Strona główna

O nas
Deklaracja dostępności
Statut
Sprawozdania
Władze
Kontakt

Kiosk z prasą dla niewidomych

Niewidzialna Galeria Sztuki

Opera dostępna dla osób niewidomych

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

e-Wolontariat

Odwiedź nas na Facebook'u

Wspólnie dla Dziedzictwa edycja 2023

Projekty Rok 2024

Zamówienia na towary i usługi

Kiosk z prasa dla osób niewidomych
Umowa nr ZZB/000755/BF/D z dnia 19 maja 2022 roku
Realizowana w okresie od 01 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2025 roku

Kiosk z prasą dla niewidomych jest prowadzony przez Stowarzyszenie „De Facto”. Oferuje osobom niewidomym i słabo widzącym samodzielny dostęp do czasopism z polskiego otwartego rynku prasowego. Korzystanie z Kiosku jest bezpłatne. W Kiosku z prasą czasopisma są przekształcane na formę dostępną dla osób niewidomych. Pliki artykułów umieszczone w wielu „ramkach”, na wielu stronach i na wielu warstwach są przekształcane na jeden ciągły tekst w cyfrowym pliku tekstowym. Każdy artykuł jest ułożony w porządku: tytuł, autor, treść. W czasie adaptacji usuwane są element graficzne, ale w miejsce ważnych ilustracji zamieszczone są ich tekstowe opisy. Czasopisma wysyłane są tylko do zarejestrowanych czytelników. Kiosk z prasą dla niewidomych finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania: Kiosk z prasą dla niewidomych DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Całkowita wartość zadania w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2024: 1.288.029,00 zł
Wartość dofinansowania w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2024: 921.563,00 zł
Krótki opis zadania: projekt zapewni 2012 Uczestnikom zadania stały i samodzielny dostęp do aktualnych informacji ze wszystkich dziedzin, niezbędny dla rehabilitacji i pełnej integracji zawodowej i społecznej osób niewidomych w Polsce. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

 1. Ciągłą adaptację dla potrzeb ON i publikowanie na przyjaznych nośnikach elektronicznych 51 tytułów czasopism wybranych z oferty polskiego rynku prasowego

 2. Redagowanie i wydawanie 1 miesięcznika „Informator Obywatelski Osób Niewidomych”


W 2023 roku Stowarzyszenie „De Facto” realizuje projekt „Adaptacja i wydawanie miesięcznika „Kino” dla osób niewidomych
Umowa nr DUK.602.5.2023 z dnia 28.07.2023

„Kino” Miesięcznik poświęcony twórczości i edukacji filmowej. W piśmie publikowane są recenzje filmów z bieżącego repertuaru kin, DVD i książek o tematyce filmowej, relacje z festiwali filmowych, wywiady z twórcami, eseje i analizy z dziedziny filmoznawstwa. Do tego bieżące informacje o imprezach oraz konkursach i nagrodach filmowych. Z pismem związana jest Nagroda im. Bolesława Michałka przyznawana dla najlepszej książki filmowej roku oraz Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego przyznawana młodym aktorom wyróżniającym się wybitną indywidualnością. Dzięki realizacji projektu miesięcznik „Kino” dostępny jest dla osób niewidomych i słabowidzących w plikach HTML, TXT oraz audio mp3.

Dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej


Stowarzyszenie „De Facto” oraz Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (DZdN) Dział Zbiorów dla Niewidomych utworzyły i prowadzą
Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Polską Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych
UMOWA Nr 00374/23/FPK/DMiSK dotycząca dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Kultura cyfrowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji

Stowarzyszenie „De Facto“ w roku 2023 roku zasiliło Krajowy Zasób 32 filmami z AD

Tytuły przekazane w 2023 roku to:

 1. „Diuna” - reż. Denis Villeneuve

 2. „Zło nie istnieje” - reż. Mohammad Rasoulof

 3. „Spencer” - reż. Pablo Larrain

 4. „Annette” - reż. Leos Carax

 5. „West Side Story” - reż. Steven Spielberg

 6. „Poufne lekcje perskiego” - reż. Vadim Perelman

 7. „Po miłości” - reż. Aleem Khan

 8. „Baby broker” - reż. Hirokazu Koreeda

 9. „Zdarzyło się” - reż. Audrey Diwan

 10. „Gdzie śpiewają raki” - reż. Olivia Newman

 11. „Córka” - reż. Maggie Gyllenhaal

 12. „Mała mama” - reż. Céline Sciamma

 13. „Ballada o białej krowie” - reż. Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha

