Strona główna

O nas
Deklaracja dostępności
Statut
Sprawozdania
Władze
Kontakt

Kiosk z prasą dla niewidomych

Niewidzialna Galeria Sztuki

Opera dostępna dla osób niewidomych

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

e-Wolontariat

Odwiedź nas na Facebook'u

Wspólnie dla Dziedzictwa edycja 2023

Projekty Rok 2023

Zamówienia na towary i usługi

XIII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2023
23 -29 września 2023 roku
Realizowany w ramach umów:
Umowa nr 01218/22/FPK/FINA z dnia 30 czerwca 2022
Umowa nr ZZB/000823/BF/D z dnia 23 maja 2023
Umowa nr DUK.600.13.2023 z dnia 20 czerwca 2023
Umowa nr 31/WWS-V/Z/780/2023 z dnia 23 maja 2023

Festiwal jest wydarzeniem dostosowaniem do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością wzroku. Jest dostępny i przyjazny dla osób, które nie widzą od urodzenia lub które utraciły wzrok w trakcie swojego życia. Festiwal wyrównuje szanse w dostępnie do kultury i sztuki filmowej. 25 wydarzeń kulturalnych, spektakle i filmy z audiodeskrypcją, spotkania z gośćmi, dyskusje, wykłady, warsztaty, koncerty i spotkania z książką.

www.fkison.defacto.org.pl
https://www.facebook.com/StowarzyszenieDeFacto/

Projekt XIII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2023:
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Dofinansowano ze środków Gminy Miasto Płock
Belka wszystkie logo:


Dofinansowano ze środków: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nazwa zadania: XIII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2023
Dofinansowanie: 113.400,00 zł
Całkowita wartość: 183.907,20 zł
Celem projektu jest organizacja w Płocku XIII edycji Festiwalu Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2023, wspierającego aktywność kulturalną 65 osób z niepełnosprawnością wzroku, umożliwiającego rozwój i pogłębienie fascynacji kinem, teatrem i literaturą, poznanie i integrację z twórcami kultury oraz promowanie w społeczeństwie polskim aktywności kulturalnej odbiorców.


Projekt „Płock - druga zapomniana stolica Polski” realizowany od 02.01.2023 do 1.12.2023 roku

Umowa MHP/PJ/XV/2023/194

Celem zadania jest budowanie wiedzy na temat historii Polski, kultywowanie pamięci o doniosłych kartach dziejów Polski, poprzez upowszechnianie i popularyzację wśród 564 osób z niepełnosprawnością wzroku, wiedzy o powstawaniu początków Państwa Polskiego – poprzez poznanie historii Płocka - drugiej stolicy Państwa Polskiego - i urzędujących tam władców. Cel zadania zostanie zrealizowany przez:

 • Opracowanie i udostępnienie filmu z audiodeskrypcją „Bolesław Śmiały” w reż. Witolda Lesiewicza.

 • Wykonanie makiet 3D, audiodeksrypcji oraz tyflografik, zabytków Płocka z XI/XII w.

 • Zorganizowanie w dniach 10-12 sierpnia spaceru tematycznego o miejscach i zabytkach Płocka z XI/XII w.

 • Zarejestrowania spaceru tematycznego po Płocku w formie nagrań binauralnych, zawierających nagraną opowieść narracyjną oraz AD zabytków, następnie udostępnienie osobom z niepełnosprawnością wzroku rejestracji spaceru dostępnych formatach.

 • Zorganizowanie warsztatów historyczno-dyskusyjnych on-line, obejmujących wykłady historyków o historii Płocka i miejscu Polski w XI/XII w.

 • Organizację warsztatu tyflograficznego on-line, poświęconego poznawaniu dotykiem przygotowanych wcześniej tyflografik zabytków Płocka.

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”.


Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa
Program: Patriotyzm jutra
Nazwa zadania: Płock - druga zapomniana stolica Polski”
Całkowita wartość zadania: 64 390,00 zł
Wartość dofinansowania: 50 000 zł
Krótki opis zadania: Celem zadania jest budowanie do 01.12.2023 wiedzy na temat historii Polski, kultywowanie pamięci o doniosłych kartach dziejów Polski, poprzez upowszechnianie i popularyzację wśród 564 osób niewidomych, wiedzy o powstawaniu początków Państwa Polskiego – poprzez poznanie historii Płocka - drugiej stolicy Państwa Polskiego - i urzędujących tam władców. Zadanie wielotorowo przekaże wiedzę o polskiej historii, o budowaniu Państwa Polskiego i jego drugiej stolicy w Płocku - w latach 1079-1138. Projekt ma spójny program oraz koncepcję narracji historycznej. Pozwoli na przepływ wiedzy historycznej z naciskiem na edukację grup wykluczanych.


Projekt Albumy Niewidzialnej Galerii Sztuki Umowa ZZB/0000841/BF/D z dnia 22 maja 2023 roku realizowana od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2026 roku

Celem projektu jest zapewnienie 1.604 osobom niewidomym stałego, samodzielnego dostępu do najważniejszych polskich i światowych dzieł sztuki – poprzez opracowywanie i opublikowanie 24 Albumów Niewidzialnej Galerii Sztuki dla Osób Niewidomych, kierowanych do osób z niepełnosprawnością wzroku na nośnikach elektronicznych i zapisie Braille`a.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez wydanie 24-ech Albumów Niewidzialnej Galerii Sztuki. Albumy będą zawierały audiodeskrypcje i tylfoobrazy.

Powstaną 24 albumy o tytułach:
Rok 2023, temat przewodni „Anioły, demony, fantastyczne zwierzęta”:

 1. Anioły w malarstwie i rzeźbie.

 2. Diabły w popkulturze

 3. Fantastyczne zwierzęta w sztuce.

 4. Sąd Ostateczny.

 5. Siedem grzechów głównych i osiem błogosławieństw.

 6. Symbole, astrologia, przedmioty kultu.

 7. Inkwizycja.

 8. Potwory wodne w różnych kulturach.

Rok 2024, temat przewodni „Władcy i władczynie”:

 1. Koronacje królów.

 2. Wojny, bitwy, pojedynki.

 3. Portrety reprezentacyjne.

 4. Życie rodzinne. Królowie, królowe i ich potomstwo.

 5. Śmierć władców.

 6. Regentki, regenci, małoletni władcy oraz ludzie, którzy rządzili zza tronu.

 7. Kochanki władców.

 8. Nagrobki władców Polski.

Rok 2025, temat przewodni „Pejzaż w malarstwie”:

 1. Ogrody – inspiracje.

 2. Ogrody starożytności.

 3. Weduty miast, sielankowa wieś i widoki morza.

 4. Cztery pory roku w widokach natury.

 5. Romantyczny pejzaż.

 6. Pejzaż jako wyraz tęsknoty za wolnością.

 7. Ogrody idealne i założenia architektoniczne i parkowo-ogrodowe.

 8. Pejzaż metafizyczny i surrealistyczny.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Nazwa zadania: Albumy Niewidzialnej Galerii Sztuki
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.04.2023 do 31.03.2026: 440.258,40 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.04.2023 do 31.03.2026: 278.018,00 zł.
Krótki opis zadania: zapewnienie 1.604 osobom niewidomym (dalej ON) stałego, samodzielnego dostępu do najważniejszych polskich i światowych dzieł sztuki – poprzez opracowywanie i publikowanie kolejnych 24 Albumów Niewidzialnej Galerii Sztuki dla Osób Niewidomych, kierowanych do ON na nośnikach elektronicznych i zapisie Braille`a.


Projekt „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2021 do 31.03.2024 r.

Umowa ZZO/000681/BF/D.

To publikacja o dziełach malarstwa i rzeźby znajdujących się w 4 muzeach w Polsce i Europie. „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby „Krajobraz w sztuce. Sztuka w krajobrazie.”

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Mazowieckiego w Płocku

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Czartoryskich w Puławach.

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Ogrody Sansoucci w Poczdamie, Niemcy.

 • Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Łazienek Królewskich w Warszawie.

Publikacje dostępne na płytach CD oraz zamieszczone do wysłuchania na https://portalfilmowy.defacto.org.pl w zakładce Słuchowiska.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania: „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby „Krajobraz w sztuce. Sztuka w krajobrazie.”

Całkowita wartość zadania: 329.079,03 zł
Wartość dofinansowania: 181.113,94 zł
Krótki opis zadania: To publikacja o dziełach malarstwa i rzeźby znajdujących się w 4 muzeach w Polsce i Europie:

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Mazowieckiego w Płocku

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Czartoryskich w Puławach.

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Ogrody Sansoucci w Poczdamie, Niemcy.

 • Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Łazienek Królewskich w Warszawie.


Projekt „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby: druga cześć publikacji realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 1.01.2023 do 31.12.2024

Umowa Nr 00964/23/FPK/IK z dnia 18.04.2023

To publikacja o dziełach malarstwa i rzeźby znajdujących się w 4 muzeach w Polsce i Europie. „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby „Krajobraz w sztuce. Sztuka w krajobrazie.”

Publikacje dostępne na płytach CD oraz zamieszczone do wysłuchania na https://portalfilmowy.defacto.org.pl w zakładce Słuchowiska.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa zadania: „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby.

Całkowita wartość zadania: 119.120,00 zł
Wartość dofinansowania: 56.000,00 zł

Krótki opis zadania: To publikacja o dziełach malarstwa i rzeźby znajdujących się w 4 muzeach w Polsce i Europie

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Mazowieckiego w Płocku

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Czartoryskich w Puławach.

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Ogrody Sansoucci w Poczdamie, Niemcy.

 • Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Łazienek Królewskich w Warszawie.

 • Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

 • Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 • Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Galerii Malarstwa w Berlinie.

 • Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Pałac Herbsta i Muzeum Sztuki w Łodzi.


Projekt „Świat poza ramami” – obrazy opowiedziane osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2021 do 31.03.2024.

Umowa ZZO/000680/BF/D

W cyklu zatytułowanym „Cztery religie”, słowem, dźwiękiem i emocjami, malujemy obrazy sztuki dawnej. Każda z publikacji to biografia malarza, historia obrazu, ale i opowieść, która ożywia obraz. Tegoroczne publikacje, poświęcamy czterem religiom. Będą to kolejno 4 obrazy:
„Sąd Parysa” Peter Paul Rubens (Wierzenia Greków)
„Róże Heliogabala” Lawrence Alma-Tadema (Wierzenia Rzymian)
„Próby Mojżesza” Sandro Botticelli (Chrześcijaństwo)
„Żydowska narzeczona” Rembrandt van Rijn (Judaizm)

Publikacje dostępne płytach CD oraz zamieszczone do wysłuchania na https://portalfilmowy.defacto.org.pl w zakładce Słuchowiska.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nazwa zadania: „Świat poza ramami” – obrazy opowiedziane osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami
Całkowita wartość zadania: 275.861,04 zł
Wartość dofinansowania: 177.590,79 zł
Krótki opis zadania: To czteroczęściowa publikacja. W cyklu zatytułowanym „Cztery religie”, słowem, dźwiękiem i emocjami, malujemy obrazy sztuki dawnej. Każda z publikacji to biografia malarza, historia obrazu, ale i opowieść, która ożywia obraz. Przenosi nas w świat fikcji, by lepiej zrozumieć twórcę i jego dzieło.


