Strona główna

O nas
Deklaracja dostępności
Statut
Sprawozdania
Władze
Kontakt

Kiosk z prasą dla niewidomych

Niewidzialna Galeria Sztuki

Opera dostępna dla osób niewidomych

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

e-Wolontariat

Odwiedź nas na Facebook'u

Wspólnie dla Dziedzictwa edycja 2023

Projekty Rok 2023

Zamówienia na towary i usługi

Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Umowa ZZB/0000756/BF/D z dnia 19 maja 2022 roku
realizowana od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2025 roku

Celem projektu jest zapewnienie 299 osobom niewidomym (dalej ON) dostępu do filmów, w celu podniesienia poziomu kompetencji artystycznych i twórczych oraz kształtowanie poczucia, ż e kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Projekt stymuluje kreatywność i aktywizuje twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe spośród ON w Polsce. Projekt umożliwia kontynuowanie działania Internetowego Klubu Filmowego ON „Pociąg” który działa od 2012 roku, skupia 299 niewidomych członków i jest największym klubem filmowym w Polsce. Aktualny Program Internetowego Klubu Filmowego „Pociąg” wprowadzenia oraz dyskusje dostępne są na stronie www.ikfon.defacto.org.pl.

Filmy Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” można oglądać na Portalu Filmowym Osób Niewidomych „Pociąg” https://portalfilmowy.defacto.org.pl/

Nazwa zadania: Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2023: 149.867,65 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2023: 89.250,00 zł
Krótki opis zadania: Projekt zapewnia 299 osobom niewidomym samodzielny dostęp do 14 filmów fabularnych i 8 odcinków serialu, poprzez zaadaptowanie ich do potrzeb i możliwości osób niewidomych oraz rozdystrybuowanie na dostępnych nośnikach. Zaadaptowane filmy są wytwarzane na nośnikach elektronicznych w ilościach wynikających z zamówień osób niewidomych, zapisanych w bazie danych IKF ON „Pociąg. Filmy są wysłane do 299 osób niewidomych na płytach DVD i udostępnione on-line. Osoby niewidome mogą oglądać zaadaptowane filmy w komfortowych warunkach domowych, mogą powtórzyć sceny trudne w odbiorze by bezwzrokowo objąć jak najwięcej elementów składających się całość filmu, czyli ścieżkę dialogową, ścieżkę AD oraz muzykę.


Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
realizowany w latach 2019-2022
w ramach programu Edukacja Kulturalna

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” umożliwia dostosowywanie co rok 16 filmów do potrzeb osób niewidomych, przez wykonywanie audiodeskrypcji.
Aktualny Program Internetowego Klubu Filmowego „Pociąg” wprowadzenia oraz dyskusje dostępne są na stronie www.ikfon.defacto.org.pl
Filmy Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” można oglądać na Portalu Filmowym Osób Niewidomych „Pociąg” https://portalfilmowy.defacto.org.pl/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Nazwa zadania: Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Całkowita wartość zadania: 352.568,00 zł
Wartość dofinansowania: 310.568,00 zł
Krótki opis zadania: Program Internetowego Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” obejmuje co rok 12 filmów nowych oraz 4 filmy „z kanonu” kina, umożliwiając osobom niewidomym zarówno udział w bieżącym życiu kulturalnym jak i usuwanie deficytów w partycypowaniu w kulturze, będących następstwem niepełnosprawności. Zaadaptowane filmy są wytwarzane na DVD i wysyłane do miejsc zamieszkania członków Klubu. Przed pokazami osoby niewidome otrzymają wprowadzenie w zapisie Braille`a, pliku audio lub cyfrowym. Po pokazach odbywają się dyskusje prowadzone przez Internet, moderowane przez krytyków filmowych. Projekt zapobiega dyskryminacji kulturalnej osób niewidomych, umożliwiając trwałą partycypację w otwartym życiu kulturalnym i zwiększenie kompetencji kulturalnych.

****

Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
realizowany w latach 2019-2022

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” umożliwia zaadaptowanie 58 filmów do potrzeb osób niewidomych, poprzez wykonanie audiodeskrypcji) oraz rozdystrybuowanie zaadoptowanych filmów na dostępnych nośnikach elektronicznych wśród 299 osób niewidomych z całej Polski – w celu umożliwienia aktywizacji społecznej i zawodowej a także edukacji filmowej i rozwoju osobistego.
Aktualny Program Internetowego Klubu Filmowego „Pociąg” wprowadzenia oraz dyskusje dostępne są na stronie www.ikfon.defacto.org.pl

Filmy Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” można oglądać na Portalu Filmowym Osób Niewidomych „Pociąg” https://portalfilmowy.defacto.org.pl/

Nazwa zadania: Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

Całkowita wartość zadania w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2022: 431.144,12 zł
Wartość dofinansowania w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2022: 254.806,63 zł
Krótki opis zadania: Projekt zapewnia 299 osobom niewidomym samodzielny dostęp do 58 filmów poprzez zaadaptowanie ich do potrzeb i możliwości osób niewidomych oraz rozdystrybuowanie na dostępnych nośnikach. Zaadaptowane filmy są wytwarzane na nośnikach elektronicznych w ilościach wynikających z zamówień osób niewidomych, zapisanych w bazie danych IKF ON „Pociąg. Filmy są wysłane do 299 osób niewidomych na płytach DVD i udostępnione on-line. Osoby niewidome mogą oglądać zaadaptowane filmy w komfortowych warunkach domowych, mogą powtórzyć sceny trudne w odbiorze by bezwzrokowo objąć jak najwięcej elementów składających się całość filmu, czyli ścieżkę dialogową, ścieżkę AD oraz muzykę.

Copyright (c) 2023 defacto.org.pl