 14. „Najgorszy człowiek na świecie” - reż. Joachim Trier

 15. „Wszystkie nasze strachy” - reż. Łukasz Ronduda

 16. „Bo we mnie jest seks” - reż. Katarzyna Klimkiewicz

 17. „Moje wspaniałe życie” - reż. Łukasz Grzegorzek

 18. „Film balkonowy” - reż. Paweł Łoziński

 19. „Marzec ‘68” - reż. Krzysztof Lang

 20. „Paryż, 13. dzielnica” - reż. Jacques Audiard

 21. „Zołza” - reż. Tomasz Konecki

 22. „Między dwoma światami” - reż. Emmanuel Carrere

 23. „Bohater” - reż. Asghar Farhadi

 24. „Bolesław Śmiały” - reż. Witold Lesiewicz

 25. „Mistrz. Jan Matejko znany i nieznany” - reż. Maria Guzy

 26. „Nienormalni” - reż. Jacek Bławut

 27. „Tosca” - komp. Giacomo Puccini

 28. „Księżniczka czardasza” - komp. Imre Kalman

 29. „Turandot” - komp. Giacomo Puccini

 30. „Student żebrak” - komp. Karl Millocker

 31. „Otello” - komp. Giuseppe Verdi

 32. „Ptasznik z Tyrolu” - komp. Karl Zeller

Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych jest portalem filmowym skierowanym na udostępnianie sztuki filmowej bardzo szerokiej grupie osób niewidomych i słabowidzących. Siedziba Zasobu, Dział Zbiorów dla Niewidomych (DZdN) jest instytucją uznaną i najbardziej dedykowaną gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów kultury wszystkim osobom niewidomym w Polsce.

 • Jak skorzystać z zasobu?

 • Instrukcja korzystania z odtwarzacza on-line filmów.

 • Cechy odtwarzacza filmów on-line.

Te wszystkie informacje oraz aktualny spis filmów z audiodeskrypcją udostępnionych w ramach Krajowego zasobu link: http://dzdn.pl/filmy-z-audiodeskrypcja/krajowy-zasob-spis/

Projekt „Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowy fundusz celowy.

Nazwa zadania: Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych.

Nazwa zadania: Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych.
Całkowita wartość zadania: 306.600,00,00 zł
Wartość dofinansowania: 234.000,00zł
Krótki opis zadania: W ramach zadania będziemy kontynuować w latach 2023-2025 partnerstwie z Działem Zbiorów dla Niewidomych działanie pierwszego i jedynego w Polsce Krajowego zasobu cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych. W ramach zadania powiększymy zbiory Zasobu o 96 filmów z polską audiodeskrypcją oraz będziemy kontynuować działania dla zwiększenia dostępności opracowanych i zdigitalizowanych zasobów, przy zastosowaniu atrakcyjnych form ich prezentacji, także wykorzystujących możliwości nowoczesnych technologii, w celu przełamywania barier w dostępie do dóbr kultury ON wykluczonych cyfrowo.


Projekt „Opera za Rogiem – edycja 2023
Umowa nr 119/2023/NCK/KI z dnia 31.08.2023 realizowana od 24.04.2023 roku do 31.10.2023 roku

Teatr operowy jest wyjątkową formą artystycznego spotkania wielu sztuk: poezji, muzyki i obrazu, pięknego śpiewu, gry aktorskiej, choreografii, dekoracji, tańca, wreszcie – wyjątkowej przestrzeni sceny. Dzięki ogromnej sile przekazu, opera oddziałuje na emocje, zmysły i wyobraźnię, nigdy nie pozostawia nikogo obojętnym.
W 2023 roku Stowarzyszenie „De Facto” opatrzyło audiodeskrypcją kolejne 6 spektakli operowych, operetkowych i baletowych.
• Opera „Macbeth” Giuseppe Verdiego
• Opera „Czarodziejski flet” Wolfganga Amadeusa Mozarta
• Operetka „Ptasznik z Tyrolu” Karla Zellera
• Operetka „Student i żebrak” Carla Millockera
• Opera „Otello” Giuseppe Verdiego
• Balet „Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego

Dzięki projektowi „Opera za Rogiem - edycja 2023 trafiamy z wyjątkowymi spektaklami operowymi i operetkowymi do wyjątkowej grupy odbiorców.
11 pokazów i 230 odbiorców z niepełnosprawnością wzroku między innymi w Lesznie, Grodzisku Mazowieckiem, Olsztynie, Kole, Sieradzu i Grudziądzu.
Projekt Opera za Rogiem – edycja 2023 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura-Interwencje 2023”


