Strona główna

O nas
Deklaracja dostępności
Statut
Sprawozdania
Władze
Kontakt

Kiosk z prasą dla niewidomych

Niewidzialna Galeria Sztuki

Opera dostępna dla osób niewidomych

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

e-Wolontariat

Odwiedź nas na Facebook'u

Projekty Rok 2021

Projekty Rok 2022

Zamówienia na towary i usługi

Kiosk z prasą dla niewidomych jest prowadzony przez Stowarzyszenie „De Facto”. Oferuje osobom niewidomym i słabo widzącym samodzielny dostęp do czasopism z polskiego otwartego rynku prasowego. Korzystanie z Kiosku jest bezpłatne. W Kiosku z prasą czasopisma są przekształcane na formę dostępną dla osób niewidomych. Pliki artykułów umieszczone w wielu „ramkach”, na wielu stronach i na wielu warstwach są przekształcane na jeden ciągły tekst w cyfrowym pliku tekstowym. Każdy artykuł jest ułożony w porządku: tytuł, autor, treść. W czasie adaptacji usuwane są element graficzne, ale w miejsce ważnych ilustracji zamieszczone są ich tekstowe opisy. Czasopisma wysyłane są tylko do zarejestrowanych czytelników. Ze względu na specyficzne potrzeby czytelników prowadzimy dla Państwa:

Kiosk prenumeratowy – czasopisma wysyłane są automatycznie pocztą elektroniczną lub na CD w plikach tekstowych. Czasopisma można czytać jedynie przy pomocy udźwiękowionego komputera lub telefonu.
Instrukcja i dokumenty do pobrania:

Kiosk audio – czasopisma zapisywane w plikach cyfrowych i audio mp3 na CD i przesyłane pocztą tradycyjną. Czasopism można czytać przy pomocy odtwarzaczy CD.
Instrukcja i dokumenty do pobrania:

e-Kiosk – czasopisma dostępne na stronie można czytać przy pomocy komputera, specjalistycznego oprogramowania, telefonu komórkowego, dostępu do sieci Internet. www.ekiosk.defacto.org.pl.
Instrukcja i dokumenty do pobrania.

Kiosk z prasą w zapisie Braille’a – czasopisma adaptowane na zapis Braille`a i wysyłane pocztą tradycyjną.
Instrukcja i dokumenty do pobrania:

Pytania kierujcie Państwo do administratora: biuro@defacto.org.pl lub telefonicznie: poniedziałek i wtorek w godzinach 900-1400, tel. 24 366-60-00.

Kiosk z prasą dla niewidomych finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kiosk z prasa dla osób niewidomych
Umowa nr ZZB/000755/BF/D z dnia 19 maja 2022 roku
Realizowana w okresie od 01 kwietnia do 31 marca 2025 roku

Kiosk z prasą dla niewidomych jest prowadzony przez Stowarzyszenie „De Facto”. Oferuje osobom niewidomym i słabo widzącym samodzielny dostęp do czasopism z polskiego otwartego rynku prasowego. Korzystanie z Kiosku jest bezpłatne. W Kiosku z prasą czasopisma są przekształcane na formę dostępną dla osób niewidomych. Pliki artykułów umieszczone w wielu „ramkach”, na wielu stronach i na wielu warstwach są przekształcane na jeden ciągły tekst w cyfrowym pliku tekstowym. Każdy artykuł jest ułożony w porządku: tytuł, autor, treść. W czasie adaptacji usuwane są element graficzne, ale w miejsce ważnych ilustracji zamieszczone są ich tekstowe opisy. Czasopisma wysyłane są tylko do zarejestrowanych czytelników. Kiosk z prasą dla niewidomych finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania: Kiosk z prasą dla niewidomych DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Całkowita wartość zadania w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2023: 608.880,00 zł
Wartość dofinansowania w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2023: 425.647,00 zł
Krótki opis zadania: projekt zapewni 2012 Uczestnikom zadania stały i samodzielny dostęp do aktualnych informacji ze wszystkich dziedzin, niezbędny dla rehabilitacji i pełnej integracji zawodowej i społecznej osób niewidomych w Polsce. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

  1.  Ciągłą adaptację dla potrzeb ON i publikowanie na przyjaznych nośnikach elektronicznych 51 tytułów czasopism wybranych z oferty polskiego rynku prasowego

  2. Redagowanie i wydawanie 1 miesięcznika „Informator Obywatelski Osób Niewidomych”


Nazwa zadania: Kiosk z prasą dla niewidomych
Całkowita wartość zadania w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2022: 1.983.632,63 zł
Wartość dofinansowania w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2022: 1.189,717,00 zł
Krótki opis zadania: Projekt zapewnia 2012 osobom niewidomym stały i samodzielny dostęp do aktualnych informacji ze wszystkich dziedzin, niezbędny dla rehabilitacji i pełnej integracji zawodowej i społecznej ON w Polsce. Od informacji z dziedziny prawa, przez zdrowie i macierzyństwo, psychologię, edukację, podróże, hobby, aż po aktualne informacje i porady o przysługujących prawach i tematyce z zakresu niepełnosprawności. Czasopisma będą przesyłane do 2012 zarejestrowanych w komputerowej bazie danych czytelników Kiosku z prasą dla niewidomych. Osoby niewidome otrzymają w sumie 311.820 egz. dostępnych czasopism w formie elektronicznej i w zapisie Braille`a. Ponadto 3.753 numery czasopism (7.342 arkuszy wydawniczych) będą opublikowane w Internecie na stronie www.ekiosk.defacto.org.pl

Copyright (c) 2022 defacto.org.pl