Projekt „Świat poza ramami” – obrazy opowiedziane osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami: druga część publikacji, realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2023 do 31.12.2023

Umowa Nr 00989/23/FPK/IK z dnia 18.04.2023

W cyklu zatytułowanym „Cztery religie”, słowem, dźwiękiem i emocjami, malujemy obrazy sztuki dawnej. Każda z publikacji to biografia malarza, historia obrazu, ale i opowieść, która ożywia obraz. Tegoroczne publikacje, poświęcamy czterem religiom. Będą to kolejno cztery obrazy:
„Sąd Parysa” Peter Paul Rubens (Wierzenia Greków)
„Róże Heliogabala” Lawrence Alma-Tadema (Wierzenia Rzymian)
„Próby Mojżesza” Sandro Botticelli (Chrześcijaństwo)
„Żydowska narzeczona” Rembrandt van Rijn (Judaizm)
Publikacje dostępne płytach CD oraz zamieszczone do wysłuchania na https://portalfilmowy.defacto.org.pl w zakładce Słuchowiska.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Nazwa zadania: „Świat poza ramami” – obrazy opowiedziane osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami: druga część publikacji.
Całkowita wartość zadania: 56.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 28.000,00 zł
Krótki opis zadania: To druga cześć publikacji. W cyklu zatytułowanym „Cztery religie”, słowem, dźwiękiem i emocjami, malujemy obrazy sztuki dawnej. Każda z publikacji to biografia malarza, historia obrazu, ale i opowieść, która ożywia obraz.
Będą to kolejno cztery obrazy:
„Sąd Parysa” Peter Paul Rubens (Wierzenia Greków)
„Róże Heliogabala” Lawrence Alma-Tadema (Wierzenia Rzymian)
„Próby Mojżesza” Sandro Botticelli (Chrześcijaństwo)
„Żydowska narzeczona” Rembrandt van Rijn (Judaizm)


Projekt Niewidzialna Galeria Sztuki dla Osób Niewidomych realizowany w latach 2023-2025 w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGOEdukacja kulturalna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

UMOWA Nr 00892/23/FPK/NCK z dnia 08.05.2023 r.

W Niewidzialnej Galerii Sztuki znajdują się opisy różnorodnych dzieł, reprezentujących rozmaite gałęzie sztuki – od architektury po malarstwo – i wszystkie epoki (od prehistorii po sztukę współczesną).
Galeria powstała w 2015 roku i osiągnęła obecnie rozmiary sporego muzeum, mogąc się pochwalić kolekcją ponad 1000 dzieł sztuki udostępnianych w formie audiodeskrypcji. W Galerii są zgromadzone zarówno dzieła znane, jak też te zapomniane, skrywane w małych regionalnych muzeach i kolekcjach na całym świecie.
W Niewidzialnej Galerii Sztuki odkryjesz tajemnice i poznasz prawdę o najsłynniejszych procesach o dzieła sztuki. Poznasz Fidiasza. Architekturę i rzeźbę początków naszej kultury, poznasz Braci Limburg. Bogactwo koloru i detalu a także Rokokowe królestwo kobiet. Françoisa Boucher i jego jawny erotyzm w malarstwie.
Niewidzialna Galeria Sztuki przybliża w formie audiodeskrypcji, nie tylko sztukę, ale też historię w niej ukrytą.
Niewidzialna Galeria Sztuki to również przygotowywane w formie comiesięcznego periodyku albumy tematyczne. Poszczególne albumy, na kształt osobnych wystaw, podejmują szerzej jeden z wybranych tematów. Są w nich prezentowani poszczególni artyści, epoki oraz zjawiska w sztuce. Albumy są dostępne na stronie Galerii oraz Kiosku z prasą.
Niewidzialna Galeria Sztuki jest w pełni wirtualna, łatwa w dostępie i ogólnodostępna pod adresem: https://ekiosk.defacto.org.pl/Galeria/
Nowi użytkownicy, chętni poznać i zwiedzić pełne zbiory Galerii, mogą dokonać rejestracji na stronie: https://ekiosk.defacto.org.pl/Galeria/Home/Register

Rok 2023, temat przewodni „Anioły, demony, fantastyczne zwierzęta”:

 1. Anioły w malarstwie i rzeźbie.

 2. Diabły w popkulturze.

 3. Fantastyczne zwierzęta w sztuce.

 4. Sąd Ostateczny.

 5. Siedem grzechów głównych i osiem błogosławieństw.

 6. Symbole, astrologia, przedmioty kultu.

 7. Inkwizycja.

 8. Potwory wodne w różnych kulturach.

Rok 2024, temat przewodni „Władcy i władczynie”:

 1. Koronacje królów.

 2. Wojny, bitwy, pojedynki.

 3. Portrety reprezentacyjne.

 4. Życie rodzinne. Królowie, królowe i ich potomstwo.