XIII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2023
23 -29 września 2023 roku
Realizowany w ramach umów:
Umowa nr 01218/22/FPK/FINA z dnia 30 czerwca 2022
Umowa nr ZZB/000823/BF/D z dnia 23 maja 2023
Umowa nr DUK.600.13.2023 z dnia 20 czerwca 2023
Umowa nr 31/WWS-V/Z/780/2023 z dnia 23 maja 2023

Festiwal jest wydarzeniem dostosowaniem do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością wzroku. Jest dostępny i przyjazny dla osób, które nie widzą od urodzenia lub które utraciły wzrok w trakcie swojego życia. Festiwal wyrównuje szanse w dostępnie do kultury i sztuki filmowej. 25 wydarzeń kulturalnych, spektakle i filmy z audiodeskrypcją, spotkania z gośćmi, dyskusje, wykłady, warsztaty, koncerty i spotkania z książką.

www.fkison.defacto.org.pl
https://www.facebook.com/StowarzyszenieDeFacto/

Projekt XIII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2023:
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Dofinansowano ze środków Gminy Miasto Płock
Belka wszystkie logo:


Dofinansowano ze środków: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nazwa zadania: XIII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2023
Dofinansowanie: 113.400,00 zł
Całkowita wartość: 183.907,20 zł
Celem projektu jest organizacja w Płocku XIII edycji Festiwalu Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2023, wspierającego aktywność kulturalną 65 osób z niepełnosprawnością wzroku, umożliwiającego rozwój i pogłębienie fascynacji kinem, teatrem i literaturą, poznanie i integrację z twórcami kultury oraz promowanie w społeczeństwie polskim aktywności kulturalnej odbiorców.


Projekt „Płock - druga zapomniana stolica Polski” realizowany od 02.01.2023 do 1.12.2023 roku

Umowa MHP/PJ/XV/2023/194

Celem zadania jest budowanie wiedzy na temat historii Polski, kultywowanie pamięci o doniosłych kartach dziejów Polski, poprzez upowszechnianie i popularyzację wśród 564 osób z niepełnosprawnością wzroku, wiedzy o powstawaniu początków Państwa Polskiego – poprzez poznanie historii Płocka - drugiej stolicy Państwa Polskiego - i urzędujących tam władców. Cel zadania zostanie zrealizowany przez:

 • Opracowanie i udostępnienie filmu z audiodeskrypcją „Bolesław Śmiały” w reż. Witolda Lesiewicza.

 • Wykonanie makiet 3D, audiodeksrypcji oraz tyflografik, zabytków Płocka z XI/XII w.

 • Zorganizowanie w dniach 10-12 sierpnia spaceru tematycznego o miejscach i zabytkach Płocka z XI/XII w.

 • Zarejestrowania spaceru tematycznego po Płocku w formie nagrań binauralnych, zawierających nagraną opowieść narracyjną oraz AD zabytków, następnie udostępnienie osobom z niepełnosprawnością wzroku rejestracji spaceru dostępnych formatach.

 • Zorganizowanie warsztatów historyczno-dyskusyjnych on-line, obejmujących wykłady historyków o historii Płocka i miejscu Polski w XI/XII w.

 • Organizację warsztatu tyflograficznego on-line, poświęconego poznawaniu dotykiem przygotowanych wcześniej tyflografik zabytków Płocka.

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”.


Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa
Program: Patriotyzm jutra
Nazwa zadania: Płock - druga zapomniana stolica Polski”
Całkowita wartość zadania: 64 390,00 zł
Wartość dofinansowania: 50 000 zł
Krótki opis zadania: Celem zadania jest budowanie do 01.12.2023 wiedzy na temat historii Polski, kultywowanie pamięci o doniosłych kartach dziejów Polski, poprzez upowszechnianie i popularyzację wśród 564 osób niewidomych, wiedzy o powstawaniu początków Państwa Polskiego – poprzez poznanie historii Płocka - drugiej stolicy Państwa Polskiego - i urzędujących tam władców. Zadanie wielotorowo przekaże wiedzę o polskiej historii, o budowaniu Państwa Polskiego i jego drugiej stolicy w Płocku - w latach 1079-1138. Projekt ma spójny program oraz koncepcję narracji historycznej. Pozwoli na przepływ wiedzy historycznej z naciskiem na edukację grup wykluczanych.


Projekt Albumy Niewidzialnej Galerii Sztuki Umowa ZZB/0000841/BF/D z dnia 22 maja 2023 roku realizowana od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2026 roku

Celem projektu jest zapewnienie 1.604 osobom niewidomym stałego, samodzielnego dostępu do najważniejszych polskich i światowych dzieł sztuki – poprzez opracowywanie i opublikowanie 24 Albumów Niewidzialnej Galerii Sztuki dla Osób Niewidomych, kierowanych do osób z niepełnosprawnością wzroku na nośnikach elektronicznych i zapisie Braille`a.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez wydanie 24-ech Albumów Niewidzialnej Galerii Sztuki. Albumy będą zawierały audiodeskrypcje i tylfoobrazy.

