Strona główna

O nas
Deklaracja dostępności
Statut
Sprawozdania
Władze
Kontakt

Kiosk z prasą dla niewidomych

Niewidzialna Galeria Sztuki

Opera dostępna dla osób niewidomych

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

e-Wolontariat

Odwiedź nas na Facebook'u

Projekty Rok 2022

Projekty Rok 2023

Zamówienia na towary i usługi

Projekt Opera Dostępna dla osób niewidomych – edycja 2022
Umowa nr 01149/22/FPK/NCK
Czas realizacji 01.03.2022 do 31.12.2022

Celem zadania jest stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz integracja grup społecznych, które mają utrudniony dostęp do życia kulturalnego.
Cel zostanie osiągnięty poprzez adaptację spektakli „Sen nocy letniej” i „Straszny dwór” z repertuaru Opery Bałtyckiej oraz spektaklu „Grek Zorba” z repertuaru Teatru Wielkiego w Łodzi, do możliwości osób niewidomych (dalej ON) oraz zorganizowanie nieodpłatnych wyjazdów na te spektakle dla łącznie 80 ON i 40 uczniów.
Realizacja projektu będzie popularyzować dziedzictwo o znaczeniu narodowym, poszerzać dostęp do oferty kulturalnej o najwyższej wartości edukacyjnej i artystycznej oraz integrować społecznie ON i młodzież. Projekt wyróżnia się oryginalną i spójną koncepcją oraz uwzględnia specyficzne potrzeby osób mających utrudniony dostęp do kultury. Stwarza warunki do włączania i współdziałania ON i młodzieży szkolnej, zdobywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowania kompetencji odbiorców kultury.
- Spektakl baletowy „Sen nocy letniej” z audiodeskrypcją w Operze Bałtyckiej, 21 października 2022 o godz.19.00
- Spektakl baletowy „Grek Zorba” z audiodeskrypcją w Teatrze Wielkim w Łodzi, 18 listopada 2022 roku godz. 18:30.
- Spektakl operowy „Straszny Dwór" z audiodeskrypcją dla osób niewidomych, 12 listopada godz. 18:00.

Projekt „Opera dostępna dla osób niewidomych - edycja 2022” realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.


Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Umowa DUK.50.30591.2022
realizowana od 16 maja 2022 do 31 marca 2022 roku

Celem projektu jest zapewnienie 299 osobom niewidomym (dalej ON) dostępu do filmów, w celu podniesienia poziomu kompetencji artystycznych i twórczych oraz kształtowanie poczucia, ż e kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Projekt stymuluje kreatywność́ i aktywizuje twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe spośród ON w Polsce. Projekt umożliwia kontynuowanie działania Internetowego Klubu Filmowego ON „Pociąg” który działa od 2012 roku, skupia 299 niewidomych członków i jest największym klubem filmowym w Polsce. Aktualny Program Internetowego Klubu Filmowego „Pociąg” wprowadzenia oraz dyskusje dostępne są na stronie www.ikfon.defacto.org.pl.

Filmy Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” można oglądać na Portalu Filmowym Osób Niewidomych „Pociąg” https://portalfilmowy.defacto.org.pl/

Projekt dofinansowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej


W 2022 roku Stowarzyszenie „De Facto” realizuje projekt „Adaptacja i wydawanie miesięcznika „Kino” dla osób niewidomych

„Kino” Miesięcznik poświęcony twórczości i edukacji filmowej. W piśmie publikowane są recenzje filmów z bieżącego repertuaru kin, DVD i książek o tematyce filmowej, relacje z festiwali filmowych, wywiady z twórcami, eseje i analizy z dziedziny filmoznawstwa. Do tego bieżące informacje o imprezach oraz konkursach i nagrodach filmowych. Z pismem związana jest Nagroda im. Bolesława Michałka przyznawana dla najlepszej książki filmowej roku oraz Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego przyznawana młodym aktorom wyróżniającym się wybitną indywidualnością. Dzięki realizacji projektu miesięcznik „Kino” dostępny jest dla osób niewidomych i słabowidzących w plikach HTML, TXT oraz audio mp3.

Dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej


Projekt „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 01.01.2021 do 31.03.2023 r.

Umowa ZZO/000681/BF/D.