 5. Śmierć władców.

 6. Regentki, regenci, małoletni władcy oraz ludzie, którzy rządzili zza tronu.

 7. Kochanki władców.

 8. Nagrobki władców Polski.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Niewidzialna Galeria Sztuki dla Osób Niewidomych
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Nazwa zadania: Niewidzialna Galeria Sztuki dla Osób Niewidomych
Całkowita wartość zadania: 292.212,00 PLN
Wartość dofinansowania: 212.000,00 PLN
Krótki opis zadania: Zostaną wykonane audiodeskrypcje kolejnych 120 dzieł sztuki, tym samym zasoby Niewidzialnej Galerii Sztuki zwiększą się do 1.160 dzieł. Zostaną opracowane i wydane kolejne 24 Albumy Niewidzialnej Galerii Sztuki zawierające AD oraz odwzorowania wypukłe (tyfloobrazy) kluczowych dzieł z zakresu malarstwa, architektury i rzeźby. Zostanie zorganizowanych 6 warsztatów edukacyjno-animacyjnych opartych na twórczym i eksperymentalnym współdziałaniu osób niewidomych ze specjalistami sztuki, których celem będzie poznanie dzieł sztuki zmysłami dostępnymi dla osób niewidomych.

 


Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Umowa ZZB/0000756/BF/D z dnia 19 maja 2022 roku realizowana od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2025 roku

Celem projektu jest zapewnienie 299 osobom niewidomym (dalej ON) dostępu do filmów, w celu podniesienia poziomu kompetencji artystycznych i twórczych oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Projekt stymuluje kreatywność i aktywizuje twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe spośród ON w Polsce. Projekt umożliwia kontynuowanie działania Internetowego Klubu Filmowego ON „Pociąg” który działa od 2012 roku, skupia 299 niewidomych członków i jest największym klubem filmowym w Polsce. Aktualny Program Internetowego Klubu Filmowego „Pociąg” wprowadzenia oraz dyskusje dostępne są na stronie www.ikfon.defacto.org.pl.
Filmy Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” można oglądać na Portalu Filmowym Osób Niewidomych „Pociąg” https://portalfilmowy.defacto.org.pl/

Nazwa zadania: Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2024: 310.833,00 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2024: 189.597,70 zł
Krótki opis zadania: Projekt zapewnia 299 osobom niewidomym samodzielny dostęp do 14 filmów fabularnych i 8 odcinków serialu, poprzez zaadaptowanie ich do potrzeb i możliwości osób niewidomych oraz rozdystrybuowanie na dostępnych nośnikach. Zaadaptowane filmy są wytwarzane na nośnikach elektronicznych w ilościach wynikających z zamówień osób niewidomych, zapisanych w bazie danych IKF ON „Pociąg. Filmy są wysłane do 299 osób niewidomych na płytach DVD i udostępnione on-line. Osoby niewidome mogą oglądać zaadaptowane filmy w komfortowych warunkach domowych, mogą powtórzyć sceny trudne w odbiorze by bezwzrokowo objąć jak najwięcej elementów składających się całość filmu, czyli ścieżkę dialogową, ścieżkę AD oraz muzykę.


Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Umowa 00565/23/FPK/FINA z dnia 23 marca 2023 roku realizowana od 1.01.2023 do 31.12.2025 roku