Powstaną 24 albumy o tytułach:
Rok 2023, temat przewodni „Anioły, demony, fantastyczne zwierzęta”:

 1. Anioły w malarstwie i rzeźbie.

 2. Diabły w popkulturze

 3. Fantastyczne zwierzęta w sztuce.

 4. Sąd Ostateczny.

 5. Siedem grzechów głównych i osiem błogosławieństw.

 6. Symbole, astrologia, przedmioty kultu.

 7. Inkwizycja.

 8. Potwory wodne w różnych kulturach.

Rok 2024, temat przewodni „Władcy i władczynie”:

 1. Koronacje królów.

 2. Wojny, bitwy, pojedynki.

 3. Portrety reprezentacyjne.

 4. Życie rodzinne. Królowie, królowe i ich potomstwo.

 5. Śmierć władców.

 6. Regentki, regenci, małoletni władcy oraz ludzie, którzy rządzili zza tronu.

 7. Kochanki władców.

 8. Nagrobki władców Polski.

Rok 2025, temat przewodni „Pejzaż w malarstwie”:

 1. Ogrody – inspiracje.

 2. Ogrody starożytności.

 3. Weduty miast, sielankowa wieś i widoki morza.

 4. Cztery pory roku w widokach natury.

 5. Romantyczny pejzaż.

 6. Pejzaż jako wyraz tęsknoty za wolnością.

 7. Ogrody idealne i założenia architektoniczne i parkowo-ogrodowe.

 8. Pejzaż metafizyczny i surrealistyczny.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Nazwa zadania: Albumy Niewidzialnej Galerii Sztuki
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.04.2023 do 31.03.2026: 440.258,40 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.04.2023 do 31.03.2026: 278.018,00 zł.
Krótki opis zadania: zapewnienie 1.604 osobom niewidomym (dalej ON) stałego, samodzielnego dostępu do najważniejszych polskich i światowych dzieł sztuki – poprzez opracowywanie i publikowanie kolejnych 24 Albumów Niewidzialnej Galerii Sztuki dla Osób Niewidomych, kierowanych do ON na nośnikach elektronicznych i zapisie Braille`a.


Projekt „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2021 do 31.03.2024 r.

Umowa ZZO/000681/BF/D.

To publikacja o dziełach malarstwa i rzeźby znajdujących się w 4 muzeach w Polsce i Europie. „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby „Krajobraz w sztuce. Sztuka w krajobrazie.”

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Mazowieckiego w Płocku

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Czartoryskich w Puławach.

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Ogrody Sansoucci w Poczdamie, Niemcy.

 • Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Łazienek Królewskich w Warszawie.

Publikacje dostępne na płytach CD oraz zamieszczone do wysłuchania na https://portalfilmowy.defacto.org.pl w zakładce Słuchowiska.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania: „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby „Krajobraz w sztuce. Sztuka w krajobrazie.”

Całkowita wartość zadania: 329.079,03 zł
Wartość dofinansowania: 181.113,94 zł
Krótki opis zadania: To publikacja o dziełach malarstwa i rzeźby znajdujących się w 4 muzeach w Polsce i Europie:

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Mazowieckiego w Płocku

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Czartoryskich w Puławach.

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Ogrody Sansoucci w Poczdamie, Niemcy.

 • Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Łazienek Królewskich w Warszawie.


Projekt „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby: druga cześć publikacji realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 1.01.2023 do 31.12.2024

Umowa Nr 00964/23/FPK/IK z dnia 18.04.2023

To publikacja o dziełach malarstwa i rzeźby znajdujących się w 4 muzeach w Polsce i Europie. „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby „Krajobraz w sztuce. Sztuka w krajobrazie.”

Publikacje dostępne na płytach CD oraz zamieszczone do wysłuchania na https://portalfilmowy.defacto.org.pl w zakładce Słuchowiska.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa zadania: „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby.

Całkowita wartość zadania: 119.120,00 zł
Wartość dofinansowania: 56.000,00 zł

Krótki opis zadania: To publikacja o dziełach malarstwa i rzeźby znajdujących się w 4 muzeach w Polsce i Europie

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Mazowieckiego w Płocku

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Czartoryskich w Puławach.

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Ogrody Sansoucci w Poczdamie, Niemcy.

 • Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Łazienek Królewskich w Warszawie.

 • Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 • Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 • Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Galerii Malarstwa w Berlinie.

 • Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Pałac Herbsta i Muzeum Sztuki w Łodzi.


Projekt „Świat poza ramami” – obrazy opowiedziane osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2021 do 31.03.2024.

Umowa ZZO/000680/BF/D

W cyklu zatytułowanym „Cztery religie”, słowem, dźwiękiem i emocjami, malujemy obrazy sztuki dawnej. Każda z publikacji to biografia malarza, historia obrazu, ale i opowieść, która ożywia obraz. Tegoroczne publikacje, poświęcamy czterem religiom. Będą to kolejno 4 obrazy:
„Sąd Parysa” Peter Paul Rubens (Wierzenia Greków)
„Róże Heliogabala” Lawrence Alma-Tadema (Wierzenia Rzymian)
„Próby Mojżesza” Sandro Botticelli (Chrześcijaństwo)
„Żydowska narzeczona” Rembrandt van Rijn (Judaizm)

Publikacje dostępne płytach CD oraz zamieszczone do wysłuchania na https://portalfilmowy.defacto.org.pl w zakładce Słuchowiska.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nazwa zadania: „Świat poza ramami” – obrazy opowiedziane osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami
Całkowita wartość zadania: 275.861,04 zł
Wartość dofinansowania: 177.590,79 zł
Krótki opis zadania: To czteroczęściowa publikacja. W cyklu zatytułowanym „Cztery religie”, słowem, dźwiękiem i emocjami, malujemy obrazy sztuki dawnej. Każda z publikacji to biografia malarza, historia obrazu, ale i opowieść, która ożywia obraz. Przenosi nas w świat fikcji, by lepiej zrozumieć twórcę i jego dzieło.


Projekt „Świat poza ramami” – obrazy opowiedziane osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami: druga część publikacji, realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2023 do 31.12.2023

Umowa Nr 00989/23/FPK/IK z dnia 18.04.2023

W cyklu zatytułowanym „Cztery religie”, słowem, dźwiękiem i emocjami, malujemy obrazy sztuki dawnej. Każda z publikacji to biografia malarza, historia obrazu, ale i opowieść, która ożywia obraz. Tegoroczne publikacje, poświęcamy czterem religiom. Będą to kolejno cztery obrazy:
„Sąd Parysa” Peter Paul Rubens (Wierzenia Greków)
„Róże Heliogabala” Lawrence Alma-Tadema (Wierzenia Rzymian)
„Próby Mojżesza” Sandro Botticelli (Chrześcijaństwo)
„Żydowska narzeczona” Rembrandt van Rijn (Judaizm)
Publikacje dostępne płytach CD oraz zamieszczone do wysłuchania na https://portalfilmowy.defacto.org.pl w zakładce Słuchowiska.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Nazwa zadania: „Świat poza ramami” – obrazy opowiedziane osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami: druga część publikacji.
Całkowita wartość zadania: 56.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 28.000,00 zł
Krótki opis zadania: To druga cześć publikacji. W cyklu zatytułowanym „Cztery religie”, słowem, dźwiękiem i emocjami, malujemy obrazy sztuki dawnej. Każda z publikacji to biografia malarza, historia obrazu, ale i opowieść, która ożywia obraz.
Będą to kolejno cztery obrazy:
„Sąd Parysa” Peter Paul Rubens (Wierzenia Greków)
„Róże Heliogabala” Lawrence Alma-Tadema (Wierzenia Rzymian)
„Próby Mojżesza” Sandro Botticelli (Chrześcijaństwo)
„Żydowska narzeczona” Rembrandt van Rijn (Judaizm)


Projekt Niewidzialna Galeria Sztuki dla Osób Niewidomych realizowany w latach 2023-2025 w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGOEdukacja kulturalna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

UMOWA Nr 00892/23/FPK/NCK z dnia 08.05.2023 r.