To publikacja o dziełach malarstwa i rzeźby znajdujących się w 4 muzeach w Polsce i Europie. „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby „Iluzja w malarstwie. Opowieść między prawdą a złudzeniem”

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Zamku Królewskiego w Warszawie

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Rijksmuseum w Amsterdamie

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Narodowego w Gdańsku

Publikacje dostępne na płytach CD oraz zamieszczone do wysłuchania na https://portalfilmowy.defacto.org.pl w zakładce Słuchowiska.


Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania: „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby. „Iluzja w malarstwie. Opowieść między prawdą a złudzeniem”

Całkowita wartość zadania: 218.147,23 zł
Wartość dofinansowania: 119.875,74 zł

Krótki opis zadania: To publikacja o dziełach malarstwa i rzeźby znajdujących się w 4 muzeach w Polsce i Europie: Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie, Zamku Królewskiego w Warszawie, Rijksmuseum w Amsterdamie, Muzeum Narodowego w Gdańsku.

_________________________________________________________________________

Projekt „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 1.01.2022 do 31.12.2022

Umowa Nr 03206/21/FPK/IK z dnia 18.06.2021

To publikacja o dziełach malarstwa i rzeźby znajdujących się w 4 muzeach w Polsce i Europie. „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby „Iluzja w malarstwie. Opowieść między prawdą a złudzeniem”

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Zamku Królewskiego w Warszawie

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Rijksmuseum w Amsterdamie

 • „Bliżej muzeum” publikacja dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby z zasobów Muzeum Narodowego w Gdańsku

Publikacje dostępne na płytach CD oraz zamieszczone do wysłuchania na https://portalfilmowy.defacto.org.pl w zakładce Słuchowiska.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Nazwa zadania: „Bliżej muzeum” – publikacje dla osób niewidomych o dziełach malarstwa i rzeźby. „Iluzja w malarstwie. Opowieść między prawdą a złudzeniem”

Całkowita wartość zadania: 135.180,00 zł
Wartość dofinansowania: 63.168,00 zł

Krótki opis zadania: To publikacja o dziełach malarstwa i rzeźby znajdujących się w 4 muzeach w Polsce i Europie: Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie, Zamku Królewskiego w Warszawie, Rijksmuseum w Amsterdamie, Muzeum Narodowego w Gdańsku.


Projekt „Świat poza ramami” – obrazy opowiedziane osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 1.01.2021 do 31.12.2022

Umowa ZZO/000680/BF/D

To czteroczęściowa publikacja. W cyklu zatytułowanym „Cztery żywioły”, słowem, dźwiękiem i emocjami, malujemy obrazy sztuki dawnej. Każda z publikacji to biografia malarza, historia obrazu, ale i opowieść, która ożywia obraz. Przenosi nas w świat fikcji, by lepiej zrozumieć twórcę i jego dzieło:

 • „Śniadanie na trawie” Édouard Manet „Świat poza ramami” obraz opowiedziany osobom niewidomym słowem, i emocjami (Ziemia)

 • „Tratwa Meduzy” Theodore Gericault „Świat poza ramami” obraz opowiedziany osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami (Woda)

 • „Żurawie” Józef Chełmoński „Świat poza ramami” obraz opowiedziany osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami (Powietrze)

 • Dante Gabriel Rosetti, „Świat poza ramami” obraz opowiedziany osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami (Ogień)

Publikacje dostępne płytach CD oraz zamieszczone do wysłuchania na https://portalfilmowy.defacto.org.pl w zakładce Słuchowiska.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania: „Świat poza ramami” – obrazy opowiedziane osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami

Całkowita wartość zadania: 179.209,24 zł
Wartość dofinansowania: 113.024,15 zł

Krótki opis zadania: To czteroczęściowa publikacja. W cyklu zatytułowanym „Cztery żywioły”, słowem, dźwiękiem i emocjami, malujemy obrazy sztuki dawnej. Każda z publikacji to biografia malarza, historia obrazu, ale i opowieść, która ożywia obraz. Przenosi nas w świat fikcji, by lepiej zrozumieć twórcę i jego dzieło.