Projekt umożliwi prezentację 48 wartościowych i ambitnych filmów, osobom niewidomym z całej Polski (dalej ON), dotąd wykluczanych z otwartego życia filmowego z powodu inwalidztwa i barier w samodzielnym dotarciu do instytucji kultury.
Co rok 16 filmów będzie dostosowywanych do potrzeb ON przez wykonanie audiodeskrypcji (dalej AD) i prezentowanych on-line.
72 ON na dedykowanym portalu filmowym - Internetowym Klubem Filmowym ON „Pociąg” (dalej IKF ON). IKF ON zaprezentuje alternatywne, wobec obowiązujących w kulturze masowej standardów, sposoby wykorzystania filmowego medium z całym jego poznawczym i kulturotwórczym potencjałem, na rzecz osób niepełnosprawnych.
Będzie zorganizowanych także 48 wydarzeń kulturalnych on-line zakresu kinematografii z udziałem 1.680 niewidomych uczestników obejmujących spotkanie z twórcami, artystami i krytykami filmu. Z rejestracji 48 wydarzeń kulturalnych on-line zakresu kinematografii skorzysta grupa 3.360 niewidomych uczestników.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Nazwa zadania: Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.01.2023 do 31.12.2025: 149.700,00 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.01.2023 do 31.12.2025: 69.000,00 zł
Krótki opis zadania: Będzie zorganizowanych 48 wydarzeń kulturalnych on-line zakresu kinematografii z udziałem 1.680 niewidomych uczestników obejmujących spotkanie z twórcami, artystami i krytykami filmu. Z rejestracji 48 wydarzeń kulturalnych on-line zakresu kinematografii skorzysta grupa 3.360 niewidomych uczestników.
Niepełnosprawni uczestnicy zadania będą oglądać filmy w komfortowych warunkach domowych. Projekcja on-line umożliwi im powtórzenie scen trudnych w odbiorze, by mogli bezwzrokowo objąć i zrozumieć jak najwięcej elementów składających się na film, czyli ścieżkę dialogową, ścieżkę AD oraz muzykę.
W ramach zadania odbędzie się 48 prezentacji on-line ambitnych, niekomercyjnych filmów oraz 48 wydarzeń kulturalnych z zakresu kinematografii co umożliwi integrację i budowanie więzi społecznych i kulturalnych twórców kina i uczestników zadania a także promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, oraz upowszechnianie ambitnego, niekomercyjnego repertuaru filmowy wśród osób wykluczanych dotąd z odbioru kina z powodu niepełnosprawności wzroku.


Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

Umowa DUK.601.39.2023 realizowana do 31 grudnia 2023 roku

Celem projektu jest zapewnienie 299 osobom niewidomym (dalej ON) dostępu do filmów, w celu podniesienia poziomu kompetencji artystycznych i twórczych oraz kształtowanie poczucia, ż e kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Projekt stymuluje kreatywność́ i aktywizuje twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe spośród ON w Polsce. Projekt umożliwia kontynuowanie działania Internetowego Klubu Filmowego ON „Pociąg” który działa od 2012 roku, skupia 299 niewidomych członków i jest największym klubem filmowym w Polsce. Aktualny Program Internetowego Klubu Filmowego „Pociąg” wprowadzenia oraz dyskusje dostępne są na stronie www.ikfon.defacto.org.pl.
Filmy Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” można oglądać na Portalu Filmowym Osób Niewidomych „Pociąg” https://portalfilmowy.defacto.org.pl/
Projekt dofinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.


Kiosk z prasa dla osób niewidomych
Umowa nr ZZB/000755/BF/D z dnia 19 maja 2022 roku realizowana w okresie od 01 kwietnia do 31 marca 2025 roku

Kiosk z prasą dla niewidomych jest prowadzony przez Stowarzyszenie „De Facto”. Oferuje osobom niewidomym i słabo widzącym samodzielny dostęp do czasopism z polskiego otwartego rynku prasowego. Korzystanie z Kiosku jest bezpłatne. W Kiosku z prasą czasopisma są przekształcane na formę dostępną dla osób niewidomych. Pliki artykułów umieszczone w wielu „ramkach”, na wielu stronach i na wielu warstwach są przekształcane na jeden ciągły tekst w cyfrowym pliku tekstowym. Każdy artykuł jest ułożony w porządku: tytuł, autor, treść. W czasie adaptacji usuwane są element graficzne, ale w miejsce ważnych ilustracji zamieszczone są ich tekstowe opisy. Czasopisma wysyłane są tylko do zarejestrowanych czytelników.