W Niewidzialnej Galerii Sztuki znajdują się opisy różnorodnych dzieł, reprezentujących rozmaite gałęzie sztuki – od architektury po malarstwo – i wszystkie epoki (od prehistorii po sztukę współczesną).
Galeria powstała w 2015 roku i osiągnęła obecnie rozmiary sporego muzeum, mogąc się pochwalić kolekcją ponad 1000 dzieł sztuki udostępnianych w formie audiodeskrypcji. W Galerii są zgromadzone zarówno dzieła znane, jak też te zapomniane, skrywane w małych regionalnych muzeach i kolekcjach na całym świecie.
W Niewidzialnej Galerii Sztuki odkryjesz tajemnice i poznasz prawdę o najsłynniejszych procesach o dzieła sztuki. Poznasz Fidiasza. Architekturę i rzeźbę początków naszej kultury, poznasz Braci Limburg. Bogactwo koloru i detalu a także Rokokowe królestwo kobiet. Françoisa Boucher i jego jawny erotyzm w malarstwie.
Niewidzialna Galeria Sztuki przybliża w formie audiodeskrypcji, nie tylko sztukę, ale też historię w niej ukrytą.
Niewidzialna Galeria Sztuki to również przygotowywane w formie comiesięcznego periodyku albumy tematyczne. Poszczególne albumy, na kształt osobnych wystaw, podejmują szerzej jeden z wybranych tematów. Są w nich prezentowani poszczególni artyści, epoki oraz zjawiska w sztuce. Albumy są dostępne na stronie Galerii oraz Kiosku z prasą.
Niewidzialna Galeria Sztuki jest w pełni wirtualna, łatwa w dostępie i ogólnodostępna pod adresem: https://ekiosk.defacto.org.pl/Galeria/
Nowi użytkownicy, chętni poznać i zwiedzić pełne zbiory Galerii, mogą dokonać rejestracji na stronie: https://ekiosk.defacto.org.pl/Galeria/Home/Register

Rok 2023, temat przewodni „Anioły, demony, fantastyczne zwierzęta”:

 1. Anioły w malarstwie i rzeźbie.

 2. Diabły w popkulturze.

 3. Fantastyczne zwierzęta w sztuce.

 4. Sąd Ostateczny.

 5. Siedem grzechów głównych i osiem błogosławieństw.

 6. Symbole, astrologia, przedmioty kultu.

 7. Inkwizycja.

 8. Potwory wodne w różnych kulturach.

Rok 2024, temat przewodni „Władcy i władczynie”:

 1. Koronacje królów.

 2. Wojny, bitwy, pojedynki.

 3. Portrety reprezentacyjne.

 4. Życie rodzinne. Królowie, królowe i ich potomstwo.

 5. Śmierć władców.

 6. Regentki, regenci, małoletni władcy oraz ludzie, którzy rządzili zza tronu.

 7. Kochanki władców.

 8. Nagrobki władców Polski.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Niewidzialna Galeria Sztuki dla Osób Niewidomych
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Nazwa zadania: Niewidzialna Galeria Sztuki dla Osób Niewidomych
Całkowita wartość zadania: 292.912,00 PLN
Wartość dofinansowania: 212.000,00 PLN
Krótki opis zadania: Zostaną wykonane audiodeskrypcje kolejnych 120 dzieł sztuki, tym samym zasoby Niewidzialnej Galerii Sztuki zwiększą się do 1.160 dzieł. Zostaną opracowane i wydane kolejne 24 Albumy Niewidzialnej Galerii Sztuki zawierające AD oraz odwzorowania wypukłe (tyfloobrazy) kluczowych dzieł z zakresu malarstwa, architektury i rzeźby. Zostanie zorganizowanych 6 warsztatów edukacyjno-animacyjnych opartych na twórczym i eksperymentalnym współdziałaniu osób niewidomych ze specjalistami sztuki, których celem będzie poznanie dzieł sztuki zmysłami dostępnymi dla osób niewidomych.

 


Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Umowa ZZB/0000756/BF/D z dnia 19 maja 2022 roku realizowana od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2025 roku

Celem projektu jest zapewnienie 299 osobom niewidomym (dalej ON) dostępu do filmów, w celu podniesienia poziomu kompetencji artystycznych i twórczych oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Projekt stymuluje kreatywność i aktywizuje twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe spośród ON w Polsce. Projekt umożliwia kontynuowanie działania Internetowego Klubu Filmowego ON „Pociąg” który działa od 2012 roku, skupia 299 niewidomych członków i jest największym klubem filmowym w Polsce. Aktualny Program Internetowego Klubu Filmowego „Pociąg” wprowadzenia oraz dyskusje dostępne są na stronie www.ikfon.defacto.org.pl.
Filmy Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” można oglądać na Portalu Filmowym Osób Niewidomych „Pociąg” https://portalfilmowy.defacto.org.pl/

Nazwa zadania: Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2024: 310.833,00 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2024: 189.597,70 zł
Krótki opis zadania: Projekt zapewnia 299 osobom niewidomym samodzielny dostęp do 14 filmów fabularnych i 8 odcinków serialu, poprzez zaadaptowanie ich do potrzeb i możliwości osób niewidomych oraz rozdystrybuowanie na dostępnych nośnikach. Zaadaptowane filmy są wytwarzane na nośnikach elektronicznych w ilościach wynikających z zamówień osób niewidomych, zapisanych w bazie danych IKF ON „Pociąg. Filmy są wysłane do 299 osób niewidomych na płytach DVD i udostępnione on-line. Osoby niewidome mogą oglądać zaadaptowane filmy w komfortowych warunkach domowych, mogą powtórzyć sceny trudne w odbiorze by bezwzrokowo objąć jak najwięcej elementów składających się całość filmu, czyli ścieżkę dialogową, ścieżkę AD oraz muzykę.


Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Umowa 00565/23/FPK/FINA z dnia 23 marca 2023 roku realizowana od 1.01.2023 do 31.12.2025 roku

Projekt umożliwi prezentację 48 wartościowych i ambitnych filmów, osobom niewidomym z całej Polski (dalej ON), dotąd wykluczanych z otwartego życia filmowego z powodu inwalidztwa i barier w samodzielnym dotarciu do instytucji kultury.
Co rok 16 filmów będzie dostosowywanych do potrzeb ON przez wykonanie audiodeskrypcji (dalej AD) i prezentowanych on-line.
72 ON na dedykowanym portalu filmowym - Internetowym Klubem Filmowym ON „Pociąg” (dalej IKF ON). IKF ON zaprezentuje alternatywne, wobec obowiązujących w kulturze masowej standardów, sposoby wykorzystania filmowego medium z całym jego poznawczym i kulturotwórczym potencjałem, na rzecz osób niepełnosprawnych.
Będzie zorganizowanych także 48 wydarzeń kulturalnych on-line zakresu kinematografii z udziałem 1.680 niewidomych uczestników obejmujących spotkanie z twórcami, artystami i krytykami filmu. Z rejestracji 48 wydarzeń kulturalnych on-line zakresu kinematografii skorzysta grupa 3.360 niewidomych uczestników.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Nazwa zadania: Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.01.2023 do 31.12.2025: 149.700,00 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.01.2023 do 31.12.2025: 69.000,00 zł
Krótki opis zadania: Będzie zorganizowanych 48 wydarzeń kulturalnych on-line zakresu kinematografii z udziałem 1.680 niewidomych uczestników obejmujących spotkanie z twórcami, artystami i krytykami filmu. Z rejestracji 48 wydarzeń kulturalnych on-line zakresu kinematografii skorzysta grupa 3.360 niewidomych uczestników.
Niepełnosprawni uczestnicy zadania będą oglądać filmy w komfortowych warunkach domowych. Projekcja on-line umożliwi im powtórzenie scen trudnych w odbiorze, by mogli bezwzrokowo objąć i zrozumieć jak najwięcej elementów składających się na film, czyli ścieżkę dialogową, ścieżkę AD oraz muzykę.
W ramach zadania odbędzie się 48 prezentacji on-line ambitnych, niekomercyjnych filmów oraz 48 wydarzeń kulturalnych z zakresu kinematografii co umożliwi integrację i budowanie więzi społecznych i kulturalnych twórców kina i uczestników zadania a także promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, oraz upowszechnianie ambitnego, niekomercyjnego repertuaru filmowy wśród osób wykluczanych dotąd z odbioru kina z powodu niepełnosprawności wzroku.


Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

Umowa DUK.601.39.2023 realizowana do 31 grudnia 2023 roku

Celem projektu jest zapewnienie 299 osobom niewidomym (dalej ON) dostępu do filmów, w celu podniesienia poziomu kompetencji artystycznych i twórczych oraz kształtowanie poczucia, ż e kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Projekt stymuluje kreatywność́ i aktywizuje twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe spośród ON w Polsce. Projekt umożliwia kontynuowanie działania Internetowego Klubu Filmowego ON „Pociąg” który działa od 2012 roku, skupia 299 niewidomych członków i jest największym klubem filmowym w Polsce. Aktualny Program Internetowego Klubu Filmowego „Pociąg” wprowadzenia oraz dyskusje dostępne są na stronie www.ikfon.defacto.org.pl.
Filmy Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” można oglądać na Portalu Filmowym Osób Niewidomych „Pociąg” https://portalfilmowy.defacto.org.pl/
Projekt dofinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.