_________________________________________________________________________

Projekt „Świat poza ramami” – obrazy opowiedziane osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 1.01.2021 do 31.12.2022

Umowa Nr 03203/21/FPK/IK z dnia 18.06.2021

To czteroczęściowa publikacja. W cyklu zatytułowanym „Cztery żywioły”, słowem, dźwiękiem i emocjami, malujemy obrazy sztuki dawnej. Każda z publikacji to biografia malarza, historia obrazu, ale i opowieść, która ożywia obraz. Przenosi nas w świat fikcji, by lepiej zrozumieć twórcę i jego dzieło:

 • „Śniadanie na trawie” Édouard Manet „Świat poza ramami” obraz opowiedziany osobom niewidomym słowem, i emocjami (Ziemia)

 • „Tratwa Meduzy” Theodore Gericault „Świat poza ramami” obraz opowiedziany osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami (Woda)

 • „Żurawie” Józef Chełmoński „Świat poza ramami” obraz opowiedziany osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami (Powietrze)

 • Dante Gabriel Rosetti, „Świat poza ramami” obraz opowiedziany osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami (Ogień)

Publikacje dostępne płytach CD oraz zamieszczone do wysłuchania na https://portalfilmowy.defacto.org.pl w zakładce Słuchowiska.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Nazwa zadania: „Świat poza ramami” – obrazy opowiedziane osobom niewidomym słowem, dźwiękiem i emocjami

Całkowita wartość zadania: 127.700,00 zł
Wartość dofinansowania: 63.680,00 zł

Krótki opis zadania: To czteroczęściowa publikacja. W cyklu zatytułowanym „Cztery żywioły”, słowem, dźwiękiem i emocjami, malujemy obrazy sztuki dawnej. Każda z publikacji to biografia malarza, historia obrazu, ale i opowieść, która ożywia obraz. Przenosi nas w świat fikcji, by lepiej zrozumieć twórcę i jego dzieło.


Stowarzyszenie „De Facto” oraz Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (DZdN) Dział Zbiorów dla Niewidomych utworzyły i prowadzą Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Polską Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych (KZCFzA).

Realizacja projektu Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych trwa od 2020-2022 roku
Umowa Nr 00754/20/FPK/DWIM

Stowarzyszenie „De Facto“ w roku 2022 roku zasilił Krajowy Zasób 32 filmami z AD

Tytuły przekazane w 2022 roku:

