociąg” Jerzego Kawalerowicza w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracował i będzie czytał Marcin Laskowski. Gość specjalny: reżyser, aktor Tadeusz Bystram, współpracownik Jerzego Kawalerowicza oraz Maciej Gil Sekretarz Generalny Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

 4. 20 września, godz.18:30 - 20:30, pokaz filmu „Afonia i pszczoły” Jana Jakuba Kolskiego, na plaży nad Wisłą w Płocku. Audiodeskrypcję do filmu opracowały: Urszula Butkiewicz, Izabela Künstler, a czytał ją będzie Stefan Knothe. Gość Specjalny: Maciej Gil Sekretarz Generalny Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

 5. 21 września godz.10:10 (cz.1) oraz godz.14.40 (cz.2) pokaz filmu „Chłopi” w reż. Jana Rybkowskiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (pokaz zamknięty). Audiodeskrypcję do filmu opracował i będzie ją czytał Marcin Laskowski. Gość specjalny: Maciej Gil Sekretarz Generalny Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

 6. 23 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Dzień Świra” Marka Koterskiego w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracowała i będzie czytała Urszula Wołos.

 7. 26 września, godz.10:00 - 13:00, pokaz filmu „Sami swoi” Sylwestra Chęcińskiego w NoveKino Przedwiośnie, Płock, ul. Tumska 5a. Audiodeskrypcję do filmu opracowała i będzie czytała Urszula Wołos. Gość Specjalny: aktor Jerzy Janeczek odtwórca niezapomnianej roli Witi.

  Wieczór poezji na Festiwalu Kultury i Sztuki dla Niewidomych, Płock 2011

 8. 19 września, godz.17:00 Wieczór poezji światowej i polskiej, recytowanej i śpiewanej w Domu Darmstadt, Płock, Stary Rynek 8. Scenariusz Marek Grala. Występują: Jacek Mąka, Katarzyna Anzorge, Maciej Woźniak oraz Michał Zawadzki (poezja śpiewana).

  Spektakle teatralne na Festiwalu Kultury i Sztuki dla Niewidomych, Płock 2011

 9. 24 września godz.19:00 w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego (scena kameralna) w Płocku przy ul. Nowy Rynek 11, przedstawienie teatralne „Wydmuszka” Marcina Szczygielskiego w reżyserii Zbigniewa Lesienia. Audiodeskrypcję do spektaklu opracowały: Urszula Butkiewicz, Izabela Künstler, a czytał ją będzie Stefan Knothe.

 10. 26 września godz. 19:00 w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego (scena Piekiełko) w Płocku przy ul. Nowy Rynek 11, przedstawienie teatralne „Ślepcy” Maurice Meterlinka w reżyserii Mariusza Pogonowskiego z Teatru Per Se w którym jako aktorzy wystąpią osoby niewidome.Stowarzyszenie „De Facto” oraz Urząd Miasta Płocka zapraszają na pierwszy w Polsce i w Europie Festiwal Kultury i Sztuki dla Niewidomych

Festiwal odbędzie się w Płocku w dniach od 14 do 27 września 2011.

Pójście do teatru jest formą spędzania wolnego czasu, zamiłowaniem, które rozwija intelektualnie i zwiększa moją wrażliwość. Teatr to nie tylko obraz. Mam artystyczną duszę, która jak powietrza potrzebuję kontaktu z kulturą przez wielkie „K”. Sztukę odbieram wszystkimi, pozostałymi zmysłami: słuchem, węchem, dotykiem ale przede wszystkim umysłem, jak wszyscy inni widzowie. Lubię gwar rozmów w szatni, szepty na widowni i tę krótką ciszę, która zapada po trzecim dzwonku. Teatr ma też swój zapach i wyjątkową dla mnie atmosferę. W czasie antraktów lubię słuchać urywków rozmów rozbawionych, przejętych, zadowolonych lub znudzonych widzów. Zawsze porównuję je z własnymi odczuciami. Jak wiele ludzi, tak wiele opinii.

Na widowni są przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodowych. Bez znaczenia jest to, czy ktoś jest zdrowy czy niepełnosprawny, najważniejsze jest czy jest wrażliwy na kulturę. Czy ma potrzebę obcowania ze sztuką.

W ostatni czasie bardzo dużo zmieniło się i dzięki audiodeskrypcji sztuka w szerokim znaczeniu stała się bardzie dostępna dla osób niewidomych. Szczerze wierzę w to, że po Festiwalu Kultury i Sztuki w Płocku i podobnych imprezach w kraju będzie jeszcze lepiej. Razem pokonamy wszystkie bariery, my niewidomi i nasi pełnosprawni przyjaciele.

Ewa Maksymowicz, osoba niewidoma, uczestnik Festiwalu
Więcej o festiwalu na : www.festiwal-plock2011.pl


Copyright (c) 2024 defacto.org.pl