Kiosk z prasa dla osób niewidomych
Umowa nr ZZB/000755/BF/D z dnia 19 maja 2022 roku realizowana w okresie od 01 kwietnia do 31 marca 2025 roku

Kiosk z prasą dla niewidomych jest prowadzony przez Stowarzyszenie „De Facto”. Oferuje osobom niewidomym i słabo widzącym samodzielny dostęp do czasopism z polskiego otwartego rynku prasowego. Korzystanie z Kiosku jest bezpłatne. W Kiosku z prasą czasopisma są przekształcane na formę dostępną dla osób niewidomych. Pliki artykułów umieszczone w wielu „ramkach”, na wielu stronach i na wielu warstwach są przekształcane na jeden ciągły tekst w cyfrowym pliku tekstowym. Każdy artykuł jest ułożony w porządku: tytuł, autor, treść. W czasie adaptacji usuwane są element graficzne, ale w miejsce ważnych ilustracji zamieszczone są ich tekstowe opisy. Czasopisma wysyłane są tylko do zarejestrowanych czytelników.

Kiosk z prasą dla niewidomych finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania: Kiosk z prasą dla niewidomych DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Całkowita wartość zadania w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2024: 1.288.029,00 zł
Wartość dofinansowania w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2024: 921.563,00 zł
Krótki opis zadania: projekt zapewni 2012 Uczestnikom zadania stały i samodzielny dostęp do aktualnych informacji ze wszystkich dziedzin, niezbędny dla rehabilitacji i pełnej integracji zawodowej i społecznej osób niewidomych w Polsce. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

 1. Ciągłą adaptację dla potrzeb ON i publikowanie na przyjaznych nośnikach elektronicznych 51 tytułów czasopism wybranych z oferty polskiego rynku prasowego

 2. Redagowanie i wydawanie 1 miesięcznika „Informator Obywatelski Osób Niewidomych”


Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych.
UMOWA Nr 00374/23/FPK/DMiSK dotycząca dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Kultura cyfrowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji

Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych jest portalem filmowym skierowanym na udostępnianie sztuki filmowej bardzo szerokiej grupie osób niewidomych i słabowidzących. Siedziba Zasobu, Dział Zbiorów dla Niewidomych (DZdN) jest instytucją uznaną i najbardziej dedykowaną gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów kultury wszystkim osobom niewidomym w Polsce.
➡Jak skorzystać z zasobu?
➡Instrukcja korzystania z odtwarzacza on-line filmów.
➡Cechy odtwarzacza filmów on-line.
Te wszystkie informacje oraz aktualny spis filmów z audiodeskrypcją udostępnionych w ramach Krajowego zasobu link: http://dzdn.pl/filmy-z-audiodeskrypcja/krajowy-zasob-spis/

Projekt „Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowy fundusz celowy.

Nazwa zadania: Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych.
Całkowita wartość zadania: 306.600,00,00 zł
Wartość dofinansowania: 234.000,00 zł
Krótki opis zadania: W ramach zadania będziemy kontynuować w latach 2023-2025 partnerstwie z Działem Zbiorów dla Niewidomych
działanie pierwszego i jedynego w Polsce Krajowego zasobu cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych.
W ramach zadania powiększymy zbiory Zasobu o 96 filmów z polską audiodeskrypcją oraz będziemy kontynuować działania dla zwiększenia dostępności opracowanych i zdigitalizowanych zasobów, przy zastosowaniu atrakcyjnych form ich prezentacji, także wykorzystujących możliwości nowoczesnych technologii, w celu przełamywania barier w dostępie do dóbr kultury ON wykluczonych cyfrowo.


Projekt Opera Dostępna dla osób niewidomych Umowa ZZB/0000821/BF/D z dnia 22 maja 2023 roku realizowana od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2026 roku

Celem projektu jest zapewnienie 300 osobom z niepełnosprawnością wzroku dostępu do 18 rejestracji największych spektakli operowych, w celu podniesienia poziomu kompetencji artystycznych i twórczych oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Projekt wyróżnia się oryginalną, spójną koncepcją, uwzględniającą potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku. Działania prowadzone będą w sposób umożliwiający rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy jego uczestników.
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Nazwa zadania: Opera dostępna dla osób niewidomych
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.04.2023 do 31.03.2026: 339.958,08 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2023: 203.800,00 zł
Krótki opis zadania: Projekt stymuluje kreatywność i aktywizuje twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe spośród osób z niepełnosprawnością wzroku w Polsce.
Projekt zapewni 300 uczestnikom projektu samodzielny dostęp do 18 najważniejszych polskich i światowych rejestracji największych spektakli. Zaadaptowanie rejestracji 18 spektakli operowych i baletowych do potrzeb i możliwości osób niewidomych (poprzez wykonanie audiodeskrypcji oraz skrótów libretta) oraz rozdystrybuowanie ich na dostępnych nośnikach elektronicznych wśród 300 osób niewidomych z całej Polski umożliwi aktywizację społeczną i zawodową a także edukację kulturalną i rozwój osobisty.

Copyright (c) 2024 defacto.org.pl