Strona główna

O nas
Statut
Sprawozdania
Władze
Kontakt

Kiosk z prasą dla niewidomych

Niewidzialna Galeria Sztuki

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

Audio-Wolontariat

Odwiedź nas na Facebook'u

IX Festiwal Kultury i Sztuki
(dla Osób Niewidomych)

Zamówienia na towary i usługi

Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu
Obywatele dla Demokracji

W ramach projektu Audio-wolontariusze i Audio-wolonatriusze- Ice Breakerzy organizowanego przez Stowarzyszenie „De Facto” dniach od 26-30 sierpnia w Szczyrku odbędzie się Integracyjny Rajd Górski Beskidy 2015 w Szczyrku. Uczestniczyć w nim będą opiekunowie i gimnazjaliści z Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława Orkana 95/109, 42-229 Częstochowa i z Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 20, 43-190 Mikołów, Płocki Wolontariat oraz osoby niewidome i słabowidzące i ich przewodnicy z całej Polski.

Program Integracyjnego Rajdu Beskidy 2015 w Szczyrku
Informacje dla Rodziców i uczestników

Zapowiedzi, ciekawe informacje oraz relacja z rajdu na Niewidzialnej Galerii Ilustracji Audio-wolontariat


Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Rok szkolny 2014/2015 dobiega końca.
Drodzy Wolontariusze dzięki Waszej wytężonej pracy, cierpliwości i umiejętnościom osoby niewidome mogły poznać świat którego nie widzą. Życzymy Wam wspaniałego i mamy nadzieję do zobaczenia we wrześniu. Przeczytajcie proszę podziękowanie które jest skierowane do każdego z Was. Treść listu.
Szkoły które biorą udział w projekcie Audio-wolontariat:

 1. Gimnazjum n 3 im. H. Sienkiewicza, ul. Łęczycka 11, 99-300 Kutno

 2. Gimnazjum im. Karola Urbańskiego, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 88-180 Złotniki Kujawskie

 3. Gimnazjum w Dobrzykowie, ul. Obrońców Dobrzykowa 65, Dobrzyków

 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie, Liceum Ogólnokształcące ul. Kościuszki 19 , 08-460 Sobolew

 5. I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie, ul. 11 Listopada 1, 07-200 Wyszków

 6. Gimnazjum w Sztabinie ul. Augustowska 82, 16-310 Sztabin

 7. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie, ul. Sambora 5, 83-130 Pelplin

 8. Gimnazjum w Pawonkowie, ul. Szkolna 1, 42-772 Pawonków – Partner

 9. Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 20, 43-190 Mikołów

 10. Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława Orkana 95/109, 42-229 Częstochowa

 11. Gimnazjum im. Janusza Korczaka, ul. Bankowa 13, 42-290 Blachownia

 12. Gimnazjum im. Stanisława Staszica, ul. Tysiąclecia 17, 42-140 Panki

 13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowej

 14. Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach ul. Wałowa 18 72-300 Gryfice


Informacja o rekrutacji do projektu Audio-wolontariat

Do projektu zapraszamy przede wszystkim szkoły z ośrodków do 15 tys. mieszkańców, gdzie aktywność obywatelska uczniów wymaga wzmocnienia. W czasie trwania projektu uczniowie poznają bariery utrudniające niewidomym dostęp do edukacji. Udział w projekcie bezsprzecznie wpłynie na większą akceptację problematyki niepełnosprawności oraz chęć niesienia pomocy osobom słabszym i dyskryminowanym. Projekt zwiększy także integrację społeczną uczniów niewidomych i widzących, co w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Celem projektu pn. „Audio-wolontariat” jest zwiększenie do 30.04.2016 świadomości i aktywności obywatelskiej 180 uczniów z 12 szkół w wyniku udziału w nowoczesnym, długoterminowym wolontariacie na rzecz niewidomych.

Szczegółowa informacja o projekcie Audio-wolontariat
Wzór porozumienia Stowarzyszenia „De Facto” ze szkołą

Wszystkie chętne gimnazja i licea prosimy o zgłaszanie się do projektu Audio-wolontariat, pisząc na e-mail: defacto.org@wp.pl Decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywna decyzja Zarządu Stowarzyszenia „De Facto”.


Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 1.09.2014 do 30.04.2016

Celem projektu jest zwiększenie do 30.04.2016 świadomości i aktywności obywatelskiej 180 uczniów z 12 szkół. W szkołach powstaną grupy Audio-wolontariatu. 180 Audio-Wolontariuszy przez 12 m-cy przy stałym wsparciu merytorycznym specjalistów będzie opisywać ilustracje z czasopism dla 2300 osób niewidomych. Audio-wolontariusze wspólnie z osobami niewidomymi ustalą przyczyny i miejsca dyskryminacji w szkole i otoczeniu. W 2015 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizują Ogólnoszkolne Debaty na rzecz Obalenia Barier w celu określenia głównych barier oraz podjęcia przez szkoły działań dla ich usunięcia. Napiszą i zbiorą podpisy pod petycją do władz w sprawie usuwania pozostałych barier i będą monitorować realizację postanowień.

Partnerzy: Uniwersytet w Barcelonie - zapewni wsparcie merytoryczne szkoleń i pracy audio–wolontariuszy a Gimnazjum w Pawonkowie – stworzy model Inkubatora Audio-wolontariatu promującego efekty projektu po jego zakończeniu.

Wydarzenia w ramach projektu znajdziecie Państwo w
Niewidzialnej Galerii Ilustracji Audio-wolontariat.

Copyright (c) 2017 defacto.org.pl