Strona główna

O nas
Deklaracja dostępności
Statut
Sprawozdania
Władze
Kontakt

Kiosk z prasą dla niewidomych

Niewidzialna Galeria Sztuki

Opera dostępna dla osób niewidomych

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

e-Wolontariat

Odwiedź nas na Facebook'u

Wspólnie dla Dziedzictwa edycja 2023

Projekty Rok 2024

Zamówienia na towary i usługi

Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Umowa ZZB/0000756/BF/D z dnia 19 maja 2022 roku
realizowana od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2025 roku

Celem projektu jest zapewnienie 299 osobom niewidomym (dalej ON) dostępu do filmów, w celu podniesienia poziomu kompetencji artystycznych i twórczych oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Projekt stymuluje kreatywność i aktywizuje twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe spośród ON w Polsce. Projekt umożliwia kontynuowanie działania Internetowego Klubu Filmowego ON „Pociąg” który działa od 2012 roku, skupia 299 niewidomych członków i jest największym klubem filmowym w Polsce. Aktualny Program Internetowego Klubu Filmowego „Pociąg” wprowadzenia oraz dyskusje dostępne są na stronie www.ikfon.defacto.org.pl.

Filmy Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” można oglądać na Portalu Filmowym Osób Niewidomych „Pociąg” https://portalfilmowy.defacto.org.pl/

Nazwa zadania: Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2024: 310.833,00 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2024: 189.597,70 zł
Krótki opis zadania: Projekt zapewnia 299 osobom niewidomym samodzielny dostęp do 14 filmów fabularnych i 8 odcinków serialu, poprzez zaadaptowanie ich do potrzeb i możliwości osób niewidomych oraz rozdystrybuowanie na dostępnych nośnikach. Zaadaptowane filmy są wytwarzane na nośnikach elektronicznych w ilościach wynikających z zamówień osób niewidomych, zapisanych w bazie danych IKF ON „Pociąg. Filmy są wysłane do 299 osób niewidomych na płytach DVD i udostępnione on-line. Osoby niewidome mogą oglądać zaadaptowane filmy w komfortowych warunkach domowych, mogą powtórzyć sceny trudne w odbiorze by bezwzrokowo objąć jak najwięcej elementów składających się całość filmu, czyli ścieżkę dialogową, ścieżkę AD oraz muzykę.


Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Umowa 00565/23/FPK/FINA z dnia 23 marca 2023 roku
realizowana od 1.01.2023 do 31.12.2025 roku

Projekt umożliwi prezentację 48 wartościowych i ambitnych filmów, osobom niewidomym z całej Polski (dalej ON), dotąd wykluczanych z otwartego życia filmowego z powodu inwalidztwa i barier w samodzielnym dotarciu do instytucji kultury.

Co rok 16 filmów będzie dostosowywanych do potrzeb ON przez wykonanie audiodeskrypcji (dalej AD) i prezentowanych on-line 72 ON na dedykowanym portalu filmowym - Internetowym Klubem Filmowym ON „Pociąg” (dalej IKF ON). IKF ON zaprezentuje alternatywne, wobec obowiązujących w kulturze masowej standardów, sposoby wykorzystania filmowego medium z całym jego poznawczym i kulturotwórczym potencjałem, na rzecz osób niepełnosprawnych.

Będzie zorganizowanych także 48 wydarzeń kulturalnych on-line zakresu kinematografii z udziałem 1.680 niewidomych uczestników obejmujących spotkanie z twórcami, artystami i krytykami filmu. Z rejestracji 48 wydarzeń kulturalnych on-line zakresu kinematografii skorzysta grupa 3.360 niewidomych uczestników.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Nazwa zadania: Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.01.2023 do 31.12.2025: 149.700,00 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.01.2023 do 31.12.2025: 69.000,00 zł
Krótki opis zadania: Będzie zorganizowanych 48 wydarzeń kulturalnych on-line zakresu kinematografii z udziałem 1.680 niewidomych uczestników obejmujących spotkanie z twórcami, artystami i krytykami filmu. Z rejestracji 48 wydarzeń kulturalnych on-line zakresu kinematografii skorzysta grupa 3.360 niewidomych uczestników. Niepełnosprawni uczestnicy zadania będą oglądać filmy w komfortowych warunkach domowych. Projekcja on-line umożliwi im powtórzenie scen trudnych w odbiorze, by mogli bezwzrokowo objąć i zrozumieć jak najwięcej elementów składających się na film, czyli ścieżkę dialogową, ścieżkę AD oraz muzykę.
W ramach zadania odbędzie się 48 prezentacji on-line ambitnych, niekomercyjnych filmów oraz 48 wydarzeń kulturalnych z zakresu kinematografii co umożliwi integrację i budowanie więzi społecznych i kulturalnych twórców kina i uczestników zadania a także promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, oraz upowszechnianie ambitnego, niekomercyjnego repertuaru filmowy wśród osób wykluczanych dotąd z odbioru kina z powodu niepełnosprawności wzroku.


Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Umowa DUK.601.39.2023
realizowana do 31 grudnia 2023 roku

Celem projektu jest zapewnienie 299 osobom niewidomym (dalej ON) dostępu do filmów, w celu podniesienia poziomu kompetencji artystycznych i twórczych oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Projekt stymuluje kreatywność i aktywizuje twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe spośród ON w Polsce. Projekt umożliwia kontynuowanie działania Internetowego Klubu Filmowego ON „Pociąg” który działa od 2012 roku, skupia 299 niewidomych członków i jest największym klubem filmowym w Polsce. Aktualny Program Internetowego Klubu Filmowego „Pociąg” wprowadzenia oraz dyskusje dostępne są na stronie www.ikfon.defacto.org.pl. Filmy Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” można oglądać na Portalu Filmowym Osób Niewidomych „Pociąg” https://portalfilmowy.defacto.org.pl/

Projekt dofinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.


Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
realizowany w latach 2019-2022
w ramach programu Edukacja Kulturalna

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” umożliwia dostosowywanie co rok 16 filmów do potrzeb osób niewidomych, przez wykonywanie audiodeskrypcji.
Aktualny Program Internetowego Klubu Filmowego „Pociąg” wprowadzenia oraz dyskusje dostępne są na stronie www.ikfon.defacto.org.pl
Filmy Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” można oglądać na Portalu Filmowym Osób Niewidomych „Pociąg” https://portalfilmowy.defacto.org.pl/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Nazwa zadania: Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Całkowita wartość zadania: 352.568,00 zł
Wartość dofinansowania: 310.568,00 zł
Krótki opis zadania: Program Internetowego Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” obejmuje co rok 12 filmów nowych oraz 4 filmy „z kanonu” kina, umożliwiając osobom niewidomym zarówno udział w bieżącym życiu kulturalnym jak i usuwanie deficytów w partycypowaniu w kulturze, będących następstwem niepełnosprawności. Zaadaptowane filmy są wytwarzane na DVD i wysyłane do miejsc zamieszkania członków Klubu. Przed pokazami osoby niewidome otrzymają wprowadzenie w zapisie Braille`a, pliku audio lub cyfrowym. Po pokazach odbywają się dyskusje prowadzone przez Internet, moderowane przez krytyków filmowych. Projekt zapobiega dyskryminacji kulturalnej osób niewidomych, umożliwiając trwałą partycypację w otwartym życiu kulturalnym i zwiększenie kompetencji kulturalnych.

****

Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
realizowany w latach 2019-2022

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg” umożliwia zaadaptowanie 58 filmów do potrzeb osób niewidomych, poprzez wykonanie audiodeskrypcji) oraz rozdystrybuowanie zaadoptowanych filmów na dostępnych nośnikach elektronicznych wśród 299 osób niewidomych z całej Polski – w celu umożliwienia aktywizacji społecznej i zawodowej a także edukacji filmowej i rozwoju osobistego.
Aktualny Program Internetowego Klubu Filmowego „Pociąg” wprowadzenia oraz dyskusje dostępne są na stronie www.ikfon.defacto.org.pl

Filmy Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” można oglądać na Portalu Filmowym Osób Niewidomych „Pociąg” https://portalfilmowy.defacto.org.pl/

Nazwa zadania: Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

Całkowita wartość zadania w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2022: 431.144,12 zł
Wartość dofinansowania w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2022: 254.806,63 zł
Krótki opis zadania: Projekt zapewnia 299 osobom niewidomym samodzielny dostęp do 58 filmów poprzez zaadaptowanie ich do potrzeb i możliwości osób niewidomych oraz rozdystrybuowanie na dostępnych nośnikach. Zaadaptowane filmy są wytwarzane na nośnikach elektronicznych w ilościach wynikających z zamówień osób niewidomych, zapisanych w bazie danych IKF ON „Pociąg. Filmy są wysłane do 299 osób niewidomych na płytach DVD i udostępnione on-line. Osoby niewidome mogą oglądać zaadaptowane filmy w komfortowych warunkach domowych, mogą powtórzyć sceny trudne w odbiorze by bezwzrokowo objąć jak najwięcej elementów składających się całość filmu, czyli ścieżkę dialogową, ścieżkę AD oraz muzykę.

Copyright (c) 2024 defacto.org.pl