Kiosk z prasą dla niewidomych finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania: Kiosk z prasą dla niewidomych DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Całkowita wartość zadania w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2024: 1.288.029,00 zł
Wartość dofinansowania w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2024: 921.563,00 zł
Krótki opis zadania: projekt zapewni 2012 Uczestnikom zadania stały i samodzielny dostęp do aktualnych informacji ze wszystkich dziedzin, niezbędny dla rehabilitacji i pełnej integracji zawodowej i społecznej osób niewidomych w Polsce. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

 1. Ciągłą adaptację dla potrzeb ON i publikowanie na przyjaznych nośnikach elektronicznych 51 tytułów czasopism wybranych z oferty polskiego rynku prasowego

 2. Redagowanie i wydawanie 1 miesięcznika „Informator Obywatelski Osób Niewidomych”


Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych.
UMOWA Nr 00374/23/FPK/DMiSK dotycząca dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Kultura cyfrowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji

Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych jest portalem filmowym skierowanym na udostępnianie sztuki filmowej bardzo szerokiej grupie osób niewidomych i słabowidzących. Siedziba Zasobu, Dział Zbiorów dla Niewidomych (DZdN) jest instytucją uznaną i najbardziej dedykowaną gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów kultury wszystkim osobom niewidomym w Polsce.
➡Jak skorzystać z zasobu?
➡Instrukcja korzystania z odtwarzacza on-line filmów.
➡Cechy odtwarzacza filmów on-line.
Te wszystkie informacje oraz aktualny spis filmów z audiodeskrypcją udostępnionych w ramach Krajowego zasobu link: http://dzdn.pl/filmy-z-audiodeskrypcja/krajowy-zasob-spis/

Projekt „Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowy fundusz celowy.

Nazwa zadania: Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych.
Całkowita wartość zadania: 306.600,00,00 zł
Wartość dofinansowania: 234.000,00 zł
Krótki opis zadania: W ramach zadania będziemy kontynuować w latach 2023-2025 partnerstwie z Działem Zbiorów dla Niewidomych
działanie pierwszego i jedynego w Polsce Krajowego zasobu cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych.
W ramach zadania powiększymy zbiory Zasobu o 96 filmów z polską audiodeskrypcją oraz będziemy kontynuować działania dla zwiększenia dostępności opracowanych i zdigitalizowanych zasobów, przy zastosowaniu atrakcyjnych form ich prezentacji, także wykorzystujących możliwości nowoczesnych technologii, w celu przełamywania barier w dostępie do dóbr kultury ON wykluczonych cyfrowo.


Projekt Opera Dostępna dla osób niewidomych Umowa ZZB/0000821/BF/D z dnia 22 maja 2023 roku realizowana od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2026 roku

Celem projektu jest zapewnienie 300 osobom z niepełnosprawnością wzroku dostępu do 18 rejestracji największych spektakli operowych, w celu podniesienia poziomu kompetencji artystycznych i twórczych oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Projekt wyróżnia się oryginalną, spójną koncepcją, uwzględniającą potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku. Działania prowadzone będą w sposób umożliwiający rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy jego uczestników.
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Nazwa zadania: Opera dostępna dla osób niewidomych
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.04.2023 do 31.03.2026: 339.958,08 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2023: 203.800,00 zł
Krótki opis zadania: Projekt stymuluje kreatywność i aktywizuje twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe spośród osób z niepełnosprawnością wzroku w Polsce.
Projekt zapewni 300 uczestnikom projektu samodzielny dostęp do 18 najważniejszych polskich i światowych rejestracji największych spektakli. Zaadaptowanie rejestracji 18 spektakli operowych i baletowych do potrzeb i możliwości osób niewidomych (poprzez wykonanie audiodeskrypcji oraz skrótów libretta) oraz rozdystrybuowanie ich na dostępnych nośnikach elektronicznych wśród 300 osób niewidomych z całej Polski umożliwi aktywizację społeczną i zawodową a także edukację kulturalną i rozwój osobisty.

Copyright (c) 2023 defacto.org.pl