 1. „1900: Człowiek legenda”- reż. Giuseppe Tornatore

 2. „Siłaczki” – reż. Marta Dzido, Piotr Śliwowski

 3. „Stowarzyszenie umarłych poetów”- reż. Peter Weir

 4. „Śniegu już nigdy nie będzie”- reż. Małgorzata Szumowska, Michał Englert

 5. „Vincent chce nad morze” – reż. Ralf Huettner

 6. „Cesarz musi umrzeć”- reż. Paolo Taviani, Vittorio Taviani

 7. „Gorący temat”- reż. Jay Roach

 8. „Quo vadis. Aida”- reż. Jasmila Žbanić

 9. „Ojciec”- reż. Florian Zeller

 10. „Jak najdalej stąd” – reż. Piotr Domalewski

 11. „Kurier” - reż. Władysław Pasikowski

 12. „Miasto 44” - reż. Jan Komasa

 13. „Szarlatan” - reż. Agnieszka Holland

 14. „Włoszka w Algierze” - komp. Gioacchino Rossini

 15. „Zemsta nietoperza” - komp. Johann Strauss

 16. „Psie pazury” - Reż. Jane Campion

 17. „Nie patrz w górę” - Reż. Adam McKay

 18. „Pierwsza krowa” - Reż. Kelly Reichardt

 19. „Nikt”- Reż. Ilya Naishuller

 20. „Gunda”- Reż. Victor Kosakovskiy

 21. „Gniazdo”- Reż. Jan Rybkowski

 22. „Behawiorysta” odc. 1- Reż. Łukasz Palkowski

 23. „Behawiorysta” odc. 2- Reż. Łukasz Palkowski

 24. „Behawiorysta” odc. 3- Reż. Łukasz Palkowski

 25. „Behawiorysta” odc. 4- Reż. Łukasz Palkowski

 26. „Behawiorysta” odc. 5- Reż. Łukasz Palkowski

 27. „Behawiorysta” odc. 6- Reż. Łukasz Palkowski

 28. „Behawiorysta” odc. 7- Reż. Łukasz Palkowski

 29. „Behawiorysta” odc. 8- Reż. Łukasz Palkowski

 30. „Wesele Figara”- Komp. Wolfgang Amadeus Mozart

 31. „Traviata”- Komp. Giuseppe Verdi

 32. „Cyrulik sewilski”- Komp. Gioacchino Rossini

Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych jest portalem filmowym skierowanym na udostępnianie sztuki filmowej bardzo szerokiej grupie osób niewidomych i słabowidzących. Siedziba Zasobu, Dział Zbiorów dla Niewidomych (DZdN) jest instytucją uznaną i najbardziej dedykowaną gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów kultury wszystkim osobom niewidomym w Polsce.
➡Jak skorzystać z zasobu?
➡Instrukcja korzystania z odtwarzacza on-line filmów.
➡Cechy odtwarzacza filmów on-line.
Te wszystkie informacje oraz aktualny spis filmów z audiodeskrypcją udostępnionych w ramach Krajowego zasobu link: http://dzdn.pl/filmy-z-audiodeskrypcja/krajowy-zasob-spis/
Dodatkowo ścieżki audiodeskrypcji do filmów są przekazywane i archiwizowane w Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa
Projekt „Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych”
Projekt „Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Nazwa zadania: Krajowy zasób cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych.

Całkowita wartość zadania: 284.310,00 zł
Wartość dofinansowania: 164.898,00 zł

Krótki opis zadania: Projekt jest zgodny z polityką państwa w zakresie opracowania, digitalizacji i udostępnienia osobom niewidomym obiektów o szczególnym znaczeniu dla ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego. Umożliwia ponowne wykorzystywanie zdigitalizowanych zasobów filmów z audiodeskrypcją do celów popularyzacyjnych i edukacyjnych w środowisku osób niewidomych. W ramach zadania będzie kontynuowane w partnerstwie z Działem Zbiorów dla Niewidomych działanie pierwszego i jedynego w Polsce Krajowego zasobu cyfrowych filmów z polską audiodeskrypcją dla osób niewidomych. Będą kontynuowane działania dla zwiększenia dostępności opracowanych i zdigitalizowanych zasobów, przy zastosowaniu atrakcyjnych form ich prezentacji, także wykorzystujących możliwości nowoczesnych technologii, w celu przełamywania barier w dostępie do dóbr kultury osób niewidomych wykluczonych cyfrowo.


Projekt Opera Dostępna dla osób niewidomych Umowa ZZB/0000581/BF/D z dnia 9 kwietnia 2020 roku realizowana od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2023 roku

Celem projektu jest zapewnienie 300 osobom z niepełnosprawnością wzroku dostępu do 6 rejestracji największych spektakli operowych, w celu podniesienia poziomu kompetencji artystycznych i twórczych oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Projekt wyróżnia się̨ oryginalną, spójną̨ koncepcją, uwzgledniającą potrzeby UP. Działania prowadzone będą w sposób umożliwiający rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy jego uczestników.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Nazwa zadania: Opera dostępna dla osób niewidomych
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2023: 234.127,20 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2023: 136.957,93 zł

Krótki opis zadania: Projekt stymuluje kreatywność i aktywizuje twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe spośród osób z niepełnosprawnością wzroku w Polsce.

Projekt zapewni 300 uczestnikom projektu samodzielny dostęp do 6 najważniejszych polskich i światowych rejestracji największych spektakli: „Traviata” Giuseppe Verdiego, „Cyrulik sewilski” Gioachino Rossiniego, „Wesele Figara” Wolfganga Amadeusa Mozarta, „Turandot” Giacomo Pucciniego, „Tosca” Giacomo Pucciniego, „Księżniczka Czardasza” Imre Kalmana.


Projekt Albumy Niewidzialnej Galerii Sztuki Umowa ZZB/0000585/BF/D z dnia 9 kwietnia 2020 roku realizowana od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2023 roku

Celem projektu jest zapewnienie 1.604 osobom niewidomym stałego, samodzielnego dostępu do najważniejszych polskich i światowych dzieł sztuki – poprzez opracowywanie i publikowanie w każdym roku 8 Albumów Niewidzialnej Galerii Sztuki dla Osób Niewidomych, kierowanych do osób z niepełnosprawnością wzroku na nośnikach elektronicznych i zapisie Braille`a.
Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez wydanie w kolejnych edycjach 8-miu Albumów Niewidzialnej Galerii Sztuki . Albumy będą zawierały audiodeskrypcje i tylfoobrazy.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Nazwa zadania: Albumy Niewidzialnej Galerii Sztuki
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2023: 299.447,94 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2023: 208.614,29 zł

Krótki opis zadania: W tej edycji projektu wydamy kolejnych osiem Albumów Niewidzialnej Galerii Sztuki . Albumy będą zawierały audiodeskrypcje i tylfoobrazy.

W tej edycji powstaną publikacje o następujących tytułach:

 1. Rzeźba romańska w Polsce na przykładzie kolumn ze Strzelna.

 2. Malarstwo gotyckie Małopolski: Madonna z poziomką i wyjaśnienie średniowiecznej symboliki maryjnej.

 3. Kaplica Zygmuntowska w Krakowie: polski przykład architektury renesansowej.

 4. Jakub Fontana i jego twórczość w Warszawie: barokowa fasada kościoła Świętego Krzyża.

 5. Fasada Pałacu Opatów w Gdańsku: rzadki przykład rokokowej architektury w Polsce.

 6. Olga Boznańska: malarstwo na pograniczu realizmu i impresjonizmu.

 7. Konstanty Laszczka: wybitny rzeźbiarz światowego formatu i jego spadkobiercy.

 8. Alina Szapocznikow: rzeźba jako rozliczenie duszy z ciałem.


Projekt Opera za Rogiem – edycja 2022
Projekt Opera za Rogiem – edycja 2022 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura-Interwencje 2022”

Teatr operowy jest wyjątkową formą artystycznego spotkania wielu sztuk: poezji, muzyki i obrazu, pięknego śpiewu, gry aktorskiej, choreografii, dekoracji, tańca, wreszcie – wyjątkowej przestrzeni sceny. Dzięki ogromnej sile przekazu, opera oddziałuje na emocje, zmysły i wyobraźnię, nigdy nie pozostawia nikogo obojętnym.

W 2022 roku Stowarzyszenie „De Facto” opatrzyło audiodeskrypcją następujące spektakle:
„Wesele Figara” Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Glyndenbourne Opera House, „Traviata” Giuseppe Verdiego w wykonaniu Teatro Regio di Parma,
„Cyrulik sewilski” Gioachino Rossiniego w wykonaniu Radio Symphony Orchestra Stuttgart,
„Tosca” Giacomo Puccini w wykonaniu Madryt Teatro Real,
„Księżniczka Czardasza” Imre Kalmana w wykonaniu Opera Australia

Dzięki projektowi „Opera za Rogiem – edycja 2022 trafiamy z wyjątkowymi spektaklami operowymi i operetkowymi do wyjątkowej grupy odbiorców.


Projekt Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Umowa ZZB/0000756/BF/D z dnia 19 maja 2022 roku
realizowana od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2025 roku

Celem projektu jest zapewnienie 299 osobom niewidomym (dalej ON) dostępu do filmów, w celu podniesienia poziomu kompetencji artystycznych i twórczych oraz kształtowanie poczucia, ż e kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Projekt stymuluje kreatywność i aktywizuje twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe spośród ON w Polsce. Projekt umożliwia kontynuowanie działania Internetowego Klubu Filmowego ON „Pociąg” który działa od 2012 roku, skupia 299 niewidomych członków i jest największym klubem filmowym w Polsce. Aktualny Program Internetowego Klubu Filmowego „Pociąg” wprowadzenia oraz dyskusje dostępne są na stronie www.ikfon.defacto.org.pl.

Filmy Klubu Filmowego Osób Niewidomych „Pociąg” można oglądać na Portalu Filmowym Osób Niewidomych „Pociąg” https://portalfilmowy.defacto.org.pl/

Nazwa zadania: Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”
Całkowita wartość zadania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2023: 149.867,65 zł
Wartość dofinansowania w okresie od: 01.04.2022 do 31.03.2023: 89.250,00 zł
Krótki opis zadania: Projekt zapewnia 299 osobom niewidomym samodzielny dostęp do 14 filmów fabularnych i 8 odcinków serialu, poprzez zaadaptowanie ich do potrzeb i możliwości osób niewidomych oraz rozdystrybuowanie na dostępnych nośnikach. Zaadaptowane filmy są wytwarzane na nośnikach elektronicznych w ilościach wynikających z zamówień osób niewidomych, zapisanych w bazie danych IKF ON „Pociąg. Filmy są wysłane do 299 osób niewidomych na płytach DVD i udostępnione on-line. Osoby niewidome mogą oglądać zaadaptowane filmy w komfortowych warunkach domowych, mogą powtórzyć sceny trudne w odbiorze by bezwzrokowo objąć jak najwięcej elementów składających się całość filmu, czyli ścieżkę dialogową, ścieżkę AD oraz muzykę.


Kiosk z prasa dla osób niewidomych
Umowa nr ZZB/000755/BF/D z dnia 19 maja 2022 roku
Realizowana w okresie od 01 kwietnia do 31 marca 2025 roku

Kiosk z prasą dla niewidomych jest prowadzony przez Stowarzyszenie „De Facto”. Oferuje osobom niewidomym i słabo widzącym samodzielny dostęp do czasopism z polskiego otwartego rynku prasowego. Korzystanie z Kiosku jest bezpłatne. W Kiosku z prasą czasopisma są przekształcane na formę dostępną dla osób niewidomych. Pliki artykułów umieszczone w wielu „ramkach”, na wielu stronach i na wielu warstwach są przekształcane na jeden ciągły tekst w cyfrowym pliku tekstowym. Każdy artykuł jest ułożony w porządku: tytuł, autor, treść. W czasie adaptacji usuwane są element graficzne, ale w miejsce ważnych ilustracji zamieszczone są ich tekstowe opisy. Czasopisma wysyłane są tylko do zarejestrowanych czytelników. Kiosk z prasą dla niewidomych finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania: Kiosk z prasą dla niewidomych DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Całkowita wartość zadania w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2023: 608.880,00 zł
Wartość dofinansowania w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2023: 425.647,00 zł
Krótki opis zadania: projekt zapewni 2012 Uczestnikom zadania stały i samodzielny dostęp do aktualnych informacji ze wszystkich dziedzin, niezbędny dla rehabilitacji i pełnej integracji zawodowej i społecznej osób niewidomych w Polsce. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

 1.  Ciągłą adaptację dla potrzeb ON i publikowanie na przyjaznych nośnikach elektronicznych 51 tytułów czasopism wybranych z oferty polskiego rynku prasowego

 2. Redagowanie i wydawanie 1 miesięcznika „Informator Obywatelski Osób Niewidomych”


XII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2022
od 17.09.2022 do 23.09.2022 roku

Realizacja projektu od 01.04.2022 do 30.11.2022

Szczegółowy Program XII Festiwalu Kultury i Sztuki (Osób Niewidomych) Płock 2022
na www.fkison.defacto.org.pl
oraz
https://www.facebook.com/StowarzyszenieDeFacto/
 

Projekt XII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2022

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze środków Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Dofinansowano ze środków Gminy Miasto Płock

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
XII Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych, Płock 2022
DOFINANSOWANIE 89.455,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 158.021,29 zł

Celem projektu jest organizacja w Płocku XII edycji Festiwalu Kultury i Sztuki (dla Osób Niewidomych), Płock 2022, wspierającego aktywność kulturalną 60 osób z niepełnosprawnością wzroku, umożliwiającego rozwój i pogłębienie fascynacji kinem, teatrem i literaturą, poznanie i integrację z twórcami kultury oraz promowanie w społeczeństwie polskim aktywności kulturalnej odbiorców.


„Niewidomi na tatarskim szlaku. Meczety i Mizary”
projekt realizowany przez Stowarzyszenie „De Facto” od 13.04.2022 do 31.10.2022 roku

W projekcie łączymy działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe i wiedzę na jego temat i jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej osób z największymi barierami. Dotcieramy do miejsc cennych dla dziedzictwa, do których dotarcie poznawcze i fizyczne jest dla osób z niepełnosprawnością wzroku Państwa trudniejsze. Zrobimy to wspólnie, wypełniając misję „Wspólnie dla dziedzictwa”. Już w dniach 7-10 września 2022 grupa ze Stowarzyszenia „De Facto” z niepełnosprawnością wzroku oraz wolontariusze ruszamy tatarskim szlakiem, także na tandemach.

Podlasie od wieków jest miejscem współistnienia wielu kultur. Bogate tradycje wynikają z współistnienia i przenikania wielu religii wyznawanych na terenach Podlasia. Jedną z nich jest islam wyznawany przez Tatarów Polskich. Kruszyniany i Bohoniki ostały się jedynymi gminami wyznaniowymi terenie Polski posiadającymi zabytkowe meczety i mizary - ogłoszone Pomnikami Historii.

Podczas wyjazdu:

 • Nagramy film dokumentalny „Niewidomi na tatarskim szlaku" oddający klimat multizmysłowego poznania i doświadczania

 • Zarejestrujemy spacery po Supraślu, Sokółce, Kruszynianach, Bohonikach i okolicach

 • Przedstawimy opracowane w projekcie: makiety 3D meczetów w Bohonikach i Kruszynianach oraz tyflografiki i audiodeskrypcję miejsc, symboli wraz istotnym kontekst kulturalno - historycznym opracowanym przez historyków

 • Zorganizujemy warsztaty edukacyjne on-line „Polscy Muzułmanie na Podlasiu”

Projekt dofinansowano ramach Programu Wspólnie dla Dziedzictwa ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa


DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Nazwa Programu: Wspólnie dla dziedzictwa
Nazwa zadania: Niewidomi na tatarskim szlaku. Meczety i Mizary
DOFINANSOWANIE 71100,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 88995,00 PLN
Opis zadania: Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niewidomych i słabowidzących, w zakresie roli i wartości dziedzictwa wielokulturowego Podlasia poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie wiedzy na temat Pomników Historii Podlasia oraz ich znaczenia i wartości w budowaniu wielokulturowej Rzeczypospolitej.


Projekt „Początki Państwowości Polski – Gniezno”
realizowany w okresie od 15.05.2022 do 02.12.2022 roku
Umowa MHP/PJ/XIV/2022/191

W ramach projektu „Początki Państwowości Polski – Gniezno, zapraszamy Państwa do Gniezna, do Muzeum Początków Państwa Polskiego. Legendarnej, „pierwszej stolicy” Polski. Spotkania przybliżą pierwsze wieki naszej państwowości, okres panowania pierwszych władców z dynastii piastowskiej. Zobaczymy nie tylko jak kształtowała się Polska, ale także jak żyli w niej nasi przodkowie. W programie projektu między innymi zwiedzanie wystaw MPPP : „Początki państwa polskiego” „Piastów malowane dzieje” czy „Sztuka romańska”.
Nasz pobyt w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w dniach 25-26 sierpnia, to także prelekcje, w formie lekcji muzealnych "Jak powstawało państwo polskie?” , "Jak żyli ludzie 1000 lat temu?”. Zwiedzimy Wzgórze Lecha z Katedrą we współpracy Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej i przespacerujemy się szlakiem królów polskich koronowanych w Gnieźnie, którzy zostali uwiecznieni na pełnowymiarowych pomnikach. Nasze spacery opatrzone będą bogato audiodeskrypcją i tyflografikami przygotowanymi specjalnie dla osób z niepełnosprawnością wzroku i udostępnione dla szerokiego grona zainteresowanych.
Jesienią zaprosimy Państwa na warsztaty online” - „czytania” tyflografik oraz historyczne. Wśród zaproszonych prelegentów jest Pan Paweł Łepkowski redaktor naczelny „Do Rzeczy Historia”, autor między innymi artykułów jak „Bitwa, w której wygraliśmy Polskę” oraz „Piastowie. Jak zakłamano historię”. Zaprosimy Państwa na pokaz filmu z audiodeskrypcją pt. „Gniazdo” reż. Jan Rybkowski. Dramat historyczny z 1974 roku. W roli Mieszka I Wojciech Pszoniak. Film poleca krytyk filmowy Maciej Gil.
Projekt jest realizowany we współpracy z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”.

Copyright (c) 2023 defacto